Navigace ve světě kryptoměn může být velmi obtížná kvůli rozšířenému používání počítačového žargonu a technických konceptů, které jsou téměř jistě kuriozitou pro mnoho začátečníků. Vezmeme -li v úvahu relativní mládí technologie kryptoměn, může být obtížné najít strukturované zdroje, které by investorovi pomohly přijít na to. Prognóza trhu je způsob, jak chránit vaše investice. Fungují tradiční kryptoanalytické nástroje?

Analýza tradičního finančního trhu a jeho typů

Investoři používají řadu metod k vyhodnocení akcií před rozhodnutím, zda obchodovat s krátkodobými nebo dlouhodobými investicemi. Tyto dvě hlavní metody lze rozdělit na základní analýzu a technickou analýzu. Obě metody používají různé metodiky, aby se pokusily předpovědět pohyby trhu, a obě mohou být velmi cenné při pomoci investorům při rozhodování.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza se zaměřuje na finanční a tržní pozici určitého projektu nebo společnosti, její vyhlídky na růst a minulé finanční výsledky. Koncept zohledňuje všechny ekonomické faktory spojené s oceňováním vlastního kapitálu. Zohledňuje jak účetní závěrku, tak současnou pozici společnosti na finančním trhu, jakož i místní politické a ekonomické klima.

Tento typ analýzy má tendenci se pohybovat trochu pomaleji a zaměřuje se na celkovou finanční výkonnost. Může použít relativní ocenění, například poměr ceny a zisku, a absolutní ocenění, například volný peněžní tok. To je neocenitelné pro ty investory, kteří hledají dlouhodobé investice a nemají obavy z krátkodobých změn na trhu. Zásadní analýza funguje v souladu s investiční metodikou, která má určitou míru bezpečnosti. Cílem je koupit akcie, když stojí více, než je jejich cena na trhu.

Fundamentální analýza je založena na dvou základních předpokladech:

  • Cena této akcie bude nakonec odpovídat její vnitřní hodnotě.
  • Nákup podhodnocených akcií a jejich držení dostatečně dlouho by mělo být ziskové, když se cena akcií přiblíží své vnitřní hodnotě.

Fundamentální analýza je proto tak oblíbená mezi investory, kteří používají filozofii „kup a drž“ (ke které se ještě vrátíme).

Technická analýza

Technická analýza je zpravidla zajímavější pro stoupence krátkodobého přístupu k investování. Technická analýza koncepčně představuje analýzu grafů aktiv, jejich změn v minulosti z hlediska dynamiky cen a objemů obchodování. Historická data jsou také analyzována za účelem nalezení vzorců chování a fraktálů. Toto je analýza technických ukazatelů, jako je cenová dynamika a objem obchodování a další podobné indexy. Technická analýza je vhodnější pro krátkodobé investování nebo obchodování a zřídka se používá pro dlouhodobé investice. Při určování toho, co se má kupovat a prodávat, se používají koncepty, jako je Dowova teorie a trendy.

V technické analýze existují tři zlatá pravidla podle tržního konsensu:

  • Ceny akcií odrážejí vše, na čem záleží. Všechny informace, které investor potřebuje, se odrážejí v tržní ceně.
  • Změny cen nejsou náhodné. Ceny akcií se pohybují v trendu, nebojujte s tím.
  • Cenové vzorce se vždy opakují, když je dostatek času. Opakující se povaha cenových pohybů závisí na psychologii trhu: investoři jsou ve svých reakcích konzistentní.

Základní faktory ovlivňují investory v hodnotě, ale důležitou roli bude hrát také převládající stav trhu. Příslušné akcie by měly být dostupné na trhu za rozumnou cenu. Technická analýza zahrnuje screening, grafy a analýzu klouzavých průměrů a stochastických oscilátorů. To dává představu o tom, kde je cena aktiva relativní k jeho cenovému rozpětí během vybraného období. Mnoho investorů používá oscilátory jako tržní signály, kdy dokončit transakce.

Analýza trhu s kryptoměnami

Kryptoměna je nová třída finančních aktiv a mnoho lidí vidí kryptoměnu jako investiční příležitost. V tradičních financích se atraktivita aktiva obvykle měří pomocí fundamentální nebo technické analýzy. Obchodníci s kryptoměnami také tyto metody aplikují na kryptoměny. Jak se tedy tento typ analýzy v krypto prostoru liší od tradičních trhů??

Existují tři hlavní typy analýzy trhu s kryptoměnami:

  • Fundamentální analýza;
  • Technická analýza;
  • Analýza nálad.

Fundamentální analýza

To musí být docela zřejmé, že fundamentální analýza v trh s kryptoměnami se poněkud liší od analýzy na akciových trzích.

