Jaké symboly charakterizují jednotlivě kraje?

Jak vypadá znak Ústeckého kraje

Heraldický popis znaku – Znak Ústeckého kraje má tuto podobu: Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním poli český lev. Ve druhém poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží.

Jak vypadá znak Jihočeského kraje

Oficiální popis: „Čtvrcený štít, v prvním červeném poli český lev, ve druhém stříbrno-modře polceném poli červeno-zlatě polcená růže se semeníkem opačných barev a zelenými kališními lístky, ve třetím poli zlato-stříbrně polcený kůl, ve čtvrtém červeném poli stříbrná kvádrovaná hradba se třemi věžemi, prostřední větší, …

Jak vypadá znak Moravskoslezského kraje

V dolním žerďovém modrém poli na zeleném trávníku, širokém jednu osminu šířky pole, bílý kůň v poskoku se žlutým sedlem a červenou pokrývkou provázený za hlavou žlutou růží s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. V horním vlajícím modrém poli moravská orlice.

Jak vypadá znak Jihomoravského kraje

ZNAK Jihomoravského kraje

Modro-červeně čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným temenem, ve třetím poli zlatý vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná korunovaná orlice se zlatou zbrojí.

Co znamenají symboly na znaku Karlovarského kraje

Logo Karlovarského kraje

Symbolizuje vřídlo a vyvěrající vodu jako symboly lázeňského kraje, logo je zároveň stylizací písmene K, je v barvách Karlovarského kraje – v červené a modré. Autorem loga Karlovarského kraje je výtvarnice a grafička Regina Sedláčková z mostecké reklamní agentury Aa.

Co znamená symbol Ústeckého kraje

Znak Ústeckého kraje tvoří červeno–modře čtvrcený štít. V prvním poli je český lev symbolizující, že se kraj nachází v Čechách. Ve druhém poli najdeme symbol České brány (Porta Bohemica), dole je pruhy znázorněno vodstvo a v pozadí pohoří kraje.

Jak vypadá znak kraje Vysočina

Znak. Oficiální popis: „Čtvrcený štít v prvním modrém poli moravská orlice, ve druhém stříbrném poli červený ježek, ve třetím stříbrném poli svěšený červený trs jeřabiny na zeleném stonku se dvěma lístky a ve čtvrtém červeném poli český lev.

Jak vypadá znak Středočeského kraje

Popis symbolů

Oficiální popis: „Červeno-stříbrně čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém poli český lev, ve druhém poli černá plamenná orlice s červenou zbrojí a stříbrným perizoniem, ve třetím poli dvě vlnitá modrá břevna.

Co znamená moravská orlice

Nejpozději od lucemburské doby byla orlice se stříbrnočerveným šachováním považována za zemský znak Moravy. Podle některých badatelů tyto barvy byly odvozeny od barev českého lva (stříbrný lev na červeném štítě) a vyjadřovaly spojitost Moravy s českým králem a českou monarchií.

Jak vypadá moravská orlice

Ve druhém poli velkého státního znaku je moravská orlice. Je červeno-stříbrná, šachovaná a leží v modrém poli. I tento znak se poprvé v této podobě znak objevil za vlády krále Přemysla Otakara II. Už v roce 1272 ho tak najdeme třeba na znojemské městské pečeti.

Co znamená znak Pardubického kraje

První dvě pole znaku a vlajky zaujímají historické znaky Čech a Moravy, na jejichž historických územích se kraj rozkládá. Třetí pole symbolizuje celý kraj. Kvádrová zeď se čtyřmi stínkami (zuby cimbuří) symbolizují různorodost území a čtyři regiony (Polabí, Podorlicko, Českomoravská vrchovina a Železné hory).

Co znamená G ve znaku Hradce Králové

Tvar písmene G pochází ze svorníku klenby (z roku 1463) v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové. Koruna je inspirována vyobrazením korun českých královen ve Zbraslavské kronice. Tinktury vychází ze středověkých vyobrazení písmena G.

Co znamenají jednotlivé části znaku Středočeského kraje

Svatováclavská (plamenná) orlice je dynastickým znakem Přemyslovců. Při schvalování však zazněly námitky, že tato figura byla v době německé okupace za II. světové války symbolem kolaborace s nacismem. Dvě modrá, vlnitá břevna ve třetím poli symbolizují dvě největší české řeky (Labe a Vltavu), které krajem protékají.

Co je ve znaku Libereckého kraje

První a čtvrté pole znaku a vlajky zaujímá historický znak Čech, na jehož historickém území se kraj rozkládá. Vozové kolo ve druhém poli je převzato ze znaku šlechtického rodu Redernů. Kolo je na městském znaku Liberce od 12. dubna 1577 (od jeho povýšení na město Rudolfem II.)

Co je typické pro kraj Vysočina

Tradičně významné postavení má v Kraji Vysočina zemědělství. Zdejší přírodní podmínky jsou sice podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost pozemků snižují produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti je však přesto území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu).

Kdo má ve znaku orla

V pozdní Byzanci směli orla užívat císaři z rodu Palailogů. Odtud převzala orla roku 1487 ruská carská říše jako „třetí Řím“, po „pohanském“ Římě a křesťanské Konstantinopoli. V současnosti je opět v ruském státním znaku.

Proč má Česká republika ve znaku lva

Roku 1158, dle kroniky tzv. Dalimila, český kníže Vladislav II., za vojenskou pomoc proti Milánu, obdržel od císaře Friedricha I. Barbarossy královský titul a náhradou za dosavadní znak s orlicí, erb se stříbrným lvem v červeném poli.

Co symbolizuje orlice

Jako symbol síly se stal také emblémem římských legií, vyobrazení rozpřažené orlice bylo součástí standarty každé legie. Ve Starověkém Římě se orlice stala také znakem císaře jako vrchního velitele armády a následně znakem Římské říše jako celku.

Co je na českém znaku

1/§1 Velký státní znak České republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou.

Co znamená znak Středočeského kraje

Svatováclavská (plamenná) orlice je dynastickým znakem Přemyslovců. Při schvalování však zazněly námitky, že tato figura byla v době německé okupace za II. světové války symbolem kolaborace s nacismem. Dvě modrá, vlnitá břevna ve třetím poli symbolizují dvě největší české řeky (Labe a Vltavu), které krajem protékají.

Co je na královéhradeckém kraji znaku

Symbolika. První a čtvrté pole znaku a vlajky zaujímá historický znak Čech, na jehož historických územích se kraj rozkládá. Druhé pole obsahuje písmeno G ze znaku města Hradce Králové, ve kterém je sídlo kraje.

Co znamená znak Královéhradeckého kraje

Symbolika. První a čtvrté pole znaku a vlajky zaujímá historický znak Čech, na jehož historických územích se kraj rozkládá. Druhé pole obsahuje písmeno G ze znaku města Hradce Králové, ve kterém je sídlo kraje.

Jak se jmenuje hejtman kraje Vysočina

Seznam

Č. Jméno Opuštění úřadu
1. František Dohnal 7. prosince 2004
2. Miloš Vystrčil 14. listopadu 2008
3. Jiří Běhounek 18. listopadu 2020
4. Vítězslav Schrek úřadující

Jak je velká Jihlava

87,86 km²Jihlava / Rozloha

Co symbolizuje velký statni znak

Velký státní znak reprezentuje spojení všech historických zemí státu. Autorem návrhu i výtvarného provedení je heraldik Jiří Louda. Velký státní znak slouží k vnější reprezentaci státu a k označení budov, ve kterých sídlí orgány státní správy, státní úřady apod. Jeho originál je v tuto chvíli (od roku 2006) ztracen.