Jak se odebírá vzorek kostní dřeně?

Jak se dává kostní dřeň

Existují 2 způsoby odběru: odběr kostní dřeně z kyčelní kosti v celkové anestezii a odběr krvetvorných buněk z periferní krve na speciálním separačním přístroji (dárce je stimulován růstovým faktorem). Darování krvetvorných buněk se považuje na celém světě za zcela jedinečný dar člověka člověku a je tedy bezplatné.
Archiv

Jak se registrovat jako dárce kostní dřeně

Abyste mohl/a být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze Registru. Pravděpodobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V Registru můžete být evidován/a řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA.

Jak vypadá kostní dřeně

Kostní dřeň je houbovitá tkáň bohatá na živiny nacházející se hlavně v dutých částech dlouhých plochých kostí, například v hrudní kosti nebo pánevních kostech. Rozlišujeme dva typy kostní dřeně: červenou a žlutou dřeň. Žlutá dřeň obsahuje mnohem více tukových buněk než červená kostní dřeň.

Jak dlouho trvají výsledky kostní dřeně

Chvíli počká až látka začne působit a pomocí punkční jehly provede odběr. Nepříjemná bude chvíle než lékař pronikne krouživými pohyby punkční jehlou okosticí do kosti, poté již ucítíte pouze tlak. Vyšetření trvá chvíli. Výsledek bude zhruba za týden.
Archiv

Kdo je vhodný dárce kostní dřeně

Registrovaný dárce dřeně by měl být zdravý člověk, který v minulosti neprodělal žádné závažné onemocnění a neužívá dlouhodobě léky s výjimkou hormonální antikoncepce nebo vitaminových doplňků. Obecně lze říci, že kritéria jsou podobná jako u dárců krve.

Kdo potrebuje kostní dřeň

Příjemci kostní dřeně/krvetvorných buněk jsou pacienti trpící některou z poruch krvetvorby (leukémií, závažnou anémií, imunodeficity nebo metabolickými poruchami), které jejich onemocnění bezprostředně ohrožuje na životě a transplantace je pro ně jedinou nadějí.

Kde se odebere kostní dřeň

Lékař u dárce v celkové anestezii odebere punkční jehlou kostní dřeň z pánevní kosti. Člověk stráví celkem tři dny v nemocnici. Odběr krvetvorných buněk z periferní krve se provádí ambulantně z loketní žíly a trvá asi čtyři hodiny. Využívá se přitom přístroje zvaného separátor.

Kdo může být dárcem kostní dřeně

Pokud chcete darovat kostní dřeň, musíte být v dobrém zdravotním stavu, trvale neužívat žádné léky a vážit alespoň 50 kg. Do registru v pražském IKEMu můžete vstoupit, jeli vám od 18 do 40 let.

Co obsahuje kostní dřeně

V kostní dřeni se tvoří tři druhy buněk: červené krvinky, které jsou odpovědné za přenos kyslíku, několik druhů bílých krvinek, které se účastní obrany organismu pro infekcím a krevní destičky, které jsou nezbytnou součástí systémů srážení krve a hojení ran.

Co vyrábí kostní dřeň

Červené krvinky, krevní destičky a většina bílých krvinek vzniká právě v červené kostní dřeni.

Kdy se bere kostní dřeň

Odběr kostní dřeně se provádí u pacientů, u kterých je třeba vyloučit chorobný proces, který by mohl v kostní dřeni probíhat – akutní i chronické leukémie. Další využití má v* transplantologii*. Pokud je odběr prováděn s pomocí separátoru, je riziko minimální a stejné jako při odběrech plazmy.

Co se dá zjistit z kostní dřeně

Aspirát kostní dřeně slouží k morfologickému vyšetření vývojových řad krevních elementů, tj. k diferenciálnímu rozpočtu buněk při panoptickém barvení, a ke speciálním vyšetřením. Mezi speciální vyšetření patří histochemické barvení na zjišťování aktivity enzymů či PAS reakce na obsah glykogenu.

Kde darovat kostní dřeň

Dárcovská centra jsou zřizována ve většině fakultních nemocnic a bližší informace jsou dostupné na webu Českého národního registru dárců dřeně ČNRDD www.kostnidren.cz. Samotná registrace probíhá vyplněním přihlášky do registru. Po podpisu formuláře vám zdravotní sestra odebere ze žíly malé množství krve (2 ml).

Kdy nemohu darovat kostní dřeň

Do registru by zásadně NEMĚLI vstupovat lidé:

s onemocněním srdce, cév, plic, kloubů a zažívacího systému, které vyžadují trvalé užívání léků s krvácivými chorobami a onemocněním krve. s těžšími formami alergie (sklon k alergii se může přenést spolu s darovanými krvetvornými buňkami na příjemce)

Kdo se může stát dárcem kostní dřeně

Podmínky pro vstup do registru dárců kostní dřeně:

věk 18-40 let Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM Praha. dobrý zdravotní stav. hmotnost vyšší než 50kg. zdravotní pojištění platné v ČR.

Kdy je potřeba transplantace kostní dřeně

Transplantace kostní dřeně (resp. převod kmenových buněk krvetvorby) je jedním ze způsobů léčby dětí se zhoubným onemocněním krvetvorby, selháním funkce kostní dřeně na základě získané či dědičné dispozice, s těžkou poruchou imunitního systému, nebo metabolizmu.

Co se deje v kostní dřeni

Kostní dřeň (medulla ossium), lidově morek, je měkká tkáň, která vyplňuje vnitřky kostí savců. Vyplňuje dřeňovou dutinu (cavitas medullaris) dlouhých kostí a prostory mezi trámci houbovité kostní tkáně konců dlouhých kostí, kde se tvoří nové krvinky a krevní destičky (krvetvorba) Je tvořena tzv. hemopoetickou tkání.

Kdy se provádí transplantace kostní dřeně

syndromy, myelofibróza, chronická lymfatická leukemie, chronická myeloidní leukemie, těžká aplastická anemie, myelomy, vrozené poruchy krvetvorby, metabolizmu a imunity.

Co dělá kostní dřeně

Kostní dřeň (lat. medulla ossium) je měkká houbovitá tkáň, která se nachází uvnitř kostí. V kostní dřeni probíhá tvorba krevních buněk – tento proces je odborně označován jako hematopoéza. Kostní dřeň tvoří přibližně 4 % celkové tělesné hmotnosti (u zdravého dospělého člověka to odpovídá asi 2,6 kg).

Kdo potřebuje kostní dřeň

Příjemci kostní dřeně/krvetvorných buněk jsou pacienti trpící některou z poruch krvetvorby (leukémií, závažnou anémií, imunodeficity nebo metabolickými poruchami), které jejich onemocnění bezprostředně ohrožuje na životě a transplantace je pro ně jedinou nadějí.

Jak dlouho trvá transplantace kostní dřeně

Jak transplantace probíhá

„Samotný proces transplantace kostní dřeně je bezbolestný, provádí se přímo kapačkou do žíly. U nás trvala samotná transplantace zhruba půl hodiny, protože byl Kryštůfek malé desetikilové miminko,“ říká Michaela Hájková, maminka čtyřletého chlapce.