Jak zadělat díru v komínu?

Jak zadělat komínovou Zděř

Na zazdění zděře stačí obyčejná malta. Zděř je trvale ochlazována zdivem, takže žádný dilatační problém nehrozí. Jediný problém je materiál vašeho průduchu a jeho průměr, ani jedno neodpovídá normě.
ArchivPodobné

Jak vyvrtat díru na komín

Ideální je si stěnu kolem dokola předvrtat, a následně ji vrtným kladivem a dlátem vysekat, čímž se dostanete ke komínu. V tuto chvíli je možné usadit rouru do ohnivzdorné malty. Když máme otvor připravený, můžete zasunout kouřovou zděř, která je součástí sady kouřovodu. Duté prostory okolo vyplňte maltou.
Archiv

Jak zpevnit komín

Dle doporučení výrobců je vhodné celé těleso komínu zpevnit stavebním lepidlem a perlinkou. Další možností zpevnění tělesa je možné provézt vložením armatury do rohů tvárnic a vyplnit zálivkovou hmotou. Tímto způsobem se zajišťují nadstřešní části komínů vyšší jak 1m nebo celé komíny, které jsou vedené vně stavby.

Jak udělat diru do zdi na komín

Na vložku se nakreslí jakou velikost otvoru chceme a do keramické vložky se postupně bez příklepu vrtají vidiovým vrtákem díry o průměru 8mm kolem dokola. Obr. 2 – Díry se dělají postupně jeden vedle druhého. Podle kvality vložky to může být práce velmi zdlouhavá a namáhavá.
Archiv

Jak spojit komínové roury

Při napojení kamen na kouřovod je tak nutné vždy použít kouřovod o stejném průměru. Pokud potřebujete tento průměr redukovat kvůli otvoru do komínového tělesa, speciální redukci aplikujete vždy až v otvoru komínového tělesa. Redukce průměru nesmí být nikdy přímo na hrdle spotřebiče nebo mezi otvorem a spotřebičem.

Jak obezdít komín

Minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm. V půdních prostorách se navíc doporučuje komín obezdít maloformátovými plnými či dutinkovými cihlami určenými k výstavbě příček. Mezi komínem a stěnou či obezdívkou musí být v půdních prostorách mezera široká alespoň 5 mm.

Na co je komínová Zděř

Komínová zděř se používá při zapojení spotřebiče do stávajícího zděného komínu, kde se do zdiva zazdí. Zděř je také možné použít při požadavku na průchodku přes nehořlavou příčku nebo zeď, kdy se osadí na konec nerezové trubky nebo na vodorovnou část T-kusu.

Jak vysoko má být sopouch

Podle současné platné normy je minimální průměr průduchu komínu pro spotřebiče na pevná paliva 140 mm. Účinná výška se počítá od sopouchu po hlavu komínu a je 5 m. Pokud je komínové těleso vyšší než 3,2 m nad střechou, musí se ukotvit podle provedeného statického výpočtu. Revize a schvalování komínu do provozu.

Jaký zvolit průměr komína

Jaký průměr komínu zvolit Obecně platí, že větší průměr třívrstvého izolovaného komínu vykazuje lepší tahové vlastnosti. Při výběru komínu pro připojení spotřebiče na tuhá paliva, ( kotel, krbová kamna, krb apod.), doporučujeme zvolit průměr 180 – 200 mm. Tedy průměr větší než je 160 mm.

Jak poznat špatný tah komína

Umístěním teploměru na kouřovod snadno zjistíte, zda je spalování optimální. Teplota spalin má být okolo 250ºC. Pokud je jejich teplota nižší, komín se zanáší sazemi. Pokud je naopak teplota vyšší než 300°C může dojít k přehřátí vnitřních částí krbových kamen.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Co dát kolem komína

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie. Dobrý den , zateplení okolo komína není žádný problém , stejně tak provedení parozábran. Zateplení může jít až ke komínu a parozábrany se připevní k omítnutému komínovému tělesu speciální folií (dle výrobce parozábrany ).

