Kde se provádí odběr kostní dřeně?

Kdo potrebuje kostní dřeň

Příjemci kostní dřeně/krvetvorných buněk jsou pacienti trpící některou z poruch krvetvorby (leukémií, závažnou anémií, imunodeficity nebo metabolickými poruchami), které jejich onemocnění bezprostředně ohrožuje na životě a transplantace je pro ně jedinou nadějí.

Jak se provádí vyšetření kostní dřeně

Vlastní punkci kostní dřeně a odběr vzorku provádí lékař až po dostatečném místním znecitlivění tenkou punkční jehlou. Po průniku do dřeňové dutiny lékař aspiruje (natáhne) nezbytné množství dřeňové krve, poté v případě nutnosti histologického vyšetření odebere malý vzorek kostní dřeně.

Jak dlouho trvají výsledky kostní dřeně

Chvíli počká až látka začne působit a pomocí punkční jehly provede odběr. Nepříjemná bude chvíle než lékař pronikne krouživými pohyby punkční jehlou okosticí do kosti, poté již ucítíte pouze tlak. Vyšetření trvá chvíli. Výsledek bude zhruba za týden.
Archiv

Kde se nachází kostní dřeně

Kostní dřeň (medulla ossium) představuje od 7. měsíce prenatálního období hemopoetický orgán (tzv. medullo-lymfatická perioda). Nachází se v tělech dlouhých kostí a v prostorech mezi trámci spongiosy.

Kdy nemohu darovat kostní dřeň

Do registru by zásadně NEMĚLI vstupovat lidé:

s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků s krvácivými chorobami a onemocněním krve. s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)

Jak dlouho trvá transplantace kostní dřeně

Jak transplantace probíhá

„Samotný proces transplantace kostní dřeně je bezbolestný, provádí se přímo kapačkou do žíly. U nás trvala samotná transplantace zhruba půl hodiny, protože byl Kryštůfek malé desetikilové miminko,“ říká Michaela Hájková, maminka čtyřletého chlapce.

Kdy se provádí odběr kostní dřeně

Odběr kostní dřeně se provádí u pacientů, u nichž je třeba vyloučit chorobný proces, který by mohl v kostní dřeni probíhat. Jde hlavně o akutní i chronickou leukémii.

Kdy se bere kostní dřeň

Odběr kostní dřeně se provádí u pacientů, u kterých je třeba vyloučit chorobný proces, který by mohl v kostní dřeni probíhat – akutní i chronické leukémie. Další využití má v* transplantologii*. Pokud je odběr prováděn s pomocí separátoru, je riziko minimální a stejné jako při odběrech plazmy.

Co je rakovina kostní dřeně

Leukemie je choroba, při níž se nadměrně množí a zhoubně bují bílé krvinky. Zmnožené bývají především v kostní dřeni. U leukemie dochází vždy k postižení kostní dřeně a ve většině případů i k postižení krve. Je to vlastně rakovina bílých krvinek, což jsou buňky zajišťující obranyschopnost.

Jak se registrovat jako dárce kostní dřeně

Abyste mohl/a být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze Registru. Pravděpodobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V Registru můžete být evidován/a řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA.

Co obsahuje darování kostní dřeně

Darování kostní dřeně

Během 30 dní před stanoveným datem odběru podstoupí dárce laboratorní vyšetření krve a moči, RTG srdce, plic a pánve, EKG a vyšetření internistou k posouzení jeho zdravotního stavu. Součástí přípravy je také odběr jedné autotransfuzní jednotky krve na transfuzním oddělení odběrového centra.

Kdy je potřeba transplantace kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně (resp. převod kmenových buněk krvetvorby) je jedním ze způsobů léčby dětí se zhoubným onemocněním krvetvorby, selháním funkce kostní dřeně na základě získané či dědičné dispozice, s těžkou poruchou imunitního systému, nebo metabolizmu.

Kdy se dává kostní dřeň

Jaká diagnóza je důvodem pro transplantaci syndromy, myelofibróza, chronická lymfatická leukemie, chronická myeloidní leukemie, těžká aplastická anemie, myelomy, vrozené poruchy krvetvorby, metabolizmu a imunity.

