Pokoušíte se zjistit skutečnou hodnotu bitcoinu na základě řady finančních kritérií

  • Úvod.

Technologie Blockchain je naprosto vhodná pro odvětví, která vyžadují zprostředkování všech transakcí. Technologie blockchain je v podstatě a Distribuovaná technologie hlavní knihy. Jakýkoli druh informací může být uložen na otevřít blockchain který je viditelný a ověřitelný každým uzlem sítě. Jelikož je blockchain k dispozici pro všechny poznámky v síti, lze snadno rozpoznat jakoukoli neoprávněnou manipulaci s daty v blockchainu, a proto to umožňuje uložení dokumentů odolných proti neoprávněné manipulaci. Nabízí se otázka, jaká je hodnota bitcoinu?

Kryptoměny nejsou ničím jiným než jednou z implementací technologie blockchain, kde jsou transakce považovány za informace uložené na blockchain jsou považovány za informace který je uložen na blockchainu. Tyto transakce jsou zase ověřeny řadou uzlů v síti známých jako horníci.

Od svého vzniku v lednu 2009 je nejprominentnější a především pokládanou otázkou, jaká je skutečná hodnota bitcoinu? Podle Warren Buffett, skutečné vnitřní hodnota bitcoinu není tolik a kryptoměny dokonce ignoruje.

Správnou odpověď na tuto otázku lze získat, vezmeme -li v úvahu dva ekonomické a finanční aspekty kryptoměn, kterými jsou minimální hodnota a Ponziho schéma.

  • Hodnota jako měna nebo investice.

V rámci metody minimální hodnoty chápeme, co se stane, pokud trh s kryptoměnami klesne natolik, že dojde k narušení trhu.  V první řadě musíme mít velmi jasnou představu o tom, jaké kryptoměny jsou? investiční aktivum nebo měna, která má být denně používána pro transakce. Lze dojít k závěru, že kryptoměny nejsou vázány na žádnou z centrálních bank nebo finančních institucí.

Pozorujeme, že všechny Fiat měny jsou spravovány a vyvíjeny některou z ostatních centrálních bank, ale v tomto případě tomu tak rozhodně není kryptoměny protože není řízen žádnou z centrální banky ani žádnou institucí, ale je zcela decentralizovaný a ovládaný lidmi. Směnný kurz bitcoinu s americkým dolarem se tedy může alespoň teoreticky snížit na nulu.

Podle aktuálních trendů, kryptoměny rozhodně nelze klasifikovat jako měnu ale je vnímán pouze jako investiční aktivum. V oblasti financí se vnitřní hodnota jakéhokoli finančního aktiva vypočítá tak, že se zjistí součet všech budoucích příjmů, které generuje, ale protože je evidentní, že bitcoin nevytváří žádné současné ani budoucí příjmy, je tedy vlastní hodnota podle finančních definic je naprosto nulová.

  • Je to digitální zlato??

Od té doby Bitcoin ve skutečnosti nevytváří žádný druh tržeb, je považován za digitální synonymum jiného finančního aktiva na tradičním trhu, které nevytváří příjmy, tedy zlato. Pokud vypočítáme vnitřní hodnotu zlata, závisí to na jeho minimálním průmyslovém využití. I kdybychom považovali zlato za bez finanční hodnoty, pak by díky produktu, který je vyvinut z jeho průmyslového využití, získalo nějakou minimální hodnotu. Na rozdíl od toho bitcoin nemá žádné průmyslové využití, a proto nemůže získat nějakou minimální hodnotu.

  • Ponziho schéma?

Jak jsme dospěli k závěru dříve, že Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu jak potom obvykle má v současných tržních podmínkách nějakou hodnotu. To je velmi jasně vysvětleno nejpopulárnějším investorem Warrenem Buffettem, protože jediná věc, na kterou se těšíme v bitcoinové investici, je, že další osoba v investici bude platit více. Nyní se pokusme definovat, co je a Ponziho schéma. Je to v podstatě nečestné investiční schéma, kde jsou starší investoři placeni investicemi nových investorů. Tato definice může zcela souviset s Warrenovou definicí bitcoinu.

Všechna schémata Ponzi obvykle neposkytují pevný základ pro hodnotu aktiv. Všechna taková schémata nechávají investory zklamaná, jak se odvíjí. Ponziho schéma selže, když nedostane požadované množství nových investorů nebo se starší investoři začnou stahovat. Pokud je tedy investice do bitcoinu opravdu Ponziho schéma, pak není daleko k tomu, aby byl v důsledku příští hospodářské krize svědkem úplného rozpadu trhu s bitcoiny.

  • Má to skutečnou hodnotu.

Podle jiného finančního konceptu má jakákoli konkrétní komodita hodnotu, pokud na ni má nárok nedostatek a užitečnost. Všichni víme, že celkový počet bitcoinů je omezen a pohybuje se kolem 21 milionů mincí, což činí komoditu vzácnou. To je velmi podobné zlatu a ve skutečnosti je to ještě lepší. Je dobře známo, že s pokrokem v technologii lze zlato snadno těžit, ale pokud vezmeme v úvahu Bitcoinová obtížnost těžby bude stále přibývat. Na rozdíl od zlata nemůžeme najít ani truhlu s pokladem plnou bitcoinů.

Svět kryptoměn je plný paradoxů a odhad skutečné hodnoty bitcoinu je jedním z podtržených v seznamu.