Crypto Rating představuje komplexní predikci a prognózu cen NULS, které poskytují lepší pohled na aktuální situaci na trhu NULS, budoucí očekávání týkající se cenových akcí a tržní kapitalizace NULS. Pomůže vám to pochopit, co se právě děje na kryptotrhu, podle toho upravit obchodní strategii, v budoucnu dělat vypočítaná investice a obchodní rozhodnutí. NULS je těžitelná mince, která má v současné době cenu 0,422 000 USD a má tržní kapitalizaci 42 038 475 USD, což ji řadí na 146 místo v celosvětovém měřítku Hodnocení kryptoměny. Aktuálně dostupná nabídka NULS je 99 620 739 mincí. Pro pochopení předpokládaných změn v nabídce je důležité správně vypočítat budoucí tržní kapitalizaci, tedy budoucí cenu sledované kryptoměny.

Údaje o objemu obchodování umožňují posoudit celkovou sílu trendu, což zase poskytuje prostředky pro přesnější cenovou prognózu NULS a předpovídá posuny nabídky a poptávky, které hrají rozhodující roli při změnách cen v bezprostředních i vzdálených budoucnost. Podle coinmarketcap.com je objem obchodování NULS za posledních 24 hodin 54 278 395 USD, což představuje nárůst oproti předchozímu dni. Současné tendence ke změnám v průměrném objemu obchodování odhalují rostoucí poptávku po mincích NULS na pozadí klesající nabídky odpovídající kryptoměny.

Abychom lépe porozuměli nedávným výkyvům trhu NULS, zavedeme index volatility kryptoměny (CVIX), který jasně zobrazuje současnou cenovou dynamiku a nabízí určité rady ohledně možných scénářů budoucí cenové akce.

Většina obchodníků přichází na trh s kryptoměnami hledat digitální aktiva, která slibují vysokou a extrémně vysokou návratnost, čehož je mimo jiné dosaženo prostřednictvím volatility, která je tomuto prostoru vlastní. A přestože schopnost většiny kryptoměn předvést ohromné ​​zisky byla omezena nedávnými krizemi, stále zůstávají bodem přitažlivosti pro ty, kteří vidí tento trh jako dobrou alternativu k akciím, Forexu a dalším tradičním trhům. Proto volatilita představuje nesmírně důležitý aspekt obchodování s kryptoměnami. Crypto Rating vždy vychází z řady faktorů při analýze ceny NULS a nabízení krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých predikcí cen pomocí našeho patentovaného algoritmu, který úspěšně zahrnuje umělou inteligenci a specificky hluboké mechanismy učení. Využití systému CVIX poskytuje hluboký pohled na základní nálady na trhu NULS, protože přesně zobrazuje náladu účastníků.

Než se ponoříme do podrobnější predikce cen NULS, nabízíme krátkou rekapitulaci historie CVIX, mechanismus jeho výpočtu a také několik důležitých tipů, jak obchodovat, když je CVIX nízký.

Ve skutečnosti to byl zástupce tradičních trhů, Chicago Board Options Exchange, který sloužil jako rodiště indexu volatility (VIX). Primárním účelem VIX je efektivně měřit očekávání účastníků trhu ohledně pohybu cen S&Index P 500 v následujících 30 dnech. Rychlá připomínka, že S&P 500 je pravděpodobně nejdůležitějším akciovým indexem, který odráží výkonnost 500 nejlepších amerických společností, jako jsou Google, Facebook a Apple.

S ohledem na požadavky a specifika kryptotrhů jsme VIX znovu objevili. Jako základ jsme použili původní VIX a přidali jsme ukázky odvozené z krypto trhu, který se v posledních několika letech dynamicky vyvíjí. CVIX účinně odráží 30denní zpětně vyhlížející volatilitu v rozmezí 10%. Vypočítáme průměrnou měsíční cenu pro NULS a analyzujeme počet odchylek v uvedeném rozsahu. Množství fluktuací přítomných na trhu v daném čase hraje klíčovou roli při určování hodnoty CVIX, protože udává stupeň negativního napětí mezi účastníky trhu, kterému jednoduše říkáme strach, hlavní hybná síla volatility.

CVIX jsme začlenili do našeho modelu predikce cen kvůli několika klíčovým faktorům:

  1. Je to pravděpodobně jeden z nejúčinnějších nástrojů pro určování očekávání davu, kritický prvek pohybu cen.
  2. Index také bere v úvahu výskyt na kryptotrhu, který má osvědčenou a rostoucí korelaci s cenovou akcí bitcoinu, dominantní kryptoměny, která má hluboký dopad na trh altcoinů, včetně NULS.
  3. Vzestupná konvergence nastává, když CVIX klesá, zatímco cena začíná růst. V takovém případě náš algoritmus dospěje k závěru, že existuje vysoká pravděpodobnost vzestupu během určeného časového období.

Abychom to shrnuli, CVIX ukazuje, jak jsou účastníci trhu znepokojeni tím, že cena NULS za posledních 30 dní výrazně klesá, což je synonymem očekávané negativní volatility. Pokud je CVIX vysoký (hodnota 51 – 100), bliká červeně a signalizuje zvýšenou pravděpodobnost prudkých výkyvů cen. Zelený CVIX (hodnota 1 – 20) na druhé straně znamená, že účastníci očekávají, že trh zůstane v uvedeném časovém období klidný a předvídatelný. Žlutý CVIX (21 – 50) je mírnou hodnotou, což znamená, že obchodníci očekávají určité výkyvy směrem nahoru nebo dolů, ale bez žádných rušivých změn v celkové struktuře trendů.

V současné době je index volatility kryptoměny spojený s trhem NULS 1, což ukazuje na absenci prudkých nebo dokonce středních cenových výkyvů, proto je volatilita nízká. Aktuální cena NULS je 0,422 000 USD, což je dáno nárůstem o 47,11% za posledních 24 hodin. Za posledních 30 dní se cena NULS zvýšila o 42 199 900,00%, přičemž její výsledky v ročním časovém rámci dosahují 108,55%. Očekávaná volatilita pro příštích 7-10 dní je na svých nejnižších hodnotách; kolísání cen by tedy bylo nevýznamné.

Abychom získali komplexní cenovou analýzu NULS, podívejme se nejprve na cenovou akci v měsíčním grafu, abychom určili klíčové úrovně podpory a odporu, s nimiž bude cena interagovat na své předpokládané cestě k historickému maximu.

Cenový graf NULS/USD – 30 dní

Náš algoritmus predikce cen NULS zohledňuje nejen čtení CVIX, ale také všeobsáhlá data historického cenového chování, základní charakteristiky mince a vyhlídky budoucího vývoje projektu, vznikající vzory svíček a také signály vycházející z předních i zaostávajících ukazatelů, které nám také dávají příležitost předvídat míru volatility a předvídat následující cenovou akci. Na základě toho očekáváme, že cena NULS se změní takto:

Prosím udělejte a předplatné pro zobrazení celého textu.