Co to znamená Dolce Vita?

Co to je Dolce Vita

Sladký život (v italském originále La Dolce vita) je italsko-francouzské filmové drama režiséra Federica Felliniho z roku 1960. Film je označován za jeho vrcholné dílo. Hlavní roli ve filmu odehrávajícím se z velké části v Římě hraje Marcello Mastroianni.

Co to je Dolce

1. sladkost ( pamlsek ), sladké ( jídlo ) Non mangio dolci . Nejím sladkosti ., Nejím sladké . 2.

Co to je dikce

Dikce (anglicky enunciation) je zejména v oboru herectví způsob mluvy a vyslovování, modulace vlastního hlasu a oddělování jednotlivých slov a frází. Dobrá či vynikající dikce je důležitou, ne-li nezbytnou kvalifikací moderátorů, konferenciérů, hlasatelů, zpěváků, herců a většinou i politiků.

Co to znamená mít v gesci

Jako příklad použití slova gesce lze uvést slovní spojení „mít něco v gesci“. Předmětné slovní spojení znamená, že je člověk oprávněn něco udělat, tj. že se jedná o jeho (pracovní) agendu. Například v právu je možné konstatovat, že v gesci statutárního orgánu je obchodní vedení společnosti.

Co znamená v dikci

Dikce (anglicky enunciation) je zejména v oboru herectví způsob mluvy a vyslovování, modulace vlastního hlasu a oddělování jednotlivých slov a frází. Dobrá či vynikající dikce je důležitou, ne-li nezbytnou kvalifikací moderátorů, konferenciérů, hlasatelů, zpěváků, herců a většinou i politiků.

Co to je gesce

slovo gesce je počeštěnou variantou latinského slova gestio, znamenajícího v překladu do češtiny činnost, úkon či akci. Obdobný význam má podstatné jméno gesce též v českém jazyce, kdy se nejčastěji používá jako synonymum pro slova kompetence, působnost, oprávnění.