Co je SIPO a inkaso?

Jak platit SIPO inkasem

INKASEM Z BANKOVNÍHO ÚČTU

Pro tento typ úhrady je nejprve potřeba se spojit s vaší bankou, předat jí Spojovací číslo a nastavit si u ní svolení k inkasu SIPO. Následně úhrady SIPO probíhají každý měsíc automaticky. Podmínkou je dostatek prostředků na vašem bankovním účtu a nastavený dostatečný limit.

Co to je inkaso

Je svolení k strhnutí platby z vašeho účtu. Vždy si předem určíte limit, frekvenci platby a účet, který si může peníze z vašeho účtu stáhnout.
Archiv

Jak funguje platba SIPO

Platební doklady SIPO – Hotovost, jsou jednodílné a obsahují rozpis Vašich plateb i příkaz k zaplacení. S tímto dokladem se dostavíte na poštu a po zaplacení Vám bude potvrzený doklad vrácen. U Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost je Vaší bankou platba automaticky inkasována z Vašeho bankovního účtu.
ArchivPodobné

Co lze platit přes SIPO

SIPO je moderní platební nástroj, který vám umožní sdružit všechny pravidelné platby, např. vodu, plyn, nájem, telefon, pojistné, rozhlasové a televizní poplatky, … do jediné úhrady. Ušetří vám čas, starosti a peníze.
Archiv

Jak funguje souhlas s inkasem

Inkaso je způsob úhrady, do kterého vstupují tři strany na základě vzájemné důvěry a souhlasu – banka, plátce inkasa a příjemce inkasa. Abyste mohli inkaso používat, musíte jako majitel bankovního účtu udělit bance souhlas, že může každý měsíc určitou částku poslat na předem uvedený účet.

Co je potřeba k založení SIPO

Pokud si chcete založit SIPO pro své trvalé platby, stačí vám průkaz totožnosti, například občanka, a návštěva pobočky pošty. Na poště vyplníte příslušný formulář a necháte si na přepážce přidělit takzvané spojovací číslo.

Kdy se strhává SIPO z účtu

Platby SIPO budou uhrazeny z vašeho účtu vždy jeden pracovní den před 15. kalendářním dnem v měsíci (nejedná-li se o pracovní den, pak dva pracovní dny před tímto datem). V případě nedostatku financí na vašem účtu zkusíme platby SIPO provést v náhradním termínu – jeden pracovní den před 23.

Jak převést platby SIPO na jinou osobu

Převod ze SIPO na přímou platbuPřihlásíte se nebo si vytvoříte Účet poplatníka. Stačí vyplnit e-mail a heslo.Propojíte Účet poplatníka pomocí spojovacího čísla. Spojovací číslo naleznete na dokladu SIPO.Kliknutím potvrdíte změnu ze SIPO na přímou platbu.

Kdy se Strhava inkaso

Kdy inkaso odchází Inkaso, na rozdíl od SIPO nebo trvalého příkazu, nemá pevné datum splatnosti, ale může odejít kdykoliv si o něj obchodník požádá, klidně i několikrát za měsíc. Proto je důležité si správně nastavit limit.

Jak sjednat SIPO

Pokud si SIPO chceme zřídit, stačí na pobočce pošty vyplnit formulář a bude nám přiděleno spojovací číslo pro SIPO.

Jak se zbavit SIPO

Úplně nejjednodušším způsobem, jak zrušit SIPO, je převedení plateb jinam. Pokud nebude na vaše SIPO navázána žádná platba, služba se zruší automaticky. Je ale třeba si pohlídat, že byla skutečně zrušena (obvykle se ruší od následujícího měsíce).

Jak zjistit SIPO

Navštivte kteroukoliv pobočku České pošty (mimo tzv. Výdejní místa a Pošty partner označené jako vymístěná přepážka), vytiskneme vám Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO za zvolený měsíc včetně konkrétních termínů převodů mezi Českou poštou a vašimi dodavateli.

Jak funguje svolení k inkasu

Plátce vydá bance povolení k inkasu pro určitého příjemce úhrady, na vrub svého účtu a ve prospěch účtu příjemce úhrady. Banka po přijetí takového povolení automaticky hradí pohledávky určeného příjemce úhrady z účtu plátce.

Jak zjistím své SIPO

Navštivte kteroukoliv pobočku České pošty (mimo tzv. Výdejní místa a Pošty partner označené jako vymístěná přepážka), vytiskneme vám Potvrzení o uhrazených platbách SIPO / Přehled o platbách SIPO za zvolený měsíc včetně konkrétních termínů převodů mezi Českou poštou a vašimi dodavateli.

Jak nastavit inkaso na SIPO

Jak si nastavit inkaso

Vyberete si účet, ze kterého se mají strnout peníze. Zvolíte si možnost „Inkasa/SIPO“. V dalším kroku kliknete na možnost „Udělit nový souhlas“. Tím dáte bance pokyn, že opravdu souhlasíte s tím, aby na zadaný účet každý měsíc posílala peníze z vašeho účtu.

Jaký je rozdíl mezi trvalým příkazem a inkasem

Trvalý příkaz zadáváš ty přesnou částku, kam, kdy. Banka nic jiného neudělá, než že každý měsíc pošle to, co chceš ty a kam. Inkaso je, že povolíš, aby si firma, které splácíš, mohla vzít peníze podle tvých instrukcí .