Co musí splňovat komín

Požadavky na komín pro plynové spotřebiče jsou jasné: musí být těsný a odolný. Těsný tak, aby ho kondenzát (zkondenzovaná vodní pára), který vzniká při ochlazení spalin v průduchu komínu, nemohl poškodit. Velkou pozornost je třeba věnovat i komínům pro spotřebiče na tuhá paliva.

Co to je sopouch

Sopouch je tradičně otvor na komínové konstrukci, do nějž se (tradičně zastrčením) dopojuje kouřovod (ten propojuje sopouch a spotřebič, od kterého jsou spalinovou cestou odváděny spaliny). Tvořen je tradičně horizontální částí T-kusu komínové vložky. Sopouchy mají být co nejkratší a přímé.

Jak zvýšit komín

Jak zvýšit tah komínu Pokud komín z jakékoli příčiny ztratí tah, je možné jej účinně zvýšit instalací komínového ventilátoru. Komínové ventilátory se standardně instalují dvěma způsoby: komínový ventilátor je umístěn na spodním okraji komínu u sopouchu a v komínu tak vyvozuje přetlak.

Co dát na zeď za kamna

Pro izolaci použijte nehořlavé izolační desky typu: Varmsen, Thermax, Skamotec, Promasil, Silca apod. Stavebně izolační desky určené speciálně pro stavbu a izolaci krbů a mají odolnost až do 1000 °C. Snadno lepí a šroubují, navíc jsou samonosné a můžete je obkládat. V jednom kroku tak krb od stěny snadno odizolujete.

Co se dává pod krbová kamna

Doporučujeme vložit pod krbová kamna speciální podložku, která zamezí kontaktu skla s topidlem. Díky této podložce vložené přímo pod nožky kamen, zvýšíte nosnost u 6 mm silného skla na 250 kg a u skla o tloušťce 8 mm až na 350 kg.

Jak zateplit stávající komín

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Co to je kouřovod

Kouřovod se, jak už název napovídá, stará o odvod spalin z kamen či krbu ven mimo váš dům. Aby však skvěle fungoval, musí být vyroben nejen z kvalitních materiálů a bezchybně těsnit, ale musí být také řádně napojen.

Jak dlouhý může být kouřovod

Délka kouřovodu by neměla přesáhnout 20% z účinné délky komína. Účinná délka komína je vzdálenost od místa, kudy vstoupíme do komína s kouřovodem až po vrchol komína.

Jak nastavit komín

nejjednodušší by mohlo být vzít třeba AZC rouru o průměru o něco menším, než je otvor ve stávajícim komínu. Vsunout, zaklínovat a zatěsnit šamotem. (nebo rouru železnou přiměřeného průměru.) ale musí být dóóóbře upevněná, aby jí vítr někomu nehodil na hlavu nebo na auto…

Jak silné sklo pod kamna

Pro většinu krbových kamen stačí sklo šesti milimetrové, avšak podkladovým sklem o síle osmi milimetrů nic nezkazíte. I když je 8mm sklo silnější pouze o 2mm, působí mnohem robustněji a efektivněji. Podkladové sklo o síle 10mm má nosnost až 500kg a je určené pro opravdové fajnšmekry.

Jak často přikládat do kamen

Interval přikládání do kamen může být každých 8 až 24 hodin. To znamená 1 až 3-krát denně, ne častěji – jinak vzniká riziko poškození kamen a komína. Nejčastější interval přikládání je 12 hodin, čili dvakrát za den (ráno a večer). Tento interval vyhovuje i osobám, které jsou zaměstnány (přiloží před a po práci).

Čím obložit komín

Marmolit na komín, sokl nebo sloup

Jedná se o přírodní agregát, který je vhodný nejen na komíny, ale je také doporučován na sokly, sloupy nebo na terasu. Ovšem využít jej můžete i v interiéru (kuchyně, koupelny). Realizace marmolitu vypadá luxusně a neotřele.

Jak spojit dva Kourovody

Většina kouřovodů mezi jednotlivými kusy dobře těsní. Avšak někdy je potřeba dotěsnit některé přechody mezi redukcemi nebo dopojení do hrdla na spotřebiči. K tomu lze použít buďto kamnářské šňůry o různých průměrech a nebo kamnářský tmel od různých firem, například Soudal.