Margin Trading se stal populárním termínem na mnoha různých obchodních trzích a v poslední době je na rozvíjejícím se trhu s kryptoměnami velmi uznávaný. Tento styl obchodování je považován za ten, který nabízí vysokou odměnu, ale jako u většiny typů obchodování s sebou nese rizika.

Definice marží v zásadě umožňují obchodníkovi vložit méně kapitálu, aby mohl uskutečnit větší obchod, a pokud je tento obchod úspěšný, sklidí odměnu větší marže v závislosti na pákovém efektu. Má to i další výhody; jako je nabízení příležitostí k převodům a umožnění dlouhého i krátkého obchodování na různých trzích.

Obchodování s marží bylo vždy populární na trzích, jako je forex a komodity, ale na trzích s kryptoměnami je ještě účinnější, protože tento styl obchodování může prospívat na volatilních aktivech a nabízet rychlé zisky, stejně jako velké ziskové marže.

Co je obchodování s marží?

Hlavní marže znamená, že si na svůj obchod půjčíte prostředky od třetí strany-častěji než tato třetí strana je platformou, na které obchodujete. Smyslem půjčení těchto prostředků je doplnit a rozšířit kapitál pro obchod, což z něj činí mnohem větší a významnější obchod. Při tom je pak obchod o určitou částku zadlužen.

Obchodování s marží bylo původně považováno za užitečné pro trhy s nízkou volatilitou, protože malé změny v ceně mohly být zvětšeny velkými maržemi a pákovým efektem, ale jeho popularita kvetla u rizikovějších obchodníků s kryptoměnami, kteří rádi zvětšují pozice s vysokou volatilitou.

Toto posílení kupní síly je jádrem obchodování s marží, ale otevírá dveře jiným druhům obchodování – jako je zkracování a toužení trhu. Nicméně, to také přichází s vlastními riziky, protože čerpání maržových fondů je založeno na předpokladu, že obchodník dostane směr pohybu trhu správně.

Pokud se trh špatně hýbe a je to v rozporu s jejich marží, může obchodníkovi vzniknout velké ztráty a dokonce i likvidace.

Jak funguje obchodování s marží?

Když obchodník otevře maržový obchod, bude muset vložit procento z celkové částky, se kterou chce obchodovat. Toto procento je zjevně menší než celá částka, což znamená, že je použito méně kapitálu. Tato počáteční investice je známá jako marže a úzce souvisí s konceptem pákového efektu.

Účty pro obchodování s marží jsou tedy zřízeny tak, aby vytvářely pákový efekt, a pákový efekt ukazuje, o kolik se obchod znásobí. Jinými slovy, pokud se obchodník snaží uzavřít obchod ve výši 10 000 $ s pákovým efektem 10: 1 nebo 10krát, pak by obchodník musel vytvořit marži 1 000 $.

Právě částka pákového efektu činí obchodování s marží atraktivnějším, protože tyto poměry mohou být poměrně velké – zejména v kryptoměnovém prostoru. Například 2: 1 je typický poměr, zatímco futures kontrakty se často obchodují s pákovým efektem 15: 1. Pokud jde o makléřství na Forexu, maržové obchody jsou často využívány v poměru 50: 1, ale v některých případech se používají také 100: 1 a 200: 1..

Obchodování s marží se používá také pro dlouhé i krátké trhy. Pokud si obchodník myslí, že trh bude nadále růst, prodlouží trh prostřednictvím maržového obchodu, a pokud je předpoklad, že trh klesne, zkrátí jej.

Během obchodu s otevřenou marží aktiva obchodníka fungují jako zajištění vypůjčených prostředků. Toto je nejdůležitější část, kterou je třeba pochopit, protože spojuje zpět s vysokým rizikem a vysokou odměnou tohoto typu šlapání. Pokud se trh pohybuje proti pozici obchodu, platforma, která si vypůjčila prostředky, má právo prodat marži a likvidovat pozici obchodníka.

Pokud tedy zavoláte krátký hovor a trh poroste, můžete být vyzváni k marži, když cena výrazně vzroste. K margin call dochází, když je obchodník povinen vložit více prostředků na svůj maržový účet, aby dosáhl požadavků na minimální maržové obchodování.

Pokud se tak nestane, částka marže se automaticky zlikviduje, aby pokryla jejich ztráty.

Výhody a nevýhody obchodování s marží

Výhody: Obchodování s marží je populární, protože poskytuje šanci na větší zisky s menším vložením kapitálu. Obchodník může za určitých okolností zvětšit jeden obchod až 100krát. A pokud provedou správný hovor, jejich vrácený zisk je 100krát větší.

Margin Trading však lze použít také k diverzifikaci portfolia, protože je možné provádět více obchodů s menším objemem kapitálu, který se přesto vyplatí, pokud budou obchody úspěšné. Obchodník může vložit 1 000 $ na řadu trhů a pokud jsou některé z těchto hovorů dobré, výnosy mohou být dostatečně velké na pokrytí ztrát.

