Crypto Rating představuje komplexní předpověď a předpověď cen Hot USD, které poskytují lepší pohled na aktuální situaci na trhu HUSD, budoucí očekávání týkající se cenové akce a tržní kapitalizace USD. Pomůže vám to pochopit, co se právě děje na kryptotrhu, podle toho upravit obchodní strategii, v budoucnu dělat vypočítaná investice a obchodní rozhodnutí. Hot USD je neminitelný token, jehož cena je v současné době 0,998800 USD a má tržní kapitalizaci 700 452 617 USD, což ho řadí na 82 místo v globálním měřítku Hodnocení kryptoměny. Aktuálně dostupná nabídka Hot USD je 701 305 405 tokenů. Pro pochopení předpokládaných změn v nabídce je důležité správně vypočítat budoucí tržní kapitalizaci, tedy budoucí cenu sledované kryptoměny.

Údaje o objemu obchodování umožňují posoudit celkovou sílu trendu, což zase poskytuje prostředky pro přesnější prognózu cen HUSD a předpovídá posuny nabídky a poptávky, které hrají rozhodující roli při změnách cen v bezprostředních i vzdálených budoucnost. Podle coinmarketcap.com je horký objem obchodování v USD za posledních 24 hodin 958 320 442 USD, což představuje nárůst oproti předchozímu dni. Současné tendence s ohledem na změny v průměrném objemu obchodování odhalují rostoucí poptávku po HUSD tokenech na pozadí klesající nabídky odpovídající kryptoměny.

Abychom lépe porozuměli nedávným výkyvům trhu s HUSD, zavedeme index volatility kryptoměny (CVIX), který jasně zobrazuje současnou cenovou dynamiku a nabízí určité rady ohledně možných scénářů budoucí cenové akce.

Většina obchodníků přichází na trh s kryptoměnami hledat digitální aktiva, která slibují vysokou a extrémně vysokou návratnost, čehož je mimo jiné dosaženo prostřednictvím volatility, která je tomuto prostoru vlastní. A přestože schopnost většiny kryptoměn předvést ohromné ​​zisky byla omezena nedávnými krizemi, stále zůstávají bodem přitažlivosti pro ty, kteří vidí tento trh jako dobrou alternativu k akciím, Forexu a dalším tradičním trhům. Proto volatilita představuje nesmírně důležitý aspekt obchodování s kryptoměnami. Crypto Rating vždy vychází z řady faktorů při analýze ceny Hot USD a nabízení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých predikcí cen pomocí našeho patentovaného algoritmu, který úspěšně zahrnuje umělou inteligenci a konkrétně mechanismy hlubokého učení. Využití systému CVIX poskytuje hluboký pohled na základní nálady na horkém trhu USD, protože přesně zobrazuje náladu účastníků.

Než se ponoříme do podrobnější predikce cen Hot USD, nabízíme krátkou rekapitulaci historie CVIX, mechanismus jeho výpočtu a také několik důležitých tipů, jak obchodovat, když je CVIX nízký.

Ve skutečnosti to byl zástupce tradičních trhů, Chicago Board Options Exchange, který sloužil jako rodiště indexu volatility (VIX). Primárním účelem VIX je efektivně měřit očekávání účastníků trhu ohledně pohybu cen S&Index P 500 v následujících 30 dnech. Rychlá připomínka, že S&P 500 je pravděpodobně nejdůležitějším akciovým indexem, který odráží výkonnost 500 nejlepších amerických společností, jako jsou Google, Facebook a Apple.

S ohledem na požadavky a specifika kryptotrhů jsme VIX znovu objevili. Jako základ jsme použili původní VIX a přidali jsme ukázky odvozené z krypto trhu, který se v posledních několika letech dynamicky vyvíjí. CVIX účinně odráží 30denní zpětně vyhlížející volatilitu v rozmezí 10%. Vypočítáme průměrnou měsíční cenu za Hot USD a analyzujeme počet odchylek v uvedeném rozsahu. Množství fluktuací přítomných na trhu v daném čase hraje klíčovou roli při určování hodnoty CVIX, protože udává stupeň negativního napětí mezi účastníky trhu, kterému jednoduše říkáme strach, hlavní hybná síla volatility.

CVIX jsme začlenili do našeho modelu predikce cen kvůli několika klíčovým faktorům:

  1. Je to pravděpodobně jeden z nejúčinnějších nástrojů pro určování očekávání davu, kritický prvek pohybu cen.
  2. Index také bere v úvahu výskyt na kryptotrhu, který má osvědčenou a rostoucí korelaci s cenovou akcí bitcoinu, dominantní kryptoměny, která má hluboký dopad na trh s altcoiny, včetně Hot Hot..
  3. Vzestupná konvergence nastává, když CVIX klesá, zatímco cena začíná růst. V takovém případě náš algoritmus dospěje k závěru, že existuje vysoká pravděpodobnost vzestupu během určeného časového období.

Abychom to shrnuli, CVIX ukazuje, jak jsou účastníci trhu znepokojeni tím, že cena Hot USD za posledních 30 dní výrazně klesá, což je synonymem očekávané negativní volatility. Pokud je CVIX vysoký (hodnota 51 – 100), bliká červeně a signalizuje zvýšenou pravděpodobnost prudkých výkyvů cen. Zelený CVIX (hodnota 1 – 20) na druhé straně znamená, že účastníci očekávají, že trh zůstane v uvedeném časovém období klidný a předvídatelný. Žlutý CVIX (21 – 50) je mírnou hodnotou, což znamená, že obchodníci očekávají určité výkyvy směrem nahoru nebo dolů, ale bez žádných rušivých změn v celkové struktuře trendů.

V současné době je index volatility kryptoměny spojený s horkým trhem USD 1, což ukazuje na absenci prudkých nebo dokonce středních cenových výkyvů, proto je volatilita nízká. Aktuální cena Hot USD je 0,998800 $, což je dáno poklesem -2,13% za posledních 24 hodin. Za posledních 30 dní se cena Hot USD snížila o -0,12%, zatímco jeho úspěchy v časovém rámci 1 roku činí -0,12%. Očekávaná volatilita pro příštích 7-10 dní je na svých nejnižších hodnotách; kolísání cen by tedy bylo nevýznamné.

Pro komplexní analýzu cen horkých USD se nejprve podívejme na cenovou akci v měsíčním grafu, abychom určili klíčové úrovně podpory a odporu, s nimiž bude cena interagovat na své předpokládané cestě k historickému maximu.

Cenový graf HUSD/USD – 30 dní

Náš horký algoritmus predikce cen v USD bere v úvahu nejen čtení CVIX, ale také všeobsáhlá data o historickém cenovém chování, základní charakteristiky tokenu a vyhlídky budoucího vývoje projektu, vznikající vzory svíček a také signály přicházející z předních i zaostávajících ukazatelů, které nám také dávají příležitost předvídat míru volatility a předvídat následující cenovou akci. Na základě toho očekáváme, že cena Hot USD se změní následovně:

Prosím udělejte a předplatné pro zobrazení celého textu.