Jak dolití vody do chladiče?

Co můžu nalit do chladiče

Nemrznoucí kapalina je obarvená kapalina, kterou nalijete do chladiče (zpravidla spolu s destilovanou vodou), kde pomáhá regulovat teplotu motoru. Klíčovou složkou je etylenglykol, který snižuje teplotu tuhnutí vody a zvyšuje teplotu varu. To pomáhá zabránit zamrznutí, varu nebo odpařování vody v chladiči.

Co nalít do chladící kapaliny

V takovém případě stačí do nádobky dolít obyčejnou vodu, na dojezd to bude stačit. V zimě ale dejte pozor, aby voda ve směsi nezamrzla. MOTO TIP: Chladicí kapalina do motorky se neředí. Při nouzovém dolévání nepoužívejte jinou než destilovanou vodu.
Archiv

Jak často se doleva chladící kapalina

Časté dotazy (FAQ)

Životnost chladící kapaliny se pohybuje mezi 3 až 5 lety nicméně ideální frekvence výměny celé chladící kapaliny je 2 roky. Dolévat si ji můžete sami, kompletní výměnu udělají v autoservisu. Případně můžete odšroubovat hadičku pod nádržkou a nechat ji vypustit.
Archiv

Jak vyměnit vodu v chladiči

Jak vypustíte chladicí kapalinu

Motor musí být samozřejmě studený, otočte klíčkem v zapalování, ale nestartujte. Pak otevřete víčko chladiče. Pokud je vypouštěcí zátka na těžko přístupném místě, budete muset odpojit spodní hadici chladiče. Chladicí kapalinu pak nechte odtéct do nějaké připravené nádoby.
Archiv

Co se stane když Naliju špatnou chladící kapalinu

Motor či jeho části by mohly zevnitř korodovat, v chladící soustavě by se mohly hromadit usazeniny a v neposlední řadě – kapalina, která v létě motor chrání, by jej v zimě mohla v případě zmrznutí poškodit následkem expanze, která přirozeně nastává při přeměně v led.

Jak zjistit kde teče chladicí kapalina

Chladící kapalina kape a zanechává stopu

Nejprve prohlédněte motor, prostor kabiny a zkontrolujte hladinu oleje. Hledejte stopy uniklé vody z chladiče. S největší pravděpodobností nádrž na chladící kapalinu v některý místech netěsní. Do té doby, než ono místo najdete, nemá smysl cokoliv vyměňovat.

Proč měnit chladící kapalinu

Stará kapalina může zamrzat, nebo se naopak rychle uvařit. Pokud začne rychle ubývat, je čas na okamžitou návštěvu servisu. Právě z těchto důvodů je nutné chladicí kapalinu pravidelně měnit. Její chladicí ani nemrznoucí vlastnosti se během její životnosti zase tak dramaticky nemění.

Co se stane s autem bez chladící kapaliny

Nedostatek chladicí kapaliny v motoru způsobuje jeho přehřátí. Tím riskujete poškození hlavy válců, zkroucení hlavy motoru nebo roztavené písty. Zanedbání relativně levné údržby s sebou tak přináší drahé problémy.

Jak zjistit únik chladící kapaliny

Únik kapaliny lze zjistit pomocí systému s manometrem. Každé dva roky je vhodné vyměnit chladicí kapalinu nejlépe v servisu, který ví, jak starou chladicí kapalinu ekologicky zlikvidovat. Chladicí kapalina může unikat do prostoru ventilového mechanismu.

Jaká voda se lije do chladiče

Při doplňování vody ale pamatujte, že není vhodné používat obyčejnou vodu – například z kohoutku. Mohou v ní být obsaženy látky, které mohou motoru škodit. Místo toho je vhodné použít vodu destilovanou, která je naprosto čistá.

Jak poznat vadne vicko chladice

Pokud tedy po odšroubování víčka s přetlakovým ventilem objevíte v nádobě znečištění tmavé barvy, může to být způsobeno právě tímto. Naproti tomu chladicí kapalina se dostává do mazacího okruhu motoru a tedy do oleje. Na víčku nalévacího hrdla pro motorový olej vytváří typickou, jakoby našlehanou suspensi.

Jak zjistit barvu chladící kapaliny

Starší typy chladících kapalin s označením G11 mívají modrozelenou barvu, novější verze mají barvu červenou a ty nejnovější G12+ a dál jsou růžové až fialové. Přesný typ chladící kapaliny do vašeho vozu vyčtete buď z nádobky chladící soustavy v motorové části vašeho auta nebo v manuálu pro vaše auto.

