Crypto Rating představuje komplexní predikci a prognózu cen Crypto.com, které poskytují lepší pohled na současnou situaci na trhu MCO, budoucí očekávání týkající se cenových akcí a tržní kapitalizace Crypto.com. Pomůže vám to pochopit, co se právě děje na kryptotrhu, podle toho upravit obchodní strategii, v budoucnu dělat vypočítaná investice a obchodní rozhodnutí. Crypto.com je neminitelná mince, která má v současné době cenu 32,90 USD a má tržní kapitalizaci 519 687 644 USD, což ji řadí na 88 místo v celosvětovém měřítku Hodnocení kryptoměny. Aktuálně dostupná nabídka Crypto.com je 15 793 831 coinů. Pro pochopení předpokládaných změn v nabídce je důležité správně vypočítat budoucí tržní kapitalizaci, tedy budoucí cenu sledované kryptoměny.

Údaje o objemu obchodování umožňují posoudit celkovou sílu trendu, což zase poskytuje prostředky pro přesnější prognózu cen MCO a předpovídá posuny nabídky a poptávky, které hrají rozhodující roli při změnách cen v bezprostředních i vzdálených budoucnost. Podle coinmarketcap.com je objem obchodování Crypto.com za posledních 24 hodin 6 326 200 USD, což představuje nárůst oproti předchozímu dni. Současné tendence ke změnám v průměrném objemu obchodování odhalují rostoucí poptávku po MCO mincích na pozadí klesající nabídky příslušné kryptoměny.

Abychom lépe porozuměli nedávným výkyvům trhu s MCO, zavedeme Crypto Volatility Index (CVIX), který jasně zobrazuje současnou cenovou dynamiku a nabízí určité rady ohledně možných scénářů budoucí cenové akce.

Většina obchodníků přichází na trh s kryptoměnami hledat digitální aktiva, která slibují vysokou a extrémně vysokou návratnost, čehož je mimo jiné dosaženo prostřednictvím volatility, která je tomuto prostoru vlastní. A přestože schopnost většiny kryptoměn předvést ohromné ​​zisky byla omezena nedávnými krizemi, stále zůstávají bodem přitažlivosti pro ty, kteří vidí tento trh jako dobrou alternativu k akciím, Forexu a dalším tradičním trhům. Proto volatilita představuje nesmírně důležitý aspekt obchodování s kryptoměnami. Crypto Rating vždy vychází z řady faktorů při analýze ceny Crypto.com a nabízení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých predikcí cen pomocí našeho patentovaného algoritmu, který úspěšně zahrnuje umělou inteligenci a specificky mechanismy hlubokého učení. Využití systému CVIX poskytuje hluboký pohled na základní nálady na trhu Crypto.com, protože přesně zobrazuje náladu účastníků.

Než se ponoříme do podrobnější predikce cen Crypto.com, nabízíme krátkou rekapitulaci historie CVIX, mechanismus jeho výpočtu a také několik důležitých tipů, jak obchodovat, když je CVIX nízký.

Ve skutečnosti to byl zástupce tradičních trhů, Chicago Board Options Exchange, který sloužil jako rodiště indexu volatility (VIX). Primárním účelem VIX je efektivně měřit očekávání účastníků trhu ohledně pohybu cen S&Index P 500 v následujících 30 dnech. Rychlá připomínka, že S&P 500 je pravděpodobně nejdůležitějším akciovým indexem, který odráží výkonnost 500 nejlepších amerických společností, jako jsou Google, Facebook a Apple.

S ohledem na požadavky a specifika kryptotrhů jsme VIX znovu objevili. Jako základ jsme použili původní VIX a přidali jsme ukázky odvozené z krypto trhu, který se v posledních několika letech dynamicky vyvíjí. CVIX účinně odráží 30denní zpětně vyhlížející volatilitu v rozmezí 10%. Vypočítáme průměrnou měsíční cenu pro Crypto.com a analyzujeme počet odchylek v uvedeném rozsahu. Množství fluktuací přítomných na trhu v daném čase hraje klíčovou roli při určování hodnoty CVIX, protože udává stupeň negativního napětí mezi účastníky trhu, kterému jednoduše říkáme strach, hlavní hybná síla volatility.

CVIX jsme začlenili do našeho modelu predikce cen kvůli několika klíčovým faktorům:

  1. Je to pravděpodobně jeden z nejúčinnějších nástrojů pro určování očekávání davu, kritický prvek pohybu cen.
  2. Index také bere v úvahu výskyt na kryptotrhu, který má osvědčenou a rostoucí korelaci s cenovou akcí bitcoinu, dominantní kryptoměny, která má hluboký dopad na trh s altcoiny, včetně krypto.com.
  3. Vzestupná konvergence nastává, když CVIX klesá, zatímco cena začíná růst. V takovém případě náš algoritmus dospěje k závěru, že existuje vysoká pravděpodobnost vzestupu během určeného časového období.

Abychom to shrnuli, CVIX ukazuje, jak jsou účastníci trhu znepokojeni tím, že cena Crypto.com za posledních 30 dní výrazně klesá, což je synonymem očekávané negativní volatility. Pokud je CVIX vysoký (hodnota 51 – 100), bliká červeně a signalizuje zvýšenou pravděpodobnost prudkých výkyvů cen. Zelený CVIX (hodnota 1 – 20) na druhé straně znamená, že účastníci očekávají, že trh zůstane v uvedeném časovém období klidný a předvídatelný. Žlutý CVIX (21 – 50) je mírnou hodnotou, což znamená, že obchodníci očekávají určité výkyvy směrem nahoru nebo dolů, ale bez žádných rušivých změn v celkové struktuře trendů.

Právě teď je CVIX s ohledem na cenu Crypto.com na 37, což je průměrná hodnota. Je zřejmé, že je to nejvhodnější doba k zisku na trhu Crypto.com tím, že využijete své schopnosti obchodníka s houpačkami a přitom budete moci s trendem plynout. Aktuální cena Crypto.com je 32,90 $, stanovená na základě poklesu o -10,94% za posledních 24 hodin. Za posledních 30 dní se cena Crypto.com zvýšila o 25,10%, zatímco její úspěchy v ročním časovém rámci činily 535,14%. Očekávaná volatilita pro příštích 10-20 dní je na svých skromných hodnotách; kolísání cen by tedy bylo nevýznamné.

Pro komplexní analýzu cen Crypto.com se podívejme nejprve na cenovou akci v měsíčním grafu, abychom určili klíčové úrovně podpory a odporu, s nimiž bude cena interagovat na své předpokládané cestě k historickému maximu.

Cenový graf MCO/USD – 30 dní

Náš algoritmus predikce cen Crypto.com zohledňuje nejen čtení CVIX, ale také všeobsáhlá data o historickém cenovém chování, základní charakteristiky mince a vyhlídky budoucího vývoje projektu, vznikající vzory svíček a také signály přicházející z předních i zaostávajících ukazatelů, které nám také dávají příležitost předvídat míru volatility a předvídat následující cenovou akci. Na základě toho očekáváme, že se cena Crypto.com změní následovně:

Prosím udělejte a předplatné pro zobrazení celého textu.