Kdo pobírá rentu?

Kdy vzniká nárok na rentu

Kdy na rentu vzniká nárok Nárok přichází v úvahu v případě, že zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání poklesl výdělek. Zpravidla se tak stává převedením na jinou, méně placenou práci, přiznáním invalidního důchodu, ukončením pracovního poměru, zkrácením délky pracovní doby.
Archiv

Kdo pobírá výsluhu

Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Výsluhový příspěvek se poskytuje jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let.
Archiv

Jak se daní renta

Upozorňujeme, že jak na rentu (protože ročně se v součtu jedná více než o milion), tak jednorázové vyplacení výhry, se vztahuje 15% daň z výher nad 1 000 000 Kč.

Jak dlouho se bere renta

U pracovněprávních rent je jasné, do kdy se poskytují, a to podle § 271b odst. 6 zákoníku práce. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let, nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.
Archiv

Kde žádat o rentu

Výpočet Vaší náhrady tedy bude vypadat takto: náhrada = původní výše výdělku – (minimální mzda + invalidní důchod 1. stupně). Se žádostí o výplatu náhrady se obraťte na Vašeho bývalého zaměstnavatele, který by měl být pro tyto případy pojištěn.

Kdy vzniká nárok na bolestné

Když utrpíte pracovní úraz se zraněním, pak vzniká obvykle právo na odškodnění bolestného. Čím závažnější zranění zaměstnanec utrpí pracovním úrazem, tím vyšší je zpravidla odškodnění bolestného.

Jak dlouho se vyplaci Vysluha

Výsluhu mohou vojáci v záloze dostávat až do doby, než dosáhnou důchodového věku. Pokud je výsluha poté vyšší než starobní či invalidní důchod, dostane voják k důchodu i rozdíl mezi oběma částkami. Průměrná výše výsluhy je podle obrany 12 500 korun měsíčně, dostává ji nyní asi 16 tisíc lidí.

Jaké jsou výhry v extra renta

Výherní pořadí

Výherní pořadí Počet uhodnutých čísel Výhra
1. pořadí 7 Renta 100 000 Kč/měsíčně na 20 let (24 000 000 Kč)
2. pořadí 6 25 000 Kč
3. pořadí 5 1 000 Kč
4. pořadí 4 100 Kč

Jak se daní bolestné

Bolestné je od daně z příjmu osvobozeno (stejně jako náhrada nákladů spojených s léčením a náhrada věcné škody).

Co je doživotní renta

Doživotní renta zajišťuje přísun peněz lidem bez ohledu na to, jak vysokého věku se dožijí. A to má význam zejména v současné době zvyšující se délky dožití. Jenže zvyšující se délka dožití, která souvisí s lepším životní stylem, prostředím i medicínou, je hrozbou pro pojišťovny nabízející doživotní rentu.

Kdo vyplácí výsluhový příspěvek

Odbor sociálního zabezpečení – Ministerstvo vnitra České republiky.

Jak vypočítat rentu

Podrobnosti nalistujeme v zákoně č. 361/2003 Sb. (o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), kde figuruje taky „výsluhová penze“. Například pokud policista odsloužil 20 let, dostává 35 % služebního platu: za prvních 15 let 20 %, za každý další rok 3 %.

Jak dlouho se vyplácí bolestné

Náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost by Vám měl zaměstnavatel proplatit nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na náhradu mzdy. Bolestné by Vám mělo být vyplaceno po ukončení léčby a uplatnění u zaměstnavatele.

Kdo určuje výši bolestného

Kdo určuje výši bolestného Nejčastěji bolestné spočítá ošetřující lékař nebo lékař pojišťovny. Poškození se tím vystavují riziku, že nedojde ke správnému určení jejich nároků, případně budou nároky vyhodnocovány ve prospěch pojišťovny.

Jak vyhrát extra rentu

Loterie Extra Renta pravidla

Extra Renta je stejně jako například Sportka, nebo Eurojackpot číselná loterie. V případě Extra Renty obsahuje osudí 33 čísel a pro zisk hlavní výhry (renty) je nutné uhádnout všech 7 tažených čísel. Vedlejší výhry získáte už za 3 uhodnutá čísla.

Co to je extra renta

Extra Renta je číselná loterie od Sazky, která vám přináší možnost si s hlavní výhrou užívat 20 let svobodného života. Hlavní výhra je měsíční renta 100 000 Kč po dobu 20 let. Tato částka může být vyplacena i jednorázově, dle volby výherce.

Co když jsem nepodal daňové přiznání

Co se stane, když přiznání nepodáte

Pokud svou povinnost přesto nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 tisíc korun. Výši pokuty vyměřuje finanční úřad jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení od původního termínu. Jestliže je vaše podnikání ztrátové, pokuta se počítá jako 0,01 % z daňové ztráty.

Kdy se zdaňuje životní pojištění

Daňový poplatník má povinnost podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let (nebo při výplatě jiného příjmu mimo pojistné plnění).

Co to je renta

Původně označovala nájem, který platil pachtýř z půdy (pozemková renta), dnes nejčastěji příjem z kapitálu (například doživotní důchod), cenných papírů nebo ze starobního pojištění (starobní důchod). O činnosti, která přináší zisk, říkáme, že je rentabilní. Člověk, který žije z renty, se nazývá rentiér.

Co je to renta z nemovitosti

Renta z nemovitosti je v podstatě průběžně nesplácený, neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Na konci úvěrového období přechází vlastnictví nemovitosti na věřitele, který prodejem nemovitosti řeší vypořádání dluhu. V podstatě jde o hypotéku naruby.

Jak dlouho se vyplácí Výsluha

Vojáci mají nárok na výsluhy po 15 letech služby. Podle informace, která mezi vojáky koluje, se však právě od roku 2020 má systém vyplácení výsluh změnit. Podle některé verze se sníží, podle další na ně vojáci budou mít nárok jen pět nebo deset let.

Kdy zaniká nárok na výsluhu

Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek. Doba trvání služebního poměru rozhodná pro nárok na odbytné činí 2 roky. Základní výše odbytného činí 2 průměrné měsíční hrubé platy. Za třetí a každý další ukončený rok trvání služebního poměru vojáka se odbytné zvyšuje o jeden průměrný měsíční hrubý plat.

Kdo platí bolestné

Jak se platí pracovní úraz

Prvních 14 dní proplácí zaměstnavatel takzvanou náhradu mzdy, a to již od prvního dne pracovní neschopnosti. Od 15. dne se zodpovědnost za vyplácení nemocenské přesouvá na stát.

Jak casto se losuje extra renta

Extra Rentu losujeme každé pondělí

Kdy se losuje renta

Extra Rentu losujeme vždy v pondělí ve 20:00 hod. Článek Vám nepomohl Máte další dotazy