Co je to právní identita?

Co tvoří digitální identitu

Digitální identita představuje elektronický prostředek pro identifikaci osob. Tvoří ji certifikát obsahující „veřejný klíč“, který lze zobrazit, a „soukromý klíč“, který je soukromý.
Archiv

Co všechno formuje naši digitální identitu

Digitální identitu formují všechny činnosti, které na internetu provádíte. I v případě, že používáte falešné účty nebo neuvádíte své jméno, dá se stejně na základně vaší aktivity na síti poznat, že jste jedna a táž osoba. Vyváříme ji tedy vědomě i zcela mimoděk.
Archiv

Jak si vytvořit identitu občana

V Nastavení vaší datové schránky vyberte sekci Možnosti přihlášení, v jejím podmenu Zřízení Identity občana. Na zobrazené stránce klikněte na tlačítko Přejít na zřízení Identity občana. Než budete přesměrováni na portál Identity občana, budete vyzváni k udělení souhlasu s předáním informací.

Co je to digitální stopa

Co je digitální stopa

Každý uživatel zanechává v internetu určité informace, a to ať jen surfuje, vyhledává skrze Google, prohlíží zeď Facebooku, anebo nakupuje. Jedná se o různorodé záznamy o činnosti uživatele ve virtuálním prostředí a soubor těchto informací nazýváme digitální stopa.

Co je EU id

Evropskou digitální identitu budou moci využívat občané, rezidenti a podniky v EU, kteří chtějí prokázat svou identitu nebo potvrdit určité osobní informace. Lze ji využít online i offline u veřejných i soukromých služeb v celé EU.

Co je moje identita

Co je Identita občana Identita občana slouží pro bezpečné a jednoduché přihlašování do různých portálů státní a veřejné správy. Zahrnuje například Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identitu i jiné identifikační prostředky, kterými při přihlášení spolehlivě prokážete svoji totožnost.

Co to je identita

identita – (z lat. identicus = totožný, stejný) – obecně jednota vnitřního psych. života a jednání, která bývá též nazývána autentickým bytím.

Jak vznika digitální stopa

příspěvků na sociálních sítích, prezentací prostřednictvím webových stránek, blogů nebo vlogů, vlastních příspěvků do diskusí pod články, internetových nákupů apod. V neposlední řadě je nutné uvést, že některé informace jsou internetem získávány „bez souhlasu“ uživatele.

Jak nezanechat stopy na internetu

Jediný způsob, jak za sebou nezanechávat žádnou digitální stopu, je nevyužívat moderní komunikační technologie a internet.

Jak aktivovat identitu

V aplikaci přepište kontrolní SMS kód

Spusťte si svoji aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. Po nastavení hesla v ní zvolte Aktivace klíče k Identitě občana a Zřídit účet pomocí návštěvy Czech POINT. Následně zadejte své mobilní telefonní číslo, na které vám bude zaslán kontrolní kód.

Jak zjistit jestli mám identitu

V případě, že používáte internetové bankovnictví ČS, ČSOB, KB, MONETA nebo Air Bank, máte možnost ověřit svou totožnost přes něj. Máte-li zřízenou datovou schránku, můžete si prostřednictvím webových stránek Mojedatovaschranka.cz založit NIA ID, nebo Mobilní klíč eGovernmentu online.

Co je sociální identita

Social Identity Theory primárně odvozuje identitu jedince z pro něj relevantní sociální skupiny. Teorie je základem vysvětlení široké škály jevů skupinové dynamiky, a stojí tak kupř. za rozličnými fenomény souvisejícími se vztahem jedince ke skupině a vztahy skupin mezi sebou, vč. meziskupinových konfliktů.

Co je identita psychologie

identita – (z lat. identicus = totožný, stejný) – obecně jednota vnitřního psych. života a jednání, která bývá též nazývána autentickým bytím.

Co je datová stopa

Co je digitální stopa

Každý uživatel zanechává v internetu určité informace, a to ať jen surfuje, vyhledává skrze Google, prohlíží zeď Facebooku, anebo nakupuje. Jedná se o různorodé záznamy o činnosti uživatele ve virtuálním prostředí a soubor těchto informací nazýváme digitální stopa.

