Konference xchain2 houston blockchain pro logistiku dodavatelského řetězce

Úvod do Události

Řízení dodavatelského řetězce a logistiky se v průběhu let vyvíjelo a bylo stále sofistikovanější, aby vyhovovalo komplexním potřebám ekonomiky. Je to také jedna z hlavních oblastí, kde může mít technologie blockchain obrovský dopad. To se již děje, protože problémy spojené s průmyslem řeší inovace blockchainu.

Světové ekonomické fórum odhaduje, že celosvětový obchod by se mohl zvýšit asi o 15 procent, pokud budou omezeny nebo odstraněny překážky v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce. Se vznikem technologie blockchain lze některé z těchto problémů, které brání obchodu, vyřešit, a tím posílit místní a mezinárodní ekonomiky.

XChain2: Fórum blockchainu pro dodavatelský řetězec a logistiku, které se bude konat 21. a 22. května v Houstonu, TX, upozorní na oblasti přijetí blockchainu v dodavatelském řetězci, výhody, strategie a výzvy. Blockchain má funkce jako distribuovaná účetní kniha a inteligentní smlouvy, které při použití mohou transformovat celý průmysl dodavatelského řetězce a řešit některé zvláštní problémy, které trápí dodavatelské řetězce určitých produktů, jako jsou potraviny, energie a chemikálie.

TRANSFORMACE DODÁVACÍHO ŘETĚZCE A LOGISTIKY S BLOCKCHAINEM

Inovace blockchainu spojená s dalšími novými a stávajícími přináší obrovskou hodnotu pro praxi řízení dodavatelského řetězce a logistiky. Tandemová řešení blockchainu mohou těžit z celkových ekonomických aspektů odvětví poskytováním zvýšené likvidity, uvolňováním provozního kapitálu a usnadňováním vypořádání. S informacemi a implementací správných blockchainových strategií by bylo snazší omezit nekalá jednání, jako je padělání a vykořisťování producentů.

Digitalizace a blockchain: nadace pro přístav budoucnosti

Ve velkých přístavech, které jsou klíčovými body dodavatelského řetězce, je třeba účinně a efektivně koordinovat komplexní činnosti zahrnující manipulaci s nákladem, intermodální spojení, logistické služby a průmyslové činnosti. „Digitální porty“, kde jsou data sdílena společně za účelem zlepšení operací, se staly standardem, ale s technologií blockchain se laťka zvyšuje ještě dále. Když jsou tyto digitální systémy integrovány s technologií blockchain, jsou připraveny na zcela novou úroveň efektivity dodavatelského řetězce poháněného ověřitelností a transparentností. 

Zlepšení transparentnosti a sledovatelnosti

Blockchain a další technologie distribuované účetní knihy (DLT) jsou ve své podstatě neměnné a transparentní. Zahrnuto do správy dodavatelského řetězce, poskytuje sledování v reálném čase a end-to-end sledovatelnost, aby bylo zajištěno, že zboží je v celém řetězci bezpečné a bez zásahu. Lze snadno a rychle dohledat produkt přímo od prodejce zpět do libovolného bodu řetězce a také ověřit reklamace.

Řešení bodů bolesti nákladní a nákladní dopravy

Jak je vidět na jeho dopadu v sektoru Fintech, blockchain je velkým příslibem pro finanční aspekty správy nákladní dopravy. DLT lze použít ke zvýšení efektivity při řízení peněžních toků a rizik. Zajímavý případ použití této technologie je v řízení řidičů nákladních vozidel, což je oblast, kde se logističtí manažeři neustále zajímají.     

Podpora hospodářského dopadu a spravedlivého obchodu

Díky chytrým smlouvám lze odstranit jedinečnou budoucnost určitých blockchainů, zbytečných zprostředkovatelů, kteří zvyšují ceny nebo produkty. Když mohou výrobci prodávat své výrobky přímo na online trhu bez ohledu na fyzickou vzdálenost a bez zbytečných prostředníků, získají spravedlivější část zisku a koncoví uživatelé získají výrobky za lepší ceny. Takový je ekonomický dopad obchodu usnadněného blockchainem.

JAK SE BLOCKCHAIN ​​ŘÍDÍ SPECIFICKÉ OBLASTI DODÁVACÍHO ŘETĚZU

Blockchain vytváří nové možnosti, což jsou specifické oblasti řízení dodavatelského řetězce od pojištění, přepravy. Jak blockchain transformuje další průmyslová odvětví, vyvíjí se také způsob řízení jejich dodavatelských řetězců. Dodavatelské řetězce potravinářských produktů, energetiky, ropy a zemního plynu a petrochemie byly touto nově se objevující technologií dramaticky ovlivněny a klíčoví hráči musí být informováni o změnách.

Transformace pojišťovnictví

Pojištění, klíčový aspekt dodavatelského řetězce a logistiky, prochází revolucí a blockchain je jeho velkou součástí. Stejně jako ve finančním sektoru jsou chytré smlouvy testovány na pojistné smlouvy a transakce. S blockchainem lze vypořádání pojištění plně automatizovat, rychleji a levněji. Také s distribuovanou účetní knihou lze aktuální, přesné a bezpečné informace o riziku sdílet v reálném čase mezi všemi stranami pojistné smlouvy.

Transformace globálního řetězce zásobování potravinami a logistiky

Celosvětový potravinový dodavatelský řetězec je oblastí, která vyvolává velké obavy. S výzvami sahajícími od špatných pracovních postupů na farmách s kakaem a cukrovou třtinou, falešných potravinářských surovin a produktů a odvolání hlavních produktů. Velké potravinářské společnosti, maloobchodní giganti a vlády již zkoumají technologii blockchain, aby zvýšily transparentnost svého dodavatelského řetězce.

