Zatímco základní správa zařízení IoT byla kdysi omezena mnoha poskytovateli řešení IoT (protože takové funkce nenabízejí krátkodobou diferenciaci pro řešení IoT), protože průmysl IoT je stále vyspělý, tyto funkce nabývají stále většího významu.

S internetem věcí však vidíme řešení IoT, která mohou zahrnovat tisíce až miliony zařízení, u nichž je trvalé připojení a velká šířka pásma daleko od normálu. Bez správy kontextových zařízení IoT se správa tisíců až milionů zařízení, pro která máte velmi málo dat, může rychle stát operační noční můrou schopnou eliminovat jakoukoli naději na dobrou návratnost investic a zabít řešení IoT.

Správa zařízení IoT

Správa zařízení IoT jsou všechny nástroje, možnosti a procesy potřebné k účinné podpoře řešení IoT v měřítku. Přidání nových zařízení do jakékoli sítě je složitější a zařízení IoT jsou obzvláště nebezpečná.

I když tedy existují nástroje pro správu zařízení IoT a potenciál zlepšit jejich zabezpečení v budoucnosti, skutečnost, že zařízení IoT mohou snadno vytvářet značné problémy se složitostí sítě a zabezpečením pro firmy a spotřebitele. Věnujte pozornost osvědčeným postupům zabezpečení při používání spotřebitelských zařízení IoT a ujistěte se, že při zvažování nasazení zařízení IoT ve vaší společnosti zahrnete IT a síťový tým.

IoT zařízení

Zařízení IoT nebo jakákoli z mnoha věcí na internetu věcí jsou počítačová zařízení, která se bezdrátově připojují k síti a mají schopnost přenášet data. Správa zařízení pomáhá podnikům vzdáleně integrovat, organizovat, monitorovat a spravovat zařízení na velkém měřítku a poskytuje funkce, které jsou zásadní pro udržení stavu, konektivity a zabezpečení zařízení IoT po celou dobu jejich životnosti. Ochrana zařízení a sítí IoT, ke kterým se připojují, však může být výzvou, protože existuje mnoho různých zařízení a dodavatelů, stejně jako potíže se zvyšováním zabezpečení zařízení s omezenými zdroji.

Jiní se zaměřují na koncept prediktivní interakce zařízení „kde shromážděná data slouží k předpovídání a aktivaci akcí na určitých zařízeních“, přičemž současně pracují společně. Různé standardy pro průmysl internetu věcí jsou ve skutečnosti v souladu s automobily, protože většina obav z používání propojených vozidel se vztahuje také na zdravotnická zařízení.

Hackeři například mohou získat neautorizovaný přístup k zařízením IoT kvůli jejich konfiguraci, zejména proto, že jsou připojeni, mají přístup k internetu a nemají potřebná ochranná opatření. Velké IT společnosti také neustále vyvíjejí inovativní řešení, aby byla zařízení IoT v bezpečí. Někteří lidé tvrdí, že vládní regulace je nezbytná k zabezpečení zařízení IoT a internetu jako celku – protože tržní pobídky k zabezpečení zařízení IoT jsou nedostatečné. Systémy IoT jsou obvykle řízeny inteligentními aplikacemi založenými na událostech, které přijímají data, vstup uživatele nebo jiné externí spouště (z internetu) a vyžadují, aby jeden nebo více aktorů dodával různé formy automatizace.

Zařízení IoT zahrnují nejen počítače, notebooky a smartphony, ale také čipované objekty pro sběr a komunikaci dat prostřednictvím sítě. Spotřebitelé často používají ke komunikaci se zařízeními IoT své chytré telefony, ať už jde o inteligentní reproduktory nebo domácí termostaty.

Protože je většina spotřebitelských zařízení IoT umístěna doma a není na nich nainstalován bezpečnostní software, mohou být náchylné k útokům. Nové vozy však budou vaše data stále více analyzovat a připojovat se k dalším zařízením IoT, včetně dalších technologicky vyspělých vozidel s pohonem všech čtyř kol. Pro domácí uživatele bude sledování všech zařízení IoT obtížnější, protože se vyhnou centrálnímu routeru.

Ochrana zařízení IoT

Ochrana zařízení IoT může být pro vývojáře a návrháře zařízení IoT obtížná, protože vyžaduje zkušenosti s bezpečností vestavěných systémů. Místo toho by uživatelé a výrobci zařízení IoT měli používat odlehčené algoritmy vhodné pro prostředí náročná na zdroje. Uživatelé IoT, například inteligentní majitelé domů, obvykle nemají odborné znalosti k ochraně připojených zařízení.

Zařízení připojená k internetu nejen shromažďují data od koncových uživatelů, ale také spravují zařízení pro automatizaci distribuce, jako jsou transformátory. Zařízení IoT v aplikaci obvykle pokrývají velkou geografickou oblast a mohou být také mobilní. V současné době existuje 320 živých laboratoří, které využívají internet věcí ke spolupráci a sdílení znalostí mezi zúčastněnými stranami při vytváření inovativních a technologických produktů. Dnešní produkty a řešení IoT používají k podpoře takovéto tváří v tvář automatizaci celou řadu různých technologií, ale k umožnění implementace senzorových jednotek a chytrých kyberneticko-fyzických systémů v reálném prostředí jsou zapotřebí sofistikovanější formy inteligence.

Zařízení zahrnují síťové položky, jako jsou senzory a akční členy, které se nacházejí v zařízeních IIoT, zejména ty, které používají k připojení k Edge Gateway protokoly jako Modbus, Zigbee nebo patentované protokoly.

Správa a správa sítě vysoce dynamických zařízení s přístupem k internetu ad hoc je obtížný úkol s tradiční síťovou architekturou. Software – Defined Network (SDN) nabízí flexibilní a dynamické řešení, které splňuje specifické potřeby různých inovativních aplikací IoT.

Zatímco výrobci zařízení podnikají kroky k zajištění toho, aby jejich API byla dobře definována, vývojáři se musí naučit efektivně využívat rozhraní zařízení IoT. Naštěstí také dodavatelé třetích stran vyvíjejí nástroje, které vývojářům usnadňují používání API každého výrobce zařízení IoT. “Existují tisíce zařízení, která používají podobná rozhraní API k přístupu k datům nebo k ovládání zařízení IoT.”

V budoucnu budou zavedeny nové technologie, které usnadní rozvoj internetu věcí, včetně nástrojů pro správu API a bezpečnostních nástrojů.