Faktem je, že většina kryptoměn nezískává velkou hodnotu a některé z nich ani neprošly testem, aby se staly měnou. Abyste se vyhnuli emocionálně orientovanému rozhodnutí, které vás může nakonec stát majlant, musíte se naučit, jak provést základní analýzu kryptoměny.

Základní ukazatele kryptoměny nejsou finanční, ale technické, které jsou spojeny s technickými vlastnostmi blockchainu mince. Jaké jsou tyto ukazatele? Hashrate, velikost bloku, počet těžařů, složitost těžby – na tom všem záleží a výrazně to ovlivňuje náklady na konkrétní kryptoaktivum.

Je také vhodné vzít v úvahu nadcházející tvrdé vidlice, půlení, výsadky, velikost komunity a aktivitu vývojového týmu. To vše jsou důležité základní faktory.

Většina kryptoměnových projektů nemá příjmy, zisky ani jiné tradiční metriky, které lidé ve finančním světě používají k hodnocení finančních aktiv. Bez tradičních metrik, na nichž by se měly zakládat úsudky, by investoři v kryptoměně měli přistupovat k fundamentální analýze z trochu jiného úhlu pohledu.

Jak funguje fundamentální analýza při obchodování s digitálními měnami?

Je důležité to pochopit virtuální měny nejsou společnosti v tradičním smyslu. To znamená, že investoři potřebují jiný přístup a musí se zaměřit na posouzení dlouhodobé užitečnosti určitého projektu.

I když někteří platforma blockchainu je úspěšný, stále můžete přijít o své prostředky, pokud nepochopíte, že jeho token není pro fungování projektu vůbec potřeba! Správná fundamentální analýza pro určitý altcoin vás může ochránit před projekty, které nejsou ve své podstatě spolehlivé.

Jak se provádí fundamentální analýza?

Fundamentální analýza není složitá, ale vyžaduje hodně práce. Nejlepším začátkem je dokument o krypto projektu – bílá kniha, kde se můžete dozvědět o technologiích coinů a týmových plánech.

Aby bylo možné posoudit technický stav blockchainu, existuje mnoho různých analyzátorových stránek, ale v první řadě má smysl navštívit stránky průzkumníka bloků a vyhodnotit jejich funkčnost a výkon..

Je také důležité vyhodnotit aktivitu a velikost komunity coinů, proto můžete navštívit oficiální fóra projektové komunity a reprezentativní stránky sociálních sítí: Twitter, Reddit nebo Bitcointalk. Můžete odhadnout počet předplatitelů, aktivitu v komentářích, frekvenci aktualizací a veřejných novinek. Pokud existují známky podvádění nebo nízké aktivity komunity, pak tento faktor zjevně není ve prospěch aktiva kryptoměny.

Ale nezapomeňte, že:

  • Kryptoměny nejsou korporace, ale spíše reprezentace hodnoty nebo aktiv v síti. Ukazatele fundamentální analýzy nejsou finanční, ale technické. Jsou vázány na technické vlastnosti blockchainu, skutečnou a potenciální poptávku po altcoinu.
  • Kryptoměnový prostor je v plenkách a téměř všechny kryptoměny jsou ve vývoji. To znamená, že v současné době existují případy omezeného používání v reálném světě, a tudíž nedostatek historických údajů, na které by se bylo možné spolehnout.

Zásadní analýza kryptoměn by tedy měla být provedena pomocí jiné metodiky. Vzhledem ke složité povaze kryptoměn a základních technologií je pro invertory ještě důležitější provádět výzkum s cílem posoudit životaschopnost a potenciál projektu.

Technická analýza

Technická analýza je předpověď budoucích pohybů finančních cen na základě studie pohybů minulých cen. Stejně jako předpovědi počasí, technická analýza neposkytuje absolutní předpovědi pro budoucnost – blízké nebo vzdálené. Funguje to, protože lidé neustále opakují chování za podobných okolností.

Největší chybou začínajících technických obchodníků je přisuzování příliš vysoké spolehlivosti a přesnosti metodám technické analýzy. Zkušení obchodníci s kryptoměnami chápou, že žádná strategie technické analýzy nefunguje pořád.

Na všech finančních trzích, tradičních nebo kryptoměnách, je hodnota analytické metody dána tím, zda pomáhá neustále vydělávat více peněz, než investor ztratí. Všimněte si, že toto prohlášení má dvě proměnné: metodu a investora. Proměnná „investor“ je důvodem, proč dva obchodníci (ať už začátečníci nebo profesionálové) mohou použít stejnou metodu, ale dosáhnout poměrně odlišných výsledků.

