Otázka, zda je online obchodování na forexu podle islámu halal nebo haram, je velmi kontroverzní. Kontroverzní, protože se zdá, že mezi mnoha vědci na tuto otázku neexistuje jednotnost názorů. Co je ale základem argumentace?

Argument se obvykle soustředí na to, zda obchodování na Forexu představuje formu investice, jejíž návratnost lze klasifikovat jako lichva. Je zde však zahrnuto mnohem více a tento článek se pokusí vnést trochu světla do této záležitosti, zda je obchodování na Forexu halal nebo haram. Je třeba poznamenat, že spisovatel není muslim a názory zde vyjádřené pocházejí z autorovy interpretace příslušných textů a zdrojů, které jsou v této záležitosti konzultovány.

Co umožňuje islám z hlediska finančních investic?

Následuje široký pohled na to, jaký druh finančních investic islámské zásady povolují.

Obecně lze říci, že islám nedělá rozdíl mezi duchovními a sekulárními aktivitami a věří, že veškeré chování v sekulárním světě se musí řídit duchovními principy. Islám navrhuje pro investice zásady, že musí být společensky odpovědní. Co na základě této premisy říká islám o finančních investicích?

  • Jakákoli forma úročených investic je považována za lichvu (riba) a je zakázána, protože je považována za cestu, která umožňuje věřiteli vykořisťovat dlužníka.
  • Investice do akcií společností je povolena, ale investice do společností zabývajících se výrobou, zpracováním, manipulací, prodejem nebo distribucí vepřového masa, tabáku, zbraní a alkoholu jsou považovány za haram, a proto jsou zakázány.
  • Zakázány jsou smlouvy, které nesou nadměrné a nejisté riziko (gharar) do té míry, že nelze kvantifikovat legitimitu rizika nebo úrovně nejistoty. Z tohoto důvodu je zakázán krátký prodej a obchodování s určitými derivátovými smlouvami.

Otázky související s rozhodováním, zda je obchodování na Forexu halal nebo haram

Online obchodování na forexu zahrnuje několik procesů, které jsou zpochybňovány islámským rozhodnutím o lichvě. Například konkrétní strategií v obchodování na forexu, která byla použita v režimech vysokých úrokových sazeb v letech bezprostředně předcházejících globální finanční krizi v roce 2008, byl carry trade. Carry trade je forma strategie ziskové úrokové sazby, kde obchodník kupuje měnu s vyšším úrokem a prodává měnu s nízkým úrokem proti ní, což poskytuje základ pro zisk z diferenciálu. Na základě toho je zde také problém přes noc swapů a poplatků za převrácení. Obchodníkovi se opět platí úrok za držení dlouhé pozice na měně s vyššími výnosy. Swapy jsou kategorizovány jako „riba“ stejným způsobem, jakým jsou kategorizovány úroky z půjček. V islámu jsou swapy zakázány, a proto forexoví makléři poskytují účty bez swapů a označují je jako „islámské účty“.

Existuje také otázka spekulací. Existují tací, kteří odlišili spekulace od investování a přirovnali spekulace k hazardu, který je v islámu výslovně zakázán. Hazardní hry nebo maisir údajně představují formu nemorální pobídky, která účastníkům nabízí přání na základě náhody, aniž by zvažovala možnost udržet ztrátu.

Dalším problémem, který přichází, je otázka pákového efektu a marže. Pákový efekt je v podstatě půjčka používaná ke zvýšení velikosti obchodních pozic na finančních trzích. Problémem není samotná půjčka, protože je známo, že islámské finanční instituce poskytují klientům půjčky a úvěry. Zdá se však, že problém pramení z účelu, o který se žádá o půjčku. Islámské finanční instituce jsou obecně opatrné, pokud jde o používání slova „půjčka“. Stejně tak forexoví makléři. Slova „úvěrová facilita“ mohou spíše popisovat, co islámské banky a finanční instituce poskytují. Ty jsou obvykle bezúročné. Ve stejném duchu je pákový efekt poskytovaný forexovými brokery bezúročný. Nemůžete platit poplatky za pákový efekt.

