Crypto Rating představuje komplexní predikci a prognózu cen TRON, které poskytují lepší pohled na aktuální situaci na trhu TRX, budoucí očekávání týkající se cenových akcí a tržní kapitalizace TRON. Pomůže vám to pochopit, co se právě děje na kryptotrhu, podle toho upravit obchodní strategii, v budoucnu dělat vypočítaná investice a obchodní rozhodnutí. TRON je neminitelná mince, jejíž cena je v současné době 0,145800 USD a má tržní kapitalizaci 10 445 225 557 USD, což ji řadí na 18. místo v celosvětovém měřítku Hodnocení kryptoměny. Aktuálně dostupná zásoba TRONu je 71 659 657 369 mincí. Pro pochopení předpokládaných změn v nabídce je důležité správně vypočítat budoucí tržní kapitalizaci, tedy budoucí cenu sledované kryptoměny.

Údaje o objemu obchodování umožňují posoudit celkovou sílu trendu, což zase poskytuje prostředky pro přesnější prognózu cen TRX a předpovídá posuny nabídky a poptávky, které hrají rozhodující roli při změnách cen v bezprostředních i vzdálených budoucnost. Podle coinmarketcap.com je objem obchodování TRON za posledních 24 hodin 6 918 905 582 USD, což představuje nárůst oproti předchozímu dni. Současné tendence ke změnám v průměrném objemu obchodování odhalují rostoucí poptávku po mincích TRX na pozadí klesající nabídky příslušné kryptoměny.

Abychom lépe porozuměli nedávným výkyvům trhu TRX, zavádíme index volatility Crypto Volatility Index (CVIX), který jasně zobrazuje současnou dynamiku cen a nabízí určité rady ohledně možných scénářů budoucí cenové akce.

Většina obchodníků přichází na trh kryptoměn při hledání digitálních aktiv, která slibují vysokou a extrémně vysokou návratnost, čehož je mimo jiné dosaženo prostřednictvím volatility, která je tomuto prostoru vlastní. A přestože schopnost většiny kryptoměn předvést ohromné ​​zisky byla omezena nedávnými krizemi, stále zůstávají bodem přitažlivosti pro ty, kteří vidí tento trh jako dobrou alternativu k akciím, Forexu a dalším tradičním trhům. Proto volatilita představuje nesmírně důležitý aspekt obchodování s kryptoměnami. Crypto Rating vždy vychází z řady faktorů při analýze ceny TRON a nabízení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých predikcí cen pomocí našeho patentovaného algoritmu, který úspěšně zahrnuje umělou inteligenci a specificky mechanismy hlubokého učení. Využití systému CVIX poskytuje hluboký pohled na základní nálady na trhu TRON, protože přesně zobrazuje náladu účastníků.

Než se ponoříme do podrobnější predikce cen TRON, nabízíme krátkou rekapitulaci historie CVIX, mechanismus jeho výpočtu a také několik důležitých tipů, jak obchodovat, když je CVIX nízký.

Ve skutečnosti to byl zástupce tradičních trhů, Chicago Board Options Exchange, který sloužil jako rodiště indexu volatility (VIX). Primárním účelem VIX je efektivně měřit očekávání účastníků trhu ohledně pohybu cen S&Index P 500 v následujících 30 dnech. Rychlá připomínka, že S&P 500 je pravděpodobně nejdůležitějším akciovým indexem, který odráží výkonnost 500 nejlepších amerických společností, jako jsou Google, Facebook a Apple.

S ohledem na požadavky a specifika kryptotrhů jsme VIX znovu objevili. Jako základ jsme použili původní VIX a přidali jsme ukázky odvozené z krypto trhu, který se v posledních několika letech dynamicky vyvíjí. CVIX účinně odráží 30denní zpětně vyhlížející volatilitu v rozmezí 10%. Vypočítáme průměrnou měsíční cenu pro TRON a analyzujeme počet odchylek v uvedeném rozsahu. Množství fluktuací přítomných na trhu v daném čase hraje klíčovou roli při určování hodnoty CVIX, protože udává stupeň negativního napětí mezi účastníky trhu, kterému jednoduše říkáme strach, hlavní hybná síla volatility.

CVIX jsme začlenili do našeho modelu predikce cen kvůli několika klíčovým faktorům:

  1. Je to pravděpodobně jeden z nejúčinnějších nástrojů pro určování očekávání davu, kritický prvek pohybu cen.
  2. Index také bere v úvahu výskyt na kryptotrhu, který má prokázanou a rostoucí korelaci s cenovou akcí bitcoinu, dominantní kryptoměny, která má hluboký dopad na trh s altcoiny, včetně trhu TRON.
  3. Vzestupná konvergence nastává, když CVIX klesá, zatímco cena začíná růst. V takovém případě náš algoritmus dospěje k závěru, že existuje vysoká pravděpodobnost vzestupu během určeného časového období.

Abychom to shrnuli, CVIX ukazuje, jak jsou účastníci trhu znepokojeni tím, že cena TRON za posledních 30 dní výrazně klesá, což je synonymem očekávané negativní volatility. Pokud je CVIX vysoký (hodnota 51 – 100), bliká červeně a signalizuje zvýšenou pravděpodobnost prudkých výkyvů cen. Zelený CVIX (hodnota 1 – 20) na druhé straně znamená, že účastníci očekávají, že trh zůstane v uvedeném časovém období klidný a předvídatelný. Žlutý CVIX (21 – 50) je mírnou hodnotou, což znamená, že obchodníci očekávají určité výkyvy směrem nahoru nebo dolů, ale bez žádných rušivých změn v celkové struktuře trendů.

CVIX společnosti TRON v současné době bliká 91, což znamená, že obchodníci se musí připravit na výrazné kolísání cen, se kterým je třeba se podle toho vypořádat. Nejzákladnějším přístupem, který je třeba použít při obchodování s CVIX na jakémkoli trhu, ať už jde o kryptoměnu nebo akcie, je nastavit spouštěče nákupu, když volatilita přejde přes palubu. Na trhu TRON převládá strach, který následně povede k podstatnému poklesu cen. Pro ty obchodníky, kteří již získali pozici, znamená vysoký červený CVIX, že nadešel čas na vypracování strategie výstupu, protože vysoká volatilita v kombinaci se strašlivým sentimentem obecně vede k značnému poklesu cen. Aktuální cena TRON je 0,145800 USD, což je dáno nárůstem o 3,17% za posledních 24 hodin. Za posledních 30 dní se cena TRON zvýšila o 147,37%, zatímco její výsledky v časovém rámci 1 roku činí 975,70%. Očekávaná volatilita pro příštích 10–15 dní je na svých nejvyšších hodnotách.

Pro komplexní analýzu cen TRON se nejprve podívejme na cenovou akci v měsíčním grafu, abychom určili klíčové úrovně podpory a odporu, se kterými bude cena interagovat na své předpokládané cestě k historickému maximu.

Cenový graf TRX/USD – 30 dní

Náš algoritmus predikce cen TRON bere v úvahu nejen čtení CVIX, ale také všeobsáhlá data o historickém cenovém chování, základní charakteristiky mince a vyhlídky budoucího vývoje projektu, vznikající vzory svícnů a signály vycházející z předních i zaostávajících ukazatelů, které nám také dávají příležitost předvídat míru volatility a předvídat následující cenovou akci. Na základě toho očekáváme, že cena TRONu se změní následovně:

Prosím udělejte a předplatné pro zobrazení celého textu.