Je dobře známo, že každý trh se pohybuje pomocí impulzů a nezdarů, ať už indexových, komoditních, měnových nebo akciových. Bez ohledu na název aktiva mají všechny podobné vzorce, pokud jde o vytváření trendů. Vzhledem k tomuto chování je nutné studovat podobnosti nabízené pohyby cen v čase.

Opravy a impulsy nebo sekce mají určitou historickou harmonii, která dodržuje řád, který lze ohraničit zády a projekcemi Fibonacciho. Abychom to pochopili, musíme nejprve definovat, co nebo kdo je Fibonacci a jaké je jeho možné využití ve světě obchodování. Fibonacci byl italský matematik (asi 1170–1250) proslulý šířením tzv.“, Sekvence, která začíná 0 a 1 a z nich je každé číslo výsledkem součtu dvou předchozích. Tímto způsobem dosáhla zlaté spirály s charakteristikami, které se uplatňují v různých oblastech života, mezi nimi; galaxie, květiny, mořské vlny, části těla lidí … a samozřejmě na finančních trzích.

V obchodování nám tyto proporce, zejména 61,8 a 38,2, označí oblasti podpory a odporu, a to jak v překážkách, tak v projekcích. K tomu by nám všechny obchodní platformy měly umožnit nakreslit Fibonacciho a vždy budeme dělat v hotových trendech, kde začátek bude 0 a konec 100. Mezi těmito dvěma hodnotami budou překážky (38,2 a 61,8) A výše / níže (podle toho, zda je to býčí nebo medvědí) rozšíření.

Nastavení parametrů

Abychom mohli aplikovat Fibonacciho, musíme mít na paměti několik faktorů. Skutečnost dobře detekovat trend a sledovat jeho překážky a projekce nám nedává obchodní systém. Musíme dát operátorovi pravidla, pravidla založená na statistikách, která nám dávají příznivé šance na trhu. Tyto pravidla budeme nazývat vzory. Nejprve se podívejme na praktické příklady, jak nakreslit Fibonacciho na trh a jaké překážky a rozšíření představují. Pamatujte, že trh je fraktální a že fungování strategie je stejné pro jakoukoli dočasnost, ve které je použita, ať už jde o jednominutové grafy nebo denní grafy. Podíl na trzích je skutečně ohromující.

Pokud jde o pokles, 0 přejde na střechu a 100 na podlahu. Máme dva impulsy s příslušnými korekcemi zafixované, protože Fibonacci I čerpá překážky 61,8 a 38,2, tyto úrovně jsou důležitými oblastmi, které je třeba vzít v úvahu. Jakákoli platforma vám poskytne následující překážky: 0,00% 23,60% 38,20% 50,00% 61,80% 76,40% a 100,00%. Jak jsem řekl, tyto úrovně představují velmi důležité operační zóny, které musíme vždy sledovat, protože můžeme opustit body vstupu a výstupu.

Pojďme si projít několik základních úvah:

– Pokud má impuls regresi menší nebo rovnou 38%, je považován za silný a existuje velká šance dosáhnout nových maxim..

– Pokud se impuls vrátí na 62%, je považován za slabý a nový impuls ne

pravděpodobně překročí předchozí vrcholy.

– Pokud má impuls pokles nad 62%, hovoříme o změně trendu nebo trhu

otáčet se.

Vstupní směrnice

Po definování hlavních parametrů a aspektů Fibonacci prozkoumáme operační strategii, která nám nabízí. Víme, že regrese 38,2 a 61,8 jsou statisticky důležité oblasti v obchodování, zejména pro definování konce oprav. Když v trendu zjistíme hybnost trhu, je nám jedno, jestli je býčí nebo medvědí, musíme začít přemýšlet, jak se dostat na vlnu. K tomu musíme počkat, až se vyvine oprava, která nám umožní získat dobré načasování vstupu. Ale kam až může dojít korekce? Tady je věčná otázka. Fibonacci nám pomůže najít konec oprav a začátek nových impulzů.

Podívejme se, jak: Nejprve musíme hledat soutoky mezi překážkami: podpory, odpory a směrnice. To znamená, že najdeme cenové hladiny, kde dochází k nezdarům (buď 61,8 nebo 38,2), a zmíněné klíčové úrovně. Můžeme mít dvojité soutoky, kde se regrese shoduje s klíčovou úrovní, nebo trojité soutoky, kde se regrese shoduje se dvěma klíčovými úrovněmi. Tyto soutoky nám ponechají operační zóny, evidentně budou mít trojité soutoky větší sílu než čtyřhry.

Závěry

– Nejúčinnější Fibonacciho nezdary jsou 38,2 a 61,8.

– Strategie by měla být vždy kombinována s adekvátním měnovým řízením.

– Čím více úrovní soutoku, tím lépe bude vstup fungovat.

– Trh je fraktální, proto by strategie měla fungovat jakoukoli dočasnost.

– Strategii lze uplatnit na jakémkoli trhu, cena se chová vždy stejně

(impulsní korekční impuls).