A co víc, je to příležitost zaměřená na ozubení, kde potřeba menšího kapitálu uvolňuje další kapitál pro různé obchody nebo dokonce zmírňuje ztráty, protože ne celý kapitál obchodníků bude svázán v jednom obchodu nebo na jednom trhu. Mohou si ponechat hotovost, kterou mohou využít ve svůj prospěch.

Nevýhody: Když však existuje příslib velkých výnosů, často přichází s varováním před většími riziky. Zisky, které lze zvýšit obchodováním s marží, se mohou také stát ztrátami zvětšenými stejným způsobem.

Na rozdíl od běžného spotového obchodování přináší maržové obchodování možnost ztrát, které překračují počáteční investici obchodníka, a jako takové je považováno za vysoce rizikovou obchodní metodu.

Vyšší páky také zesilují pohyby trhu, které jdou proti obchodu. Malý pokles trhu na dlouhé pozici je tedy výrazně zvětšen při obchodování s vysokou pákovou pozicí. To je důvod, proč investoři, kteří se rozhodnou využít obchodování s marží, používají správné strategie řízení rizik a používají nástroje ke zmírnění rizik, jako jsou příkazy stop-limit.

Jak snížit rizika?

Obchodování s marží představuje vysoké riziko a vysokou odměnu, ale to samo o sobě často nestačí k tomu, aby se lidé pokoušeli tento způsob obchodování vyzkoušet. Rizika, která lze zvětšit, jsou často příliš odkládána – pokud neexistuje strategie řízení rizik.

Nikdy nebude existovat hloupý důkaz, který by zcela omezil rizika obchodování s marží, ale existují strategie, které mohou být zavedeny tak, aby pomohly obchodníkům je ovládat a snížit ránu, pokud by tato rizika začala být.

Existuje několik osvědčených postupů, které může každý obchodník s marží provádět od začátku, což by bylo považováno za moudré a způsob, jak zmírnit některá z největších rizik tohoto typu obchodování. Všechno začíná jedním z nejzákladnějších pravidel obchodování: Investujte moudře.

Neinvestujte více, než můžete ztratit: Je to základní předpoklad averze k riziku v obchodování, ale uvedení obchodu, který se může pokazit a který vás bude stát více, než si můžete dovolit, je snadný způsob, jak být zabit v obchodování a utrpět obrovské ztráty.

I když se jedná o sportovní obchodování nebo obchodování s marží, je důležité obchodovat pouze s penězi, které musíte ztratit. Pokud jde o obchodování s marží, znamená to podívat se na pákový efekt z hlediska zisku i ztrát. Pokud si například investor, který si půjčí 1 000 $ na nákup kryptoměn v hodnotě 2 000 $, musí uvědomit, že jakékoli ztráty se zvýší dvakrát. To znamená, že obchodník by měl investovat pouze v případě, že má dostatek finančních prostředků na to, aby dočasně překonal svou pozici a v případě potřeby splnil výzvu ke zvýšení marže.

Nechoďte naplno, příliš brzy: Přístup k velkým pákovým efektům a šance na maximalizaci zisku může znít jako pozvánka, abyste okamžitě vyrazili naplno a využili nejvyšší páku a vložili kapitál na každý trh. To není moudré, zvláště na začátku vaší cesty obchodování s marží.

Zbývající kapitál, protože jste museli vložit pouze částku marže, znamená, že kapitál by měl být zadržen v případě základních obchodů nebo ke snížení ztrát a rizika. Investujte raději malé částky s dostatečným pákovým efektem, abyste získali sebevědomí, než příliš vytlačíte loď.

Investujte hlavou: Žádná investice není nikdy jistá, ale některé hovory jsou jistější než jiné. Pokud se chystáte na maržový obchod a používáte velký pákový efekt, pak je mnohem lepší to udělat u obchodů, o kterých jste si téměř jisti.

Mít přístup k účtu pro obchodování s marží neznamená, že každý obchod musí mít masivní pákový efekt, protože to může vést k větším ztrátám a ještě větším. Ušetřete obchodování s marží pro určité obchody a buďte důvtipnější s nejistými hovory.

Obchodování s marží: co potřebujete vědět?

Obchodování s marží je obchodní metoda, která je zcela jedinečná a zahrnuje mnoho pohyblivých částí, protože dochází k půjčování finančních prostředků od třetí strany. To znamená, že ve hře je více peněz, a tedy i větší zisky, ale také to znamená, že peníze použité ke zvětšení nejsou vaše a musí se o ně postarat / vrátit je bez ohledu na to, co se v obchodě děje.

To znamená, že existuje několik termínů a výskytů, které potřebujete vědět, když zahájíte obchodování s marží. Jejich porozumění vám poskytne komplexnější porozumění tomuto obchodování, ale také zajistí, že nedojde k žádným překvapením.

Co je to maržový účet?

Na tradičních trzích je maržový účet makléřský účet, který umožňuje makléři kebdovat zákazníky v hotovosti za nákup jejich zvolené akcie nebo finančního produktu. Tyto účty nastavují zákazníka k provádění maržových obchodů, protože jsou také schopni složit částku své marže jako kolaterál a získat od makléře pákový kapitál k uskutečnění většího obchodu.

