Jak se píše anglicky Líst?

Jak se řekne anglicky Líst ze stromů

1. (bot.) list , lístek ( stromu ap .)

Co znamená Letter

dopisy {m mn. č.}

Jak se píše anglicky listí

leaves {mn. č.} Rostlina neporoste, když ji budeme tahat za listy!

Jak se anglicky řekne šťastné narozeniny

Happy Birthday! Přeji Ti štěstí, zdraví a vše nejlepší v Tvém životě. Krásné narozeniny!

Jak se anglicky píše strom

stromy {mužský rod množné číslo}

trees {mn. č.}

Co je Leaves česky

leaves {množné číslo}

listy {m mn. č.}

Jak se anglicky řekne louka

louka

Hlavní překlady
Čeština Angličtina
louka meadow

Jaké je počasí anglicky

Pokud se ptáte, jaké je či bude počasí, použijete vazbu “what … like”, kde like je předložka (jako), nikoli sloveso. Celé věty pak vypadají takto: What is the weather like in your country

Jak se anglicky řekne Veselé Vánoce

Veselé Vánoce! Merry Christmas! / Happy Christmas!

Jak se anglicky řekne přání

přání

narozeniny přání k narozeninám ( pohled ap .) birthday card
nice Have a nice day . Přeji pěkný den ., Mějte se ( hezky ).
wish I'm sure he'll get his wish . Jeho přání se mu jistě splní .
wish I wish you well . Přeji vám vše dobré .

Jak se píše strom

strom, -u m.

Co je to Storm

storms {množné číslo}

bouře {ž mn. č.}

Co to znamená Leave

leave = odejít, odjet, odletět.

Jak se říká anglicky fialová

fialový {přídavné jméno rod mužský}

purple {příd. jm.}

Jak se anglicky řekne modrá

Barevný model RGB vychází z míchání základních barevných složek, kterými jsou červená (Red), zelená (Green) a modrá (Blue).

Jak číst stupně Celsia v angličtině

Pro stupnici Celsia můžete v angličtině použít slovo Celsius/'selsiəs/ nebo Centigrade/'sentɪgreɪd/ . It's 20 degrees Celsius. It was 40 degrees Centigrade. Vedle toho ovšem existuje i stupnice Fahrenheita – Fahrenheit/'fɑ:rənhaɪt/ , která se používá hlavně v USA.

Jak popřát hodně zdraví anglicky

Have a speedy recovery!, Get well soon!

Jak se anglicky řekne strom

trees {mn. č.} Stromy mangrovů jsou plné světlušek, které se dorozumívají světlem. expand_more The trees, mangrove trees, are filled with fireflies communicating with light.

Jak se říká anglicky šedá

gray {podstatné jméno} [am. angl.]

Jak se anglicky řekne bílá

bílá {přídavné jméno rod ženský}

white {příd. jm.}

Jak nahradit would like

I would like = I'd like. you would like = you'd like.

Jak se říká anglicky počasí

Podstatné jméno počasí je v angličtině weather/'weðə/ .

Jak se Kondoluje v angličtině

My condolences. upřímný: Upřímnou soustrast. My condolences.

Co je to would

Slovo would je “bezbarvé”, protože opravdu vyjadřuje pouze české 'bych'. Stejně jako sloveso will, ze kterého vzniká, které označuje budoucnost (tedy české 'budu'). Slova could a should už však jsou “zabarvená”, kdy barva souvisí se slovesem, ze kterého vznikla (can a shall).

Co je would like

Tvary jsou ve všech osobách stejné: I would like = rád bych, chtěl bych, dal bych si. you would like = rád bys, chtěl bys, dal by sis. he would like = rád by, chtěl by, dal by si.