Jak poznat vadne vicko chladiče

Pokud tedy po odšroubování víčka s přetlakovým ventilem objevíte v nádobě znečištění tmavé barvy, může to být způsobeno právě tímto. Naproti tomu chladicí kapalina se dostává do mazacího okruhu motoru a tedy do oleje. Na víčku nalévacího hrdla pro motorový olej vytváří typickou, jakoby našlehanou suspensi.

Jak jet bez chladici kapaliny

Chladicí kapalina

Během léta ji může nahradit o běžná voda – která však může působit problémy spojené s usazeninami a korozí. Dále lze říci, že se dá jet i bez chladicí kapaliny. Je však třeba nevytáčet motor, pokud to jde tak nechat volnoběh a stále kontrolovat teplotu.

Jak dlouho vydrží chladicí kapalina

U nových aut vydrží chladicí kapalina až pět let

Neopomínejte ani pravidelnou výměnu chladicí kapaliny, tak jak doporučuje výrobce vašeho auta. „U nejstarších vozidel byla doporučována výměnná lhůta kolem dvou let. Týkalo se to však starých škodovek nebo žigulíků.

Jak měřit chladící kapalinu

Skleněný hustoměr s balónkem, nasávací trubicí a vnitřním plovákem, určený k měření náplně chladiče automobilu. Pomocí tohoto hustoměru lze měřit kapaliny na bázi glykolu i chladicí kapaliny na bázi metanolu. Měření stavu kapaliny se provede nasátím chladicí kapaliny do skleněné trubice.

Jak poznat že jde voda do oleje

V případě, že se do rozpáleného oleje na pánvičce dostane byť jen kapička vody, reakce je velice bouřlivá a pro obsluhu pánvičky i nepříjemná. Podobnou reakci můžeme vyvolat zahřátím malého množství oleje na teplotu nad 100°C, v případě obsahu vody dojde k jejímu odpařování a "prskání".

Jak zjistit kde uniká chladící kapalina

Únik kapaliny lze zjistit pomocí systému s manometrem. Každé dva roky je vhodné vyměnit chladicí kapalinu nejlépe v servisu, který ví, jak starou chladicí kapalinu ekologicky zlikvidovat. Chladicí kapalina může unikat do prostoru ventilového mechanismu.

Jak jet bez chladící kapaliny

Chladicí kapalina

Během léta ji může nahradit o běžná voda – která však může působit problémy spojené s usazeninami a korozí. Dále lze říci, že se dá jet i bez chladicí kapaliny. Je však třeba nevytáčet motor, pokud to jde tak nechat volnoběh a stále kontrolovat teplotu.

Proč mizí chladící kapalina

Jak už jsme zmínili v úvodu, snad nejčastějším důvodem bývá nedostatečně utažené nebo poškozené víčko nádržky s chladící kapalinou. V té vzniká za běhu motoru tlak, který v důsledku nedokonalého uzavření postupně vytlačuje kapalinu ven z nádržky. Ta následně stéká po rozžhaveném motoru a odpařuje se.

Jakou barvu má chladicí kapalina

Chladicí kapaliny pro osobní automobily

Označení chladicí kapaliny Zbarvení Výměnná lhůta
Typ C, G11 Modrozelená 2-3 roky
Typ D, G12 Červená 5 let
Typ F, G12+ Fialová/Růžová 5 let
Typ G, G12++ Fialová/Růžová 5 let nebo 250 000 km

Proč mizí chladicí kapalina

Jak už jsme zmínili v úvodu, snad nejčastějším důvodem bývá nedostatečně utažené nebo poškozené víčko nádržky s chladící kapalinou. V té vzniká za běhu motoru tlak, který v důsledku nedokonalého uzavření postupně vytlačuje kapalinu ven z nádržky. Ta následně stéká po rozžhaveném motoru a odpařuje se.

Jak dlouho můžu jet bez chladici kapaliny

Bez chladící kapaliny ujedeš tak 200 metrů,za předpokladu že byl motor před startem studený. Pokud byl zahřátý a ztratil jsi chladící kapalinu,tak taktéž velmi málo,teplota vemi brzo dosáhne takových hodnot,že se motor začne ničit.

Jak poznat špatný chladič

Příznaky vadného chladiče: Jak rozpoznat špatný chladič ve vašem vozidle Když se ryska pohybuje pod minimem, může dojít k přehřátí vozidla. V takových případech se vám během jízdy rozsvítí kontrolka chlazení a vůbec nejlepším řešením je vůz odstavit, vypnout motor a chladící kapalinu dolít.

Kdy kontrolovat hladinu chladici kapaliny

Výměnu chladicí kapaliny je třeba provádět jednou za tři roky u starších kapalin G11 a jednou za pět u kapalin novějších. Interval doporučený výrobcem vašeho auta byste měli najít v manuálu.