Jaký zvolit průměr kouřovodu?

Jaký zvolit průměr komína

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.
Archiv

Jak dlouhý má být kouřovod

Délka kouřovodu by neměla přesáhnout 20% z účinné délky komína. Účinná délka komína je vzdálenost od místa, kudy vstoupíme do komína s kouřovodem až po vrchol komína. Přičemž každé pravoúhlé koleno na kouřovodu se počítá za metr délky kouřovodu.

Jak utěsnit kouřovod do komína

Pro utěsnění kouřovodu je možné využít například kominické sklotextilní šňůry. Na trh jsou dodávané i v samolepicí formě. Uplatní se jako těsnění a vymezení dilatací pro kamna i krby. Pro konce těchto šňůr je dobré využít zajišťovací pásky a speciální lepidla.

Jak vysoký komín ke kotli

Nízko-podlažní rodinné domy, které jsou oblíbené pro nízké provozní náklady, rovněž potřebují splňovat parametry pro správné fungování – V tomto typu domu by měl komín dosahovat minimální výšku 6 m, nižší komín by mohl způsobit nedostatečný tah, protože komín nestihne odebrat z kotle vyrobené množství spalin.

Jak má být vysoký komín

Pokud je komín vzdálen do 2m od hřebene, jeho výška musí být součtem výšky stavby do hřebene +65cm. Komín je tedy 65 cm nad hřebenem. Pokud tuto výšku stanovujete ve fázi hrubé stavby, myslete na to, že až se osadí konstrukce (hřebenová lať, hřebenáč), tak se výška změní o 20-25 cm.

Jak vysoký komín pro krbová kamna

Nejmenší účinná výška komína pro odvod spalin od krbových kamen je 5m (měřeno od zděře po ústí komínu). Přesto doporučujeme téma výšky, dimenzování nebo konstrukce komína prodiskutovat s odborníkem – kominíkem, protože místní podmínky mohou způsobit, že ani těchto 5 m nebude stačit.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jak spojit kouřovod

Aby se zabránilo dalšímu zbytečnému ochlazování spalin v kouřovodu, je doporučeno kouřovod zapojit nejkratší cestou do komína. Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici.

Jak se měří průměr kouřovodu

Průměr kouřovodu

Kouřovod by měl mít vždy menší nebo stejný průměr jako komínová vložka, respektive sopouch, tj. ústí do komína. Kouřovody se vyrábí o průměru 120, 125, 130, 150, 160, 180, 200, 220 a 250 mm. Nezpomínejte, že do monínu je možné zapojit jen kamna o menším průměru, než je samotný komín.

Jak vysoký komín pro kondenzační kotel

Odvod musí mít tlakovou ztrátu velikosti nejméně dvojnásobku maximálního přetlaku ve spalinové cestě. Výška vyústění musí být minimálně 0,5 m nad rovinu šikmé střechy, nebo nad atiku střechy rovné. Spotřebič musí být schopen zajistit přetlak na ústí min. 25 Pa.

Jak dlouhý by měl být komín

Komín musí být minimálně 5 m dlouhý s průměrem 150 mm a vystavěný 65 cm nad hřeben střechy. I komíny starých chalup se dají pro připojení krbů využít.

Jak vysoky komín nad strechu

Podle platné normy má končit komín min. 65 cm nad hřebenem střechy. Jestliže je však komín vzdálen od hřebenu 2 m a více, počítá se tato výška od tzv. větrného úhlu 10°sklonu od hřebene střechy – níže.

Jak hluboké základy na komín

Pokud se rozhodujete pro stavebnicový komínový systém (nejčastěji ve složení tvárnice+izolace+vložka), je pod tento nutné připravit základ o rozměru 500x500mm, do zámrzné hloubky. Pokud stavíte komín dvouprůduchový, rozměr základu by měl být alespoň 500x1000mm.

Co dát na zeď za kamna

Pro izolaci použijte nehořlavé izolační desky typu: Varmsen, Thermax, Skamotec, Promasil, Silca apod. Stavebně izolační desky určené speciálně pro stavbu a izolaci krbů a mají odolnost až do 1000 °C. Snadno lepí a šroubují, navíc jsou samonosné a můžete je obkládat. V jednom kroku tak krb od stěny snadno odizolujete.

Jak daleko od krbu muze být nábytek

Minimální odstupy od kamen jsou určeny normou ČSN 06 1008/1997. Ta udává, že minimální vzdálenost od jakýchkoli předmětů musí z přední strany, tedy z té, kde se nacházejí dvířka, činit minimálně 80 cm. To platí nejen pro příčky, ale i pro nábytek či hořlavé podlahové krytiny.

Jak uříznout kouřovod

Trubka kouřovodu o délce 250 mm, kterou je možno krátit na potřebnou délku z nezúžené strany. Pro krácení použijte elektrickou rozbrušovací pilu s kotoučem, určeným pro řezání klasické konstrukční oceli. Otřep po řezu uvnitř trubky začistěte pomocí kulatého pilníku.

Jaký komín pro plynový kotel

Doporučený materiál komínového průduchu je plast, nerezová ocel, případně keramika. Hliníkové komínové výrobky nelze použít. Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu přetlakového komína je 80 mm. Výrobce spotřebiče může doporučit i rozměr 60 mm, který musí být ověřen výpočtem.

Co dát kolem komína

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie. Dobrý den , zateplení okolo komína není žádný problém , stejně tak provedení parozábran. Zateplení může jít až ke komínu a parozábrany se připevní k omítnutému komínovému tělesu speciální folií (dle výrobce parozábrany ).

Jak daleko od kamen

Jednoplášťová ( sálavá ) kamna mají bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 40 cm dozadu a doboku. Dvouplášťová ( konvekční ) kamna mají bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 20 cm dozadu a doboku. To jsou údaje z normy.

Jak velký má být plech pod kamna

Norma nařizuje umístění nehořlavé podložky nejméně 300 mm před přikládacími a popelníkovými dvířky a 100 mm po zbylých stranách. Nehořlavá podložka znemožní vznícení podlahy z hořlavých materiálů a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.

Co dát za kamna na zeď

Ve zdi za krbovými kamny nesmí být vedení plynu, elektřiny ani vody. Kamna navíc musejí stát na nehořlavém materiálu, jako je například dlažba. Jinak pod ně musíte dát izolační podložku z plechu či tvrzeného skla – ta by měla přesahovat rozměry kamen alespoň o 10 cm ze stran a zezadu a o 30 cm zepředu.

Jak daleko kamna od zdi

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Jaký průměr komínů pro kondenzační kotel

Pro kondenzační kotel u klasického RD je nejvyšší možný průřez pro kondenzační kotel 14 cm a už při tomto průměru je možné doložit výpočtem vznik námrazy na komínovém ústí. Vhodnějším průměrem je 120mm. Pro krbová kamna je možné použít systém UNI PLUS ovšem s menší dimenzí.

Jak daleko komín od dreva

Požární bezpečnosti stavby zajišťovalo pravidlo, že vzdálenosti dřevěných konstrukcí od povrchu omítnutých nebo vyspárovaných jednovrstvých zděných komínů musí být nejméně 50 mm. Pokud byl komín v dobrém technickém stavu, tak při splnění této podmínky k požáru budovy od komína nedocházelo.

Jak zateplit stávající komín

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.