Jak na krbovou vložku?

Jak na krbovou vlozku

Příprava prostoru a napojení vložky na komín a Obezdění

Vyzdíme spodní část obezdívky, na které bude vložka usazena, a proložíme ji kovovými překlady. Na připravený základ usadíme krbovou vložku a napojíme na komín. Vložku obezdíváme ze stran a myslíme na to, aby se žádná část nedotýkala samotné krbové vložky.
Archiv

Čím se Obezdívá krbová vložka

Teplovzdušné a teplovodní krbové vložky doporučujeme obezdít z některých tepelně izolační desky z nabídky. Na výběr je z několika druhů, jako jsou například vermikulitové desky, nebo kalcium silikátové desky. Každý materiál je jiný, každý má jiné vlastnosti, složení a my si dále vysvětlíme, jaké jsou zásadní rozdíly.
Archiv

Jak vysoko dát krbovou vložku

Můžete si také určit, jak vysoko má být krbová vložka celkově umístěna, tedy jak vysoko bude sklo vložky, a tedy dveře vložky pro plnění. Obvykle se dělá římsa o velikosti 10×10 cm (10 cm vysoká a 10 cm hluboká) přes celou obestavbu krbu. Výška krbu je obvykle 30 až 40 cm nad úrovní finální podlahy.
Archiv

Jaký komín pro krbovou vložku

Vhodné parametry komína pro krbová kamna jsou výška komína cca 5 – 6 metrů a průměr komína 150 mm – 180 mm. Pro krby je vhodný komín vyšší a s větším průměrem, protože krbové vložky mají větší topeniště a jsou náročnější na tah.

Jak udělat Kourovod

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem (nad 15 Pa) je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Jak správně vybrat krbovou vložku s výměníkem

Před výběremMožností čím topit je několik, např.Nebo to může být klasické dřevo, případně kombinace dřeva a briket.Každý materiál má jinou výhřevnost a především je třeba zohlednit vlastnosti komínu.Ten by měl mít v ideálním případě stejný průměr jako krbová vložka – výjimečně o něco větší

Čím Obestavět krb

Obestavby teplovzdušných (a teplovodních) krbů se v současné době většinou staví z tepelně-izolačních materiálů, jako jsou například velkoformátové kalcium-silikátové nebo vermikulitové desky. Jsou poměrně levné, práce s nimi je snadná a rychlá.

Jak daleko může být nábytek od krbu

Minimální odstupy od kamen jsou určeny normou ČSN 06 1008/1997. Ta udává, že minimální vzdálenost od jakýchkoli předmětů musí z přední strany, tedy z té, kde se nacházejí dvířka, činit minimálně 80 cm. To platí nejen pro příčky, ale i pro nábytek či hořlavé podlahové krytiny.

Jak daleko má být televize od krbu

Pokud je krb na boční stěně, můžete televizor umístit do nižší výšky. Pozorovací vzdálenost: Doporučuje se, aby televizor byl v pozorovací vzdálenosti nejméně 1,5násobku úhlopříčky televizoru.

Jak se Vložkuje komín

Celý postup tedy spočívá v zasunutí nerezové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory. Nerezová vložka se spouští ústím komínu dolů.

Jak spojit kouřovod

Aby se zabránilo dalšímu zbytečnému ochlazování spalin v kouřovodu, je doporučeno kouřovod zapojit nejkratší cestou do komína. Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Na co je Klapka v kouřovodu

Klapka kouřovodu je určena k odvodu spalin z krbových kamen a jiných podobných spotřebičů na tuhá paliva.

Jak vypočítat výkon krbové vložky

Příklad: Dům po rekonstrukci se zateplením a sadou plastových oken – ztráta tepla 30 W na 1 m3: Výpočet bude: 190 m3 * 30 W = 5 700 W => 5700 / 1000 = 5,7 kW – je orientační výpočet potřebného výkonu krbové vložky.

Jak vypočítat výkon kamen

Jak spočítat potřebný výkon1kW výkonu krbových kamen nebo krbové vložky vyhřeje cca 20 m3. Tento vzorec platí pro starší, tepelně neizolované domy a byty!V současných zateplených novostavbách, můžeme při výpočtu vycházet z předpokladu, že 1 kW krbových kamen nebo krbové vložky vyhřeje až cca 40 m.

Co dát na stěnu za krbová kamna

Ve zdi za krbovými kamny nesmí být vedení plynu, elektřiny ani vody. Kamna navíc musejí stát na nehořlavém materiálu, jako je například dlažba. Jinak pod ně musíte dát izolační podložku z plechu či tvrzeného skla – ta by měla přesahovat rozměry kamen alespoň o 10 cm ze stran a zezadu a o 30 cm zepředu.

Co na zem před krb

Podkladové sklo

Sklo pod kamna a před krby slouží jako nehořlavá podložka pod a před topidla. Sklo je tepelně zpracováno „kalením“, tím se zvyšuje pevnost a odolnost skla.

Co dát kolem krbu

Nehořlavá podlaha nebo podložka kolem krbu musí být nejméně 80 cm ve směru otvoru a otevírání krbu a 40 cm po stranách. Tyto délky určuje norma ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení. Další centimetry navíc samozřejmě nic nezkazí a vy budete mít lepší pocit.

Proč je nutné Vložkovat komín

Každý komín má svojí životnost, pokud přestane odpovídat platným předpisům, je přestavba komínu nevyhnutelná. Rekonstrukce pomocí vložkování je v celku šetrný způsob, jak prodloužit životnost Vašeho komínu. Samotné vložkování je podmíněno dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu.

Jak dlouho trvá vložkování komínu

Samotné vložkování trvá 1/2 – 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů.

Jak daleko od krbu muze být nábytek

Minimální odstupy od kamen jsou určeny normou ČSN 06 1008/1997. Ta udává, že minimální vzdálenost od jakýchkoli předmětů musí z přední strany, tedy z té, kde se nacházejí dvířka, činit minimálně 80 cm. To platí nejen pro příčky, ale i pro nábytek či hořlavé podlahové krytiny.

Jak správně topit v krbových kamnech

Aby bylo topení v krbu či krbových kamnech opravdu bezpečné nezapomeňte uzavřít primární vzduch (vlevo) a spalování ovládejte regulátorem sekundárního vzduchu (vpravo). Také zkontrolujte zda je zatápěcí regulace nad dvířky (klapka) uzavřena. Tip: Na podpal nepoužívejte noviny, ale kvalitní podpalovače, např. HARK.

Co je primární a sekundární vzduch

S přibývajícím hořením už můžete postupně uzavírat primární vzduch. 4. První dávka dřeva vyhořela, primární vzduch je již zcela uzavřený, naopak sekundární plně otevřený, je tedy čas přiložit. V první řadě je třeba opět otevřít přívod primárního vzduchu.

Jak zvýšit účinnost kamen

Pokud potřebujete kamna provozovat nejen pro krátkodobý ohřev a efekt ohně, volte model, který nabízí zvýšenou akumulaci. Ta může být zajištěna pomocí speciálních akumulačních prvků dodávaných k některým modelům kamen. Rozhodně nepředpokládejte, že když jsou kamna obložené keramikou, bude to známkou velké akumulace.

Jak zvolit výkon kamen

Příklad: Dům po rekonstrukci se zateplením a sadou plastových oken – ztráta tepla 30 W na 1 m3: Výpočet bude: 190 m3 * 30 W = 5 700 W => 5700 / 1000 = 5,7 kW – je orientační výpočet potřebného výkonu krbových kamen nebo krbové vložky.