Tyto účty, protože pracují s v podstatě půjčkami, přicházejí také s úroky od brokera nebo platformy. Dokud půjčená částka zůstane nesplacená, bude se účtovat úrok. To je obzvláště důležité si uvědomit, pokud jde obchod proti volání a obchodník zůstává pod vodou. Mohou být nazývány marží, kromě placení úroků.

Co je to Margin Call?

Protože částka marže funguje jako kolaterál, broker nebo platforma, která půjčila kapitál, bude tuto částku bedlivě sledovat ve vztahu k pohybům na trhu. Když hodnota maržového účtu investora klesne pod požadovanou částku brokera, provede se výzva k navýšení marže. Poté se investor musí rozhodnout buď vložit více peněz na účet, aby vyhověl výzvě, nebo prodat některá aktiva držená na jejich účtu.

Výzvy k marži jsou v zásadě požadavky na dodatečný kapitál nebo aktiva, aby se maržový účet dostal na minimální udržovací marži.

Co je to maržový úrok?

Jak je uvedeno výše, použití maržového účtu je použití půjčky. Kdykoli si vezmete půjčku, vždy se jedná o úrok a totéž se stane, když dojde k uzavření obchodu s marží. Částka zapůjčená platformou nabyla úroků, když byla půjčena.

Úrokovou částku obvykle stanoví platforma nebo makléř, ale je důležité zjistit, kolik to bude při uzavírání obchodu s marží, protože bude hrát roli v ziscích a ztrátách.

Například: Pokud byste si půjčili 30 000 $ na nákup kryptoměny, kterou hodláte držet po dobu 10 dnů, kde je maržová úroková sazba 6% ročně. Spočítali byste náklady na půjčku. Nejprve si vezměte vypůjčené množství peněz a vynásobte je účtovanou sazbou: 30 000 $ x 06 (6%) = 1 800 $. Poté vezměte výsledné číslo a vydělte jej počtem dní v roce. Makléřský průmysl obvykle používá 360 dní a ne očekávaných 365 dní. 1 800 $ / 360 = 5. Dále vynásobte toto číslo celkovým počtem dní, které jste si půjčili, nebo očekáváte, že si půjčíte peníze na marži: 5 x 10 = 50 $. Při použití tohoto příkladu vás bude stát půjčení 30 000 $ na 10 dní na úrokové marži 50 $.

Strategie obchodování s marží

Existuje řada účinných způsobů, jak využít obchodování s marží k maximalizaci zisku, ale všechny zahrnují různé tipy a strategie. Stejně jako existuje způsob, jak zmírnit rizika prostřednictvím strategií řízení rizika marže, existují i ​​tyto způsoby, jak z obchodování s marží vytěžit maximum.

Použijte marži ve správný čas: Obchodování s marží by nemělo být považováno za schéma rychlého zbohatnutí a je mnohem vhodnější jako strategie pro dlouhodobé stabilní zisky. Dlouhodobý růst obchodníka, který se používá k více účelům, může považovat obchodování s marží za nejvhodnější, zvláště pokud jste aktivní obchodník.

Současně je rozumné použít pouze obchodní kapitál pro maržové obchody kvůli inherentním rizikům, pravděpodobně byste nechtěli použít marži pro důchodová aktiva nebo pro kapitál, který je zaměřen na financování konkrétních věcí, jako je záloha na dům nebo vzdělání dítěte.

  • Udržujte to krátké: Obchodování s marží vás stojí tím déle, čím déle ho necháte otevřené, takže byste měli tyto obchody považovat za krátkodobé investice. Doporučujeme omezit nákupy na okraj na krátká období. Dokonce i nastavení jedno či dvouměsíčních oken pro nákupy marží, abyste nebyli příliš dlouho vystaveni nepředvídaným poklesům cen nebo korekcím trhu, je dobrá výzva
  • Vyhněte se margin callům. Margin calls může způsobit zmatek ve vaší obchodní strategii a může vás přinutit prodat pozici v nevhodnou dobu, zablokovat ztráty nebo přijít o rally. Ještě horší bylo, že jste viděli svůj účet zlikvidovaný. Abyste se této situaci vyhnuli, spočítejte si předem svůj minimální požadavek na údržbu – obvykle 30% aktuální hodnoty účtu – a ujistěte se, že neklesne pod tento limit..

Závěr

Obchodování s marží je účinný nástroj, který je navržen tak, aby maximalizoval zisky při zachování nízkého kapitálového vstupu. Nejedná se však o bezplatnou jízdu k zaručeným velkým výnosům. Obchodování s marží by mělo být respektováno, protože to může také přinést velká rizika.

Jak již bylo řečeno, tato rizika lze zmírnit, pokud je obchodník chytrý a chápe, do čeho se dostává, když si v zásadě půjčuje peníze na obchodování. Pokud je obchodování s marží provedeno správně, může to být dlouhá a úspěšná strategie.

Zdroj