Islám má pravidla pro investice, ale aplikace se jeví jako subjektivní

Jaké je tedy obchodování na forexu dnes s ohledem na příkaz islámu ohledně finančních investic? Pravdou je, že na obou stranách předělu jsou muslimové. Někteří budou obchodovat na forexu a jiní ne a průzkum důvodů má více společného se subjektivní povahou dotyčného jednotlivce.

Zde je pohled uživatele na oblíbené online fórum. Tento uživatel již neobchoduje na forexu z následujících důvodů:

  • Žádné fyzické vlastnictví žádných měn, s nimiž se obchoduje, proto obchodování na forexu neodpovídá typickému pojmu „obchodování“. Uživatel věří, že obchodování zahrnuje skutečný převod vlastnictví fyzického aktiva, a protože k tomu nedochází při obchodování na forexu, ve skutečnosti se nejedná o obchodování. Cituje Sunana a Nasa’i 4611, který říká: „není dovoleno půjčovat za podmínky prodeje nebo mít dvě podmínky v jedné transakci, nebo prodat to, co nemáte“.
  • Tento uživatel věří, že obchodování na forexu je hazard. Analogii, kterou uvádí ve svém popisu, je, že v hazardu nevlastníte žádné fyzické aktivum a v zásadě riskujete událost, kterou nemůžete ovlivnit. Cituje obchodování na forexu podobnými termíny jako riskování směru měny, která nevlastní, s výsledkem, který nemůžete plně ovládat. Pro něj je obchodování na forexu formou hazardu.
  • Tento uživatel také zavinil použití pákového efektu. Jak již bylo uvedeno dříve, to, co dělá „půjčku“ halal nebo haram, spočívá v použití. Jistě, půjčka použitá na aktivitu, o které je uživatel přesvědčen, je haram, bude automaticky také haram.

Jiný uživatel, který pochází z Indonésie, největší muslimské země podle počtu obyvatel, se však proti těmto tvrzením postavil. Tento uživatel obchoduje na forexu a z islámského pohledu na tom nevidí nic špatného. Toto jsou jeho důvody:

  • Věří, že podmínky pro finanční investice, jak jsou uvedeny v právu šaría, se vztahovaly na staré časy a nezohledňovaly novodobé zvláštnosti 21. Všimněte si subjektivity tohoto bodu.
  • Věří, že jediné problémy s obchodováním na forexu, které by mohly způsobit haram, jsou obchodování bez analýzy (což by představovalo hazard) a obchodování se swapy (což je riba). Aby tento problém vyřešil, náš indonéský uživatel říká, že by byl raději, kdyby obchodníci neobchodovali bez analýzy, a že by tak měli učinit z účtu bez odkládání.
  • Také říká, že Indonésie uznává investice bez swapů jako halal, a proto neporušuje žádné zákony šaría.

Tento uživatel může mít pointu: v mnoha afrických zemích ovládají podniky Bureau de Change muslimové. Někdo by ale mohl namítnout, že si vyměňují skutečné měny, a protože nákupní a prodejní ceny jsou pevné, neriskují žádné výsledky. Vědí, co očekávají, že dostanou, až jejich směnné transakce skončí.

Vezměte prosím na vědomí, že než může země schválit zákony o investování založeném na šaría, musí projít vícestupňovým schvalovacím procesem, který zahrnuje konzultace islámských náboženských odborníků. Mnoho brokerů, kteří nabízejí účty bez swapu, musí mít radu pro schvalování investic v souladu se šaría, která schvaluje a pravidelně kontroluje investiční nástroje nabízené jejich muslimským klientům.

Závěr o tom, zda obchodování na Forexu je podle islámu Halal nebo Haram

Obchoduje se na forexu podle islámu halal nebo haram? Tady není na nás, abychom rozhodovali. Úkolem tohoto článku je poskytnout několik pohledů na záležitosti, které z této diskuse vyplývají. Vždy budou existovat islámští věřící, kteří obchodují na forexu, jinak byste neměli forexové brokery, kteří by na svých platformách nabízeli forex obchodování bez swapů.

Pokud se domníváte, že obchodování na Forexu je haram, můžete se rozhodnout neobchodovat s ním. Přeci jen obchodování opravdu není pro každého. Pokud se však domníváte, že obchodování na Forexu je halal, obchodujte prosím pouze na účtech bez swapů, držte se dál od carry trade a také zajistěte, abyste před vstupem na trh provedli správnou analýzu.