Jak zneužít digitální stopu

Možnosti zneužití digitální stopy a osobních údajů zahrnují krádeže identity nebo její části (citlivé osobní údaje), kyberšikana, pronásledování (kyberstalking) a další. Vhodnou je občasná kontrola své vlastní digitální stopy s využitím běžných nebo specializovaných vyhledávačů (people search engines).

Jak lze digitální stopu zneužít

Možnosti zneužitíkrádež osobních informací (údaje z kreditních karet, rodné číslo, e-mailová adresa)kyberšikana – jedná se o specifický druh šikany, který k útokům využívá informační komunikační technologie.kyberstalking – zneužívání informačních a komunikačních technologií ke stallkingu.

Jak se liší aktivní a pasivní digitální stopa

Aktivní jsou takové, které o sobě člověk sám uvádí, např. profily na sociálních sítích, informace v registračním formuláři, fotografie, e-maily apod. Pasivní stopy vytváříte nezáměrně pouhým používáním internetu (někdy se pro tyto stopy také používá označení digitální otisk).

Co to je a identita

Schopnost jedince vnímat sám sebe, chápat svou svébytnost, smysl své existence, stejnost, shodnost, rovnost i totožnost jako člena lidské společnosti. Též sebepojetí jedince, které se vytváří v sociálních interakcích v průběhu života a vyjadřuje jeho postoje a očekávání vůči sobě samému.

Jak si vytvořit identitu

Spusťte si svoji aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu. Po nastavení hesla v ní zvolte Aktivace klíče k Identitě občana a Zřídit účet pomocí návštěvy Czech POINT. Následně zadejte své mobilní telefonní číslo, na které vám bude zaslán kontrolní kód.

Co je to krize identity

náhradní identita – stav, ve které jedinec své postoje, normy nekriticky přebírá od autorit, bez potřeby ověřovat je vlastní zkušeností status moratoria je krize identity, spojená s pocity úzkosti a pochybnostmi, aniž by jedinec na sebe bral skutečné závazky, toto období je plné experimentací a zkoušení si rolí.

Jak se zbavit digitální stopy

Zbavte se svých osobních informací

Stránky realitních makléřů nebo Facebook vaší kosmetičky o vás může prozrazovat spoustu informací. Od fotek, přes telefonní číslo, věk až po domovní adresu. Kontaktujte webové stránky a lidi, kteří vaše informace sdílejí a požádejte o jejich smazání.

Co je vědomá digitální stopa

Co je digitální stopa

Každý uživatel zanechává v internetu určité informace, a to ať jen surfuje, vyhledává skrze Google, prohlíží zeď Facebooku, anebo nakupuje. Jedná se o různorodé záznamy o činnosti uživatele ve virtuálním prostředí a soubor těchto informací nazýváme digitální stopa.

Co je to pasivní digitální stopa

Pasivní digitální stopa je souhrn informací, na kterých se aktivně nepodílíme. Jedná se o data, která vytváří technická zařízení, které využíváme my sami nebo jiné osoby jako jsou záznamy IP adres, soubory Cookies, souřadnice GPS, videozáznamy z kamer a podobně.

Jak na internet digitální stopa

Odhalení digitální stopy lze znesnadnit především správným nastavením soukromí. U Facebooku by mělo být základem drtivé většiny příspěvků jejich zobrazení jen pro přátele. Také nepřidávejte k příspěvkům polohu. Ta se přidává především při používání aplikace na mobilním telefonu.

Jak si zařídit identitu občana

Zažádat o něj lze online, ale pro jeho aktivaci budete muset navštívit osobně CzechPoint a prokázat se na místě dokladem totožnosti (OP či pas).Pokud máte chytrý telefon, doporučujeme zvolit Mobilní klíč eGovernmentu.Pokud nemáte chytrý telefon, ale máte jiný mobilní telefon, bude pro vás vhodnější NIA ID.