Čím natáhnout komín?

Čím natřít komín

Dobrý den, vhodná je silikonová fasádní barva Barlet silikon. Je odolná vlivům počasí, lze namíchat do mnoha odstínů.
Archiv

Jak natáhnout komín do lepidla

Já jsem opravoval zvětralý komín nad střechou tak, že jsem vyšpáral volnější maltu mezi cihlami, kolem komínu jsem sešrouboval bednění z desek, na každé straně větší o cca 3 cm a vzniklou mezeru vylil řidší zdící maltou. Nechal 2 dny uzrát, odšrouboval bednění, očistil, zafilcoval a bylo hotovo.
Archiv

Čím obložit komín

Marmolit na komín, sokl nebo sloup

Jedná se o přírodní agregát, který je vhodný nejen na komíny, ale je také doporučován na sokly, sloupy nebo na terasu. Ovšem využít jej můžete i v interiéru (kuchyně, koupelny). Realizace marmolitu vypadá luxusně a neotřele.
Archiv

Jak zadělat díru v komínu

Ocelovým kartáčem díru trochu očistěte směrem dovnitř. Pak přiložit čistý hadr na zeď pod díru a štětcem ji navlhčit.Do malty vložit dle potřeby přiseknutou půlcihlu(jedno jakou) dát maltu shora a naklepnout tam z cihly vyseknutý klínek,který by cihlu v díře znehybnil.

Čím natřít roury od kamen

Jedním z možných typů barev pro obnovu nátěrů kamen jsou silikonové vypalovací barvy. U nich se udává teplotní zatížitelnost. Pro kamna je vhodná například barva se zatížitelností do 750 stupňů Celsia. Vypalovací barvy získávají konečnou strukturu vypalováním, které je potřeba dělat podle doporučení výrobce barvy.

Jaké cihly na komín

Doporučujeme použít Lícové cihly Klinker, které mají nasákavost do 6 % a splňují nejnáročnější podmínky, nebo ražené cihly, které se díky své vyšší nasákavosti až 15% doporučují ošetřit hydrofobní impregnací, která poskytne dlouhodobou ochranu.

Jakou maltu na komín

Komín zdíme z ostře pálených cihel (zvonivek), cihel šamotových či mrazuvzdorných. Zdíme na běžnou vápeno cementovou maltu.

Čím lepit komínové vložky

Komínové lepidlo a tmel se používají ke spojení jednotlivých dílů komínů.Pro spojení vložek se používá tmel Rudomal. Pro spojení tvárnic a přilepení desky se používá flexibilní lepidlo v balení 5kg. Spotřeba tmelu je 1pytel na cca 10 tvárnic. Tmely se zpracovávají dle návodu.

Co dát kolem komína

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie. Dobrý den , zateplení okolo komína není žádný problém , stejně tak provedení parozábran. Zateplení může jít až ke komínu a parozábrany se připevní k omítnutému komínovému tělesu speciální folií (dle výrobce parozábrany ).

Jak založit komín

Při založení komínu je třeba si rozmyslet, kde bude osazena odvětrávací mřížka, dvířka a kouřovod. Je dobré tyto otvory osadit na takovou stranu komínu, aby později třeba nedošlo k zamezení přístupu třeba nábytkem. Výšku vývodu řešte dle typu připojeného spotřebiče a požadavku na připojovací prvky ( černá kouřovina).

Jak napojit komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Co se starymi kamny

Variantou tohoto řešení je využít topidlo (kamna či krbovou vložku) jako zdroj tepla pro horkovzdušné rozvody. Obvykle to sebou nese i nutný zásah do konstrukce stavby, ale můžete tak získat poměrně hospodárné a efektivní vytápění pro celý dům.

Jak renovovat stará kamna

Jak opravit kamnaVysoké teploty v kamnech postupně způsobí opotřebení materiálu především v topeništi.Pro opravy menšího rozsahu se dobře hodí kamnářské tmely v kartuších.Šamotové cihly a tvarovky vydrží teplotu až 1600 stupňů Celsia.Pro opravy vnějších stran kamen či pecí dobře poslouží kamnářské žáruvzdorné omítky.

Jaký zvolit komín

Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Jak upravit komín

Základním způsobem opravy komína, případně přestavby pro jiné topné zařízení, je vložkování. Komín přitom není třeba ani částečně bourat: technologie umožňují spouštět vložky shora. Bourá se jen část v místě vyústění kouřovodu od spotřebiče do komína a u paty komínového tělesa.

Co je to cementová malta

Cementová malta se oproti betonu skládá jen ze tří složek – , písku a vody. Beton se používá na stavbu středních a velkých částí nosných konstrukcí (vylévání armatur betonem). Cementové malty se používají k plnění spár ve stavebních prvcích a k povrchovým úpravám.

Jak zateplit stávající komín

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Jak spojit komínové roury

Při napojení kamen na kouřovod je tak nutné vždy použít kouřovod o stejném průměru. Pokud potřebujete tento průměr redukovat kvůli otvoru do komínového tělesa, speciální redukci aplikujete vždy až v otvoru komínového tělesa. Redukce průměru nesmí být nikdy přímo na hrdle spotřebiče nebo mezi otvorem a spotřebičem.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Čím natřít kamna

Jedním z možných typů barev pro obnovu nátěrů kamen jsou silikonové vypalovací barvy. U nich se udává teplotní zatížitelnost. Pro kamna je vhodná například barva se zatížitelností do 750 stupňů Celsia. Vypalovací barvy získávají konečnou strukturu vypalováním, které je potřeba dělat podle doporučení výrobce barvy.

Jak zrenovovat kamna

Pro opravy většího rozsahu se vyplatí koupit spíše šamotovou výmazovou hmotu, která se prodává jako suchá směs a před použitím se ředí vodou. Získáte tak osvědčenou žáruvzdornou kamnářskou maltu, která slouží ke spojování šamotových tvarovek, ale i k vymazání poškozených míst.

Jaký průměr komínu pro krbová kamna

Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm. Vždy dbejte na zajištění dostatečně vysokého tahu.

Jak vysoký komín pro krbová kamna

Nejmenší účinná výška komína pro odvod spalin od krbových kamen je 5m (měřeno od zděře po ústí komínu). Přesto doporučujeme téma výšky, dimenzování nebo konstrukce komína prodiskutovat s odborníkem – kominíkem, protože místní podmínky mohou způsobit, že ani těchto 5 m nebude stačit.

Jak hluboké základy na komín

Pokud se rozhodujete pro stavebnicový komínový systém (nejčastěji ve složení tvárnice+izolace+vložka), je pod tento nutné připravit základ o rozměru 500x500mm, do zámrzné hloubky. Pokud stavíte komín dvouprůduchový, rozměr základu by měl být alespoň 500x1000mm.