Kde se odebere kostní dřeň

Lékař u dárce v celkové anestezii odebere punkční jehlou kostní dřeň z pánevní kosti. Člověk stráví celkem tři dny v nemocnici. Odběr krvetvorných buněk z periferní krve se provádí ambulantně z loketní žíly a trvá asi čtyři hodiny. Využívá se přitom přístroje zvaného separátor.

Kde se vyskytuje rakovina kostí

Vyskytují se hlavně v dlouhých kostech končetin a v pánvi. Mnohem častěji než samotné primární nádory se v kostech objevují nádory druhotné neboli metastázy, které jsou typické spíše pro vyšší věk.

Jak dlouho se žije s rakovinou kosti

Od dob zavedení moderní léčby do praxe se podle lékaře průměrná délka života pacientů prodloužila o dva a půl roku, tj. více než dvojnásobně.

Proč darovat kostní dřeň

Farmaceutický průmysl dnes umí vyrobit neuvěřitelně promyšlené a účinné léky. Kostní dřeň nebo pupečníkovou krev však nahradit nedovede. Když darujete do registru svůj vzorek dřeně nebo krve, můžete zachránit život člověka s leukémií a dalšími formami rakoviny krve.

Kde se registrovat jako dárce kostní dřeně

Více informací o registru a dárcovství krvetvorných buněk na adrese: https://registr.kostnidren.cz/,nebo na Facebookových stránkách Českého národního registru dárců dřeně.

Co dělá kostní dřeně

Kostní dřeň (lat. medulla ossium) je měkká houbovitá tkáň, která se nachází uvnitř kostí. V kostní dřeni probíhá tvorba krevních buněk – tento proces je odborně označován jako hematopoéza. Kostní dřeň tvoří přibližně 4 % celkové tělesné hmotnosti (u zdravého dospělého člověka to odpovídá asi 2,6 kg).

Co obnáší darování kostní dřeně

Jedná se o podrobné vyšetření zdravotního stavu – odběr krve pro laboratorní testy, RTG srdce a plic (v případě odběru kostní dřeně také RTG pánve), EKG, interní vyšetření a případně další doplňující vyšetření.

Jaké jsou příznaky rakoviny kostí

Jak se projevuje rakovina kostíVystřelující bolest (nejčastěji v noci)Bolesti zad a kloubůZvýšená teplota.Celková únava.Zduření měkkých tkáníBolestivý výrůstek na povrchu kosti.Ztráta chuti k jídlu, hubnutíPatologická zlomenina vzniklá při minimálním úrazu.

Jak poznat rakovinu v těle

Mezi možné hlavní příznaky zde patří ztráta energie, rychlá únavnost, bledost, časté infekce a krvácivost z nosu a dásní, nadměrná tvorba modřin a červených teček na kůži, zvětšené mízní uzliny, bolesti břicha, bolesti kostí a kloubů, případně horečka, noční pocení, bolesti hlavy, nechutenství a úbytek na váze.

Jak zastavit rakovinu

Léčba zhoubných nádorů v současnosti stojí na čtyřech pilířích: chirurgickém zákroku, radioterapii, chemoterapii a imunoterapii. Jan Brábek se svými kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v BIOCEVu přichází s objevem, který se může stát pátým pilířem boje s rakovinou.

Kdy můžu darovat kostní dřeň

Věková hranice pro dárcovství kostní dřeně

Nepříbuzní dárci: 18–35 let v případě odběru pro Český národní registr dárců dřeně, v případě odběru pro Český registr dárců krvetvorných buněk je to 40 let věku (evidence v databázi registru cca do 55 let věku dárce).

Jak zjistit zda jsem v registru dárců kostní dřeně

Máte-li však o průběhu vyhledávání pochybnosti můžete se obrátit i na Český národní registr dárců dřeně (koordinační centrum) přímo z tohoto webu prostřednictvím formuláře žádost o informace, jiná sdělení s uvedením svého jména, data narození a transplantačního centra či lékaře, který vás ošetřuje.