Analýza nálady

Nálada je jedním ze tří hlavních faktorů, které mohou ovlivnit cenové trendy na trhu. Analýza sentimentu využívá technologii k dešifrování veřejného vnímání v určitém časovém okamžiku a čerpá ze zásadních názorů ze široké škály zdrojů. Byl široce používán v kombinaci se sociálními médii.

Být ideálním nástrojem pro převod nestrukturovaných dat na materiál a zpracované informace, je to skvělá analytická metoda. Na tradičních trzích takový nástroj neexistuje. Právě to umožňuje provést studii, na jejímž základě lze vytvořit spolehlivou předpověď.

Například zdroj, jako je Bitfinex, poskytuje obrovské množství dat prostřednictvím svého API, které lidé sestavili do indikátorů a webových stránek TradingView. Tato data jsou jednou z nejlepších metod k analýze nálad trhu s kryptoměnami.

Zprávy titulky

Zprávy, zejména titulky, se často mýlí v klíčových bodech zlomu. Velká média jsou často loutkami velkých finančních institucí. Tyto instituce se snaží udržet vysokou úroveň veřejného mínění o určitých záležitostech na trhu, zatímco „velcí chlapci“ pomalu dělají své podnikání. Neměli byste si myslet, že všechna média jsou zkorumpovaná, ale velké publikace jsou často jen tím. Zprávy proto vždy berte z opačného úhlu pohledu.

Veřejné hlasování

Dalším zdrojem sentimentu může být veřejné hlasování. V sociálních sítích se často provádí mnoho průzkumů současně. Jakmile dosáhneme hranice sentimentu, není nikdo jiný, kdo by mohl kupovat nebo prodávat. Každý již koupil nebo prodal předmět zájmu. Platformy sociálních médií, jako je Twitter, Facebook, Telegram a další, lze považovat za kombinovaný indikátor myšlenek a nápadů a také nálady veřejnosti. Pozitivní nálady vedou k optimističtějšímu přístupu k investičním rozhodnutím. Sociální sítě tak mohou být dobrým indikátorem prognózy investic do kryptoměn, jejichž velikosti se promítají do jejich cen.

HODL jako strategie a filozofie

Pamatujete si, že když jsme hovořili o fundamentální analýze, slíbili jsme, že se vrátíme k pojmu „koupit a držet“? V krypto prostoru se tomu říká HODL. Tento termín vznikl v roce 2013 z příspěvku na fóru Bitcointalk. HODL se brzy stal synonymem pro investiční přístup kryptoměny, který se vyhýbá obchodování na základě krátkodobých pohybů cen.

Ponecháme-li stranou krátkodobé výkyvy, dlouhodobá volatilita bitcoinů se nehodí ke známé logice. Cena se od roku 2011 do roku 2013 zvýšila o 52 000% a poté v příštím roce klesla o více než 80%. Od té doby vzrostl více než 17krát ve srovnání s předchozím maximem, aby znovu dvakrát klesl. V historii kryptoměn mnoho investorů logicky argumentovalo ve prospěch toho, že „poletí do nebe“ nebo se zhroutí na nulu.

Hodlers těží ze všech těchto volatilit a prognóz. Jednoduše nakupují a drží, což jim pomáhá čelit dvěma běžným destruktivním tendencím: FOMO (strach z promarnění příležitosti), což může vést k vysoké pořizovací ceně, a FUD (nejistota a pochybnosti), které může vést k nízké ceně. Ten druhý se někdy nazývá SODLing.

Přesvědčení příznivci kryptoměny si říkají krypto maximalisté. HODL je pro ně více než jen strategie řízení rizik. To je jejich filozofie nebo dokonce náboženství. Věří, že kryptoměny nakonec nahradí fiat měny a stanou se základem všech budoucích ekonomických struktur. Na aktuálním kurzu tedy nezáleží, jak je v jejich chápání, bude stále vyšší. O tom jsou přesvědčeni zejména Hodlerové se zkušeností 3 roky, protože aniž by se dívali na všechny vzestupy a pády bitcoinu, nikdy nebyli v čerpání.

Závěr

Hodně se diskutuje o tom, který typ analýzy je lepší. Přestože by bylo ideální mít pro každý typ vynikající znalosti a praktické dovednosti, nebudeme tvrdit, že je to nezbytně nutné. Mnoho účastníků trhu a úředníků tvrdí, že by bylo lepší, kdyby se krypto obchodník plně řídil všemi třemi metodami analýzy. No, toto tvrzení je těžké polemizovat.

Teoreticky ano, ale mluvíme o reálném životě obecně. V závislosti na svých vlastních úkolech a způsobu obchodování většina obchodníků provádí nějaký konkrétní typ analýzy jako hlavní a jiné typy jako pomocné. Měli byste však mít alespoň obecné znalosti o tom, co se děje na trhu s kryptoměnami.

Autor: Kate Solano pro Сrypto-Rating.com