Pochopení různých kroků k úspěšnému provedení počáteční nabídky mincí.  

  • Úvod

Před několika desítkami let byl internet revolucí, která sblížila lidi navzájem. Všechny informace z celého světa byly k dispozici na dosah ruky každého jednotlivce, postupně síť nabírala na obrátkách a nyní je internet největší sítí počítačů a serverů na celém světě. Po internetu přišel bitcoin a přes bitcoin přišla počáteční nabídka mincí.

  • Kryptoměny

Internet je ten, kde je kopie dat odeslána klientovi, který o to požádá, ale s vynálezem kryptoměn pomocí technologie Blockchain byl přenos informací umožněn tím, že se zabránilo uchovávání jejich kopií na různých místech. Jinými slovy, aktivum v síti Blockchain by bylo k dispozici pouze na jednom místě v určitém okamžiku. Proto to bylo založeno na, nikoli na sdílení, ale na „přenosu hodnoty.“ O bitcoinu se všeobecně vědělo, že byl vyřešen problém s dvojnásobným utracením, který existoval v kryptoměnách před bitcoinem, ale s technologií blockchain a jeho velkolepými funkcemi lidé nemohli přestaň to chválit a objímat.

  • Počáteční nabídka mincí pomáhající podnikatelům

Aby mohl podnikatel zahájit konkrétní podnikání, vyžaduje obrovské množství investic v závislosti na svém projektu. Dříve to bylo obtížné, protože podnikatel měl přístup pouze k omezenému počtu rizikových kapitalistů a investorů v jeho okolí. Kryptoměny a technologie Blockchain však přinesly nový způsob veřejného crowdfundingu známý jako Počáteční nabídka mincí, prostřednictvím kterého získali investoři a venture kapitalisté z celého světa přístup k účasti na nabídce poskytnuté projektem.

Je dobře známo, že počáteční nabídky mincí jsou velmi přínosné, protože digitalizují celý proces a zasáhnou každého investora v zákoutí a koutě světa, protože jsou online. V závislosti na popularitě a potenciálu projektu je evidentní, že během několika dnů od Nabídky bylo možné získat téměř miliony dolarů, což bylo pro Počáteční veřejnou nabídku velmi náročné..

Proces počáteční nabídky mincí je popsán níže.

1. Mít jasnou myšlenku nebo záměr za projektem je prvním a nejdůležitějším předpokladem Počáteční nabídky mincí. Člověk musí být velmi krystalický, pokud jde o jeho projekt a jeho důsledky v reálném světě. Člověk se musí umět odlišit od ostatních podobných probíhajících projektů na trhu, aby uživatelé pochopili, proč musí být projekt podporován.

2. Poté, co má podnikatel jasnou představu o existenci projektu, je dalším krokem vytvoření efektivního týmu složeného z vývojářů se spoustou technických znalostí pro vývoj produktu, odborníků z oblasti obchodu s cílem pomoci v oblasti marketingu a vývoj obchodního modelu produktu spolu s advokáty, kteří projektu poskytnou právní pomoc s ohledem na nařízení vlády.

3. Jakmile bude podnikatel s výše uvedenými kroky hotov, musí mít jasnou představu o tom, jaký blockchain musí být použit pro jeho konkrétní projekt, aby byl co nejefektivnější. V této fázi musí být připravena struktura veřejného prodeje, počet tokenů spolu s časovým rámcem pro ICO.

4. Dalším krokem je vývoj uživatelsky přívětivého a technicky vhodného dokumentu White Paper. Je nutné, aby podnikatel vytvořil Whitepaper, který projekt vysvětluje investorům snadno a efektivně. Toto je jeden ze zásadních kroků, protože bílá kniha je oficiálním dokumentem, který obsahuje všechny právní podmínky Počáteční nabídky mincí spolu s podrobnými informacemi o projektu. Podnikatel musí být schopen rezonovat projekt v myslích investora pro úspěšnou počáteční nabídku mincí prostřednictvím této.

5. Před zpřístupněním projektu veřejnosti je vhodné, aby jej podnikatel prozradil zasvěceným osobám z oboru a některým blízkým investorům, aby od nich získal zpětnou vazbu a provedl facelift projektu. Podnikatel nemusí být schopen identifikovat některé klíčové inherentní nedostatky svého projektu. To by mu určitě pomohlo. Tato skupina lidí by mohla dále fungovat jako ústní podnět k další propagaci projektu.

6. Předprodej lze provést zvýšením omezeného kapitálu před původní Nabídkou. To by mohlo pomoci s financováním vývojových i právních postupů nezbytných k nastavení kompletního ICO. Toto je však volitelné.

7. Vybranou skupinu investorů lze poté zacílit na uvedení projektu na trh prostřednictvím mnoha nástrojů sociálních médií. Členové projektu mohou také zahájit diskusi na různých bitcoinových fórech o aplikaci projektu.

8. Konečně je Počáteční nabídka mincí provedena ve stanovený den. Může být také nabízeno v různých fázích po delší dobu, aby se prostředky získávaly konzistentně.