Bezpečnost potravin v celém dodavatelském řetězci je velmi důležitou záležitostí, a proto roste počet příležitostí a využití blockchainu při distribuci potravin. Spojené státy přicházejí ročně o 55 až 93 miliard dolarů na choroby přenášené potravinami. výrobci, výrobci, distributoři, přepravci, poskytovatelé logistiky a maloobchodníci musí zvýšit účinnost a zlepšit sledovatelnost dodavatelského řetězce.

Chemická distribuce

Digitalizace zasáhla distribuci chemických produktů; aby si společnosti v tomto odvětví udržely konkurenceschopnost, musí přijmout digitální postupy. Síť blockchain je opět klíčovým technologickým nástrojem, který umožňuje dodavatelům, výrobcům, poskytovatelům logistiky, zákazníkům a dalším partnerům v chemickém hodnotovém řetězci vyměňovat si důležité informace.

Transformace energetického dodavatelského řetězce

Procesy dodavatelského řetězce v ropě & Plynárenský průmysl je extrémně pracný a náchylný k lidským chybám. Výzvy s tím spojené představují ideální příležitost vyzkoušet výhody blockchainové technologie. Sdílení obnovitelné energie je také ošemetným aspektem, kde lze použít distribuované účetní knihy a chytré smlouvy k zajištění transparentnosti a automatizaci procesů.

Fórum Blockchain pro dodavatelský řetězec a logistiku bude rentgenovat možnosti a dopady blockchainu v dodavatelských řetězcích energetických produktů a petrochemie.

PROVÁDĚCÍ BLOCKCHAIN ​​DO DODÁVACÍHO ŘETĚZCE A LOGISTIKY

Vytvořte vítěznou strategii blockchainu

Aby mohla společnost těžit z přerušení blockchainu, musí vyvinout dobrou blockchainovou strategii. Dobrá strategie nejprve zodpoví klíčové otázky kolem přijetí blockchainu. Otázky typu Jaký je rozdíl mezi blockchainem a cloudem? Pokud přijmu blockchain, budu sdílet data se svými konkurenty? Kde je hranice mezi on-chain a off-chain? Jaké jsou slibované výhody, účinnost a konkurenční výhody při zavádění blockchainu?

Po zodpovězení těchto otázek pak určí, jaké postavení by organizaci nejlépe sloužilo a jaký konkrétní akční plán by společnost zaujala. Zatímco někteří mohou potřebovat vyvinout nativní blockchainové platformy nebo aplikace, někteří možná budou muset klíčovat do blockchainových řešení Network nebo Enterprise.

Přijměte partnerství akademického a průmyslového odvětví

Interakce mezi akademickým a průmyslovým světem je klíčová pro vývoj a aplikaci blockchainových řešení. Konference blockchain je toho dokonalým příkladem, kde se akademický výzkum v této oblasti setkává se zkušenostmi z oboru a vytváří lepší standardy, strategie a řešení.

Iniciativy jako Blockchain Technology and Ecosystem Design (B-TED) poskytují příležitost společného výzkumu s cílem poskytnout průmyslovým členům akademickou podporu pro budoucí sofistikované inovace.

Financování blockchainových projektů

Jak se blockchainový prostor rychle vyvíjí, existuje spousta zajímavých projektů, které potřebují finanční podporu. Tyto blockchainové startupy představují skvělé investiční příležitosti pro andělské investory, blockchainové podnikatele, firemní investory a investory z oboru. Investoři, kteří mají zájem o tyto startupy, musí být informováni o zvláštnostech tohoto odvětví. Fórum blockchainu pro dodavatelský řetězec a logistiku poskytuje cestu investorům v této oblasti k přímé interakci s průkopníky při řešení jejich otázek.

Engender Průmyslová spolupráce

Největší pokroky v oblasti blockchainu proběhly díky spolupráci a to by se snadno uplatnilo v případě dodavatelského řetězce. Mezi pozoruhodné případy v odvětví dodavatelského řetězce patří spolupráce mezi Maersk a IBM na vývoji globálního ekosystému blockchainu pro dodavatelský řetězec.

Spolupráce v celém odvětví, jako je tato, jsou důležitá a měla by být podporována, protože atributy technologie blockchain jsou vhodné pro velké sítě jednotlivých partnerů.

Role vládních agentur

Do dodavatelského řetězce a logistiky je zapojeno více vlád a jako taková by každá užitečná implementace blockchainu zohlednila úlohu a dopad vládních agentur. Podvýbor pro globální dodavatelský řetězec Poradního výboru pro celní obchodní operace USA (COAC) označil sledování a hlášení licencí, povolení a obchodních dohod za oblast, kde vládne. může využívat blockchain v dodavatelském řetězci. Průkopníci blockchainu spolupracují s Partner Government Agency (PGA) na automatizaci vydávání licencí, certifikací, povolení a integraci se systémy blockchain.

ZÁVĚR

Blockchain, navzdory slibu, který drží, není bez vlastních omezení a jako rozvíjející se technologie potřebuje neustálé zlepšování. Jednou z takových oblastí vylepšení je, že data jsou vkládána do systému. Aby byly inteligentní smlouvy účinné, musí být informace uvedené ve smlouvách autentické a kontrolovatelné.

Existuje také velká potřeba náležitého vzdělávání v oblasti blockchainu pro efektivní implementaci řešení blockchain v odvětví dodavatelského řetězce. Na The Blockchain for Supply Chain and Logistics Forum renomovaní pracovníci zdrojů efektivně zvládají všechny zde uvedené aspekty a další. Představí přednášky, praktické workshopy, živé ukázky a diskuse o hlavních oblastech dodavatelského řetězce a logistiky.

Podrobný denní program na konferenci a profil řečníků a účastníků najdete na https://blockchainsupplychain.io.