Popularita a komerční využití sítě Bitcoin Lightning Network v posledních měsících rostlo velmi zrychleným tempem. Důvodem je zlepšení sítě ze dne na den a zvýšení pohodlného a bezpečného způsobu transakce mezi spotřebiteli prostřednictvím této sítě. Jelikož se jedná o připojení typu peer-to-peer, tato síť poskytuje funkce, které i v případě, že dva spotřebitelé nejsou navzájem propojeni přímo prostřednictvím kanálu, může jakýkoli spotřebitel v síti provést transakci s jiným spotřebitelem v síti..

Pojďme se podívat na 15 nových přírůstků v Bitcoin Lightning Network za posledních několik měsíců a také to, jaké by mohly být nové funkce, které přijdou:

1. Rychlá platba:

Nyní jsou platby prováděné na bleskové síti tak rychlé a časté. Tuto rychlost plateb můžete porovnat s rychlostí přenosu dat mezi internetem na internetu. Tím se snížil problém škálovatelnosti bitcoinů pro jistotu. Počet plateb za sekundu v síti se výrazně zvýšil.

2. Žádné omezení v trvání otevřené sítě:

Mezi bleskovou sítí neexistuje žádný typ věci s časovým limitem. To znamená, že pokud by si oba spotřebitelé přáli, kanál mezi nimi by byl otevřen na dobu neurčitou. Jejich kanál nebude uzavřen, dokud nebude minimalizován čas a náklady a čas potřebný k uzavření a restartování kanálu.

3. Prosazování zabezpečení třetí stranou:

Dříve, pokud je v kanálu, jeden spotřebitel, který chtěl ukrást peníze, kanál zavře; druhý spotřebitel se musí v daném časovém období nahlásit, aby zabránil krádeži. Síť nyní plánuje prosadit třetí část, která by neměla mít žádnou kontrolu nad transakcemi, ale pouze provádět výše uvedenou funkci.

4. Bezpečnější směrování v síti:

Na rozdíl od běžného směrování má v této síti peer pouze informace o předchozím a dalším. Peer nemá znalosti o původním a cílovém peer sítě v bitcoinové Lightning Network. Díky tomu se jedná o bezpečnější způsob plateb a převodů finančních prostředků.

5. Podpora více druhů plateb:

Bitcoinová blesková síť nyní podporuje více druhů častých plateb, a proto je na blockchainovém platebním kanálu jen několik zátěží. Platba blockchain se nyní musí starat pouze o platby, jako je zavírání a otevírání platebních kanálů. Snižuje se tak další režie z blockchainového kanálu.

6. Funkce pro zavření kanálu kdykoli je to žádoucí:

Na rozdíl od běžného připojení, kde je pevný časový limit pro zavření kanálu, nyní v této síti mohou dvě strany, pokud se na tom dohodnou, kanál kdykoli zrušit. Nemusí tedy čekat na nechtěný čas na uzavření kanálu, i když je převod prostředků dokončen, mohou jej zavřít okamžitě po vzájemné dohodě.

7. Platba bez faktury:

Díky této nové funkci může být platba financována od jednoho spotřebitele k druhému, aniž by byla nejprve vytvořena faktura k platbě. Tato nová funkce vytváří rychlé streamování plateb finančních prostředků. Nyní není potřeba vytvářet fakturu před převodem fondu, což zpomaluje převod prostředků, irelevantní.

8. Funkce jednoho financovaného kanálu:

Předpokládejme, že spotřebitel chce zaplatit druhému spotřebiteli a platba je jednosměrná, pak není potřeba, aby další spotřebitel přidal do kanálu prostředky a mohl by být vytvořen pouze jednofondový kanál s účastí pouze prvního spotřebitele a přidáním fondu do kanál.

9. Platby napříč různými blockchainy:

Síť blesků nyní umožňuje platby napříč různými cestami blockchainu za předpokladu, že mají stejné hash zamykání. Platbu je tedy možné provést z jednoho kanálu blockchainu do kanálů jiného blockchainu, pouze pokud mají stejný hash kód a zamykání.

10. Žádná důvěra vůči institucím třetích stran:

Kanál je zcela sdílen mezi dvěma spotřebiteli a žádná jiná třetí strana nemá během procesu transakce přístup k prostředkům. To poskytuje větší jistotu a jistotu procesu převodu prostředků prováděného v kanálu bitcoinové bleskové sítě.

11. Poskytování podmíněných plateb:

V závislosti na výsledku nějaké platby lze nyní provést pravděpodobnostní model platby. Tato funkce je známá jako druh platby satoshi. Například A vytvořil typ platby 1 satoshi a zaplatil B 0,3 satoshi s lichým 10 až 3. To znamená, že 70% času, A mu platí 0 satoshi, zatímco 30% času, A platí 0,3 satoshi.

12. Méně transakčních poplatků:

Bitcoin se snaží vydělávat i na malých obchodech. Tato síť by proto stála velmi malý transakční poplatek, možná nejméně za jakýkoli druh transakce finančních prostředků. Proto by mohl být použit pro každodenní účely, jako je placení za restaurace, obchody atd.

13. Další anonymita:

Bude nemožné sledovat platby provedené prostřednictvím sítě Lightning Channel, protože hlavní část těchto transakcí probíhá zcela izolovaně od hlavního kanálu blockchainu.

14. Obousměrný kanál fondu:

Úplně poprvé po vývoji bitcoinu se financování nyní stalo oboustranným. Bleskový kanál bitcoinů podporuje obousměrný kanál fondu.

15. Decentralizovaná síť:

Počáteční testování sítě bitcoinových blesků ukazuje, že je možné mít decentralizovanou síť nad vrstvou transakce blockchainu, což vede k převodu finančních prostředků z jednoho peer do druhého peer i ve více hopech.

Existují však stále různé nedostatky. Bitcoin usiluje o různé změny a upgrady své technologie, aby poskytl pohodlnější a bezpečnější kanál nad vrstvou platebního kanálu blockchainu, čímž se zvýší škálovatelnost platby bitcoinem. Pojďme se také krátce podívat na některé nadcházející funkce, na které se blesková síť zaměřuje:

1. Vývoj hubů jako uzlů:

Uzel podobný rozbočovači v síti, který by nakonec shromáždil více než jednu platbu jednoho nebo více vrstevníků, by vytvořil silnou centralizovanou síť.

2. Snižte složitost kanálu:

V současné době je kanál velmi složitý. Bitcoiny provedly několik pokusů, aby byly trochu jednodušší.