Co je to trans kluk?

Co znamená trans kluk

Transsexualita je vážná vrozená porucha, v rámci níž se člověk, který je biologicky příslušníkem jednoho pohlaví, cítí být psychicky příslušníkem pohlaví druhého. Většina transsexuálních lidí se dlouhé roky pokouší žít v adaptaci na své biologické pohlaví a na roli, s ním spojenou.
Archiv

Co je to Translidi

Je to pocit příslušnosti k opačnému pohlaví, než se kterým se člověk narodí. Vyskytuje se ve všech kulturách.

Co to je Trans žena

Trans žena (též MtF, jakožto zkratka z anglického Male to Female, nebo česky chybně transžena) je osoba, která byla při narození označena za muže (protože se narodila s mužskými pohlavními orgány), ale která sama sebe identifikuje jako ženu.

Co to je Pangender

mající dva nebo více genderů (bigender, trigender, polygender nebo pangender); bez genderu (agender, nongendered, genderless, genderfree nebo neutrois); pohybující se mezi gendery nebo mající kolísavou genderovou identitu (demiboy, demigirl, genderfluid); jsoucí třetí gender.

Co je to CIS žena

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co je to gender

1) Gender: někdy je také nazýván sociálním pohlavím. Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, označuje pojem gender kulturní charakteristiky a modely přiřazované mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví a odkazuje na sociální rozdíly mezi ženami a muži.

Co je to Demiboy

Demiboy (tiež nazývaný demichlapec) je rodová identita popisujúca niekoho, kto sa čiastočne identifikuje ako muž alebo chlapec, bez ohľadu na ich pridelené pohlavie pri narodení. Okrem toho, že sa demiboyovia cítia čiastočne ako chlapec alebo muž, cítia sa čiastočne mimo binárie.

Co je to ENBY

Nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Jaké jsou pohlaví

Jak píšeme už v tomto článku, z biologického hlediska existují ženy, muži a pak lidé, kteří mají znaky obou pohlaví a není možné jednoznačně určit, zda jde o ženu, nebo o muže. Dá se tedy říci, že mimo ženského a mužského pohlaví existuje velký počet intersex variací, a ne všechny jsou patrné ihned po narození.

Co je to Agender

Agender – Osoba, jež se identifikuje jako nemající žádný gender či která nezažívá gender jako součást své identity.

Co je to Intergender

Intersexualita (také intersex) je stav, kdy se člověk narodí s variací pohlavních znaků, která není považována za lékařskou normu typickou pro muže či pro ženu. Můžeme se také setkat s definicemi formulující intersex jako situaci, kdy vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských.

Co je to nebinární

Nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní, je zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu.

Co je to Bigender

Bigender – Popisuje osobu, jež se identifikuje dvěma genderovými identitami zároveň či se mezi nimi pohybuje. To se neomezuje pouze na identitu mužskou a ženskou, ale zahrnuje to i identity jiné. Při identifikaci s více než dvěma gendery se používá: trigender (identifikace se třemi gendery) či pangender.

Co je to Lgbtq

LGBT hnutí (hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí) se zabývá problematikou sociálních menšin, které mají jinou než většinovou sexuální orientaci. Někdy se objevuje i rozšířený akronym LGBTQIA, kam kromě výše zmíněných skupin patří navíc queer, intersexuální a asexuální osoby.

Co je to Intersexuál

Pojem intersexuál znamená, že se člověk narodí s nevyjasněnými pohlavními orgány. Někdy se těmto lidem také říká „lidští hermafrodité“. Hlavně proto, že jejich pohlavní znaky nejsou ani typicky mužské, ani typicky ženské. Jsou také známy případy, kdy měli vnitřní orgány opačného pohlaví než orgány vnější.

Co je to Lgbtqia+

LGBTQIA+ – Zkratka používaná pro komunitu leseb, gayů, bisexuálů, transgender lidí, queer jedinců, intersexuálů, asexuálů a dalších. Plus na konci zkratky značí inkluzi dalších minoritních skupin, identifikací a projevů.

Co je to Cisgender

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co to je CIS

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co je queer žena

Queer (zřídka též počeštěle ve fonetickém znění kvír) je zastřešující označení pro všechny, jejichž identita není heterosexuální nebo cisgenderová. V tomto významu může sloužit jako náhrada zkratky LGBT+.

Co je to 3 pohlaví

Intersexuální lidé

Věda pojmem intersexualita popisuje takzvané třetí pohlaví. Patří sem jedinci, kteří nemají typické ženské ani mužské pohlavní znaky, kromě toho se sem řadí i lidé, kteří naopak mají mužské a zároveň ženské pohlavní orgány.

Jak vypada clovek hermafrodit

Jeho vnější genitálie mohou vypadat typicky žensky, typicky mužsky nebo také nejednoznačně. Jedinec se však liší tím, že může mít kombinaci jednoho varlete a jednoho vaječníku nebo jeho pohlavní žlázy tvoří jedno varle a tzv. ovotestis, což je kombinace varlete a vaječníku, popř. jeden vaječník a ovotestis.

Co to je Lgbtq

Zkratka je složená z prvních písmen slov a souhrnně pojmenovává skupinu lidí s odlišným sexuálním zaměřením. Konkrétně zahrnuje lesby, gaye, bisexuály a transsexuály. Zatímco starověké kultury tyto menšiny většinou tolerovaly, ve středověku byli lesby a gayové často pronásledováni.

Co to je bisexuál

Bisexuálem se označuje ten, koho přitahují muži i ženy současně. Zatímco u někoho se může jednat o pouhý výstřelek a touhu po experimentování, pro jiné je to realita, se kterou se musí naučit žít.

Co je to CIS Man

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.

Co to je cis

Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender.