Jak napsat narozeniny?

Jak psát 20ti

Nikdy se nepíše ani „do 20ti let“ apod. – tvar číslovky vyplývá z kontextu věty, takže píšeme pouze „do 20 let“.

Co se píše do přání k narozeninam

Všechno nejlepší k narozeninám! Tento výjimečný den Ti přeji jen to nejlepší a tolik radosti kolik sneseš, a to nejen dnes, nebo zítra, ale po zbytek Tvého života. K Tvým dnešním narozeninám Ti přeji samé štěstí, pevné zdraví, spoustu báječných zážitků a 365 balíčků – a v každém z nich pak jeden krásný den!
Archiv

Jak se píše věk

V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak psát přání

Několik tipů na začátekNení potřeba psát román, stačí stručný, ale „úderný“ text.Vyhněte se zjevným, nudným a negativním věcem.Nedělejte si starosti s tím, co píšete.Buďte vynalézaví a kreativní, zejména u blízkých osob se meze nekladou.Neposílejte stejné přání a stejný text více blízkým osobám.

Jak napsat 15ti

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán.

Jak se píše 12ti

Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Co popřát ženě k narozeninám

Život ženy nemá být prožit, ale má být oslavou života jako takového. Pojďme tedy ten tvůj život oslavit pořádně. Přeji ti ze srdce krásné narozeniny a hodně štěstí, zdraví a lásky. K Tvým narozeninám Ti přeji kapku hrdosti, lžičku radosti, hrneček úspěchu, jezírko peněz, moře štěstí, oceán zdraví a celý vesmír lásky!

Jak popřát k narozeninám vtipné

Nedovol nikomu, aby o Tobě prohlašoval, že jsi starý, zvlášť když nepotřebuješ naslouchátko, abys ho slyšel. Krásné narozeniny. To, že už nejsi zrovna nejmladší, poznáš podle toho, že svíčky na dort stály víc než ten dort. Všechno nejlepší!

Jak napsat 15ti letý

Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán.

Jak napsat 18 let

V českém jazyce tedy nenajdeme ani jednu variantu, správně je tedy zápis pouze číslovkou „18″ nebo pouze slovy osmnácti či „osmnáctý“.

Jak originálně popřát k narozeninám

Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích! Vše nejlepší k narozeninám. Přeji Ti to, co člověk nejvíc potřebuje – zdraví, to co marně hledá – štěstí, a to bez čeho se nedá žít – lásku. Vše nejlepší a ať máš vždy vedle sebe někoho, s kým je to krásné.

Jak se píše 50ti

Běžně se totiž ke značce dopisuje koncovka, která tam vůbec, ale vůbec nepatří: třeba bez 50ti procent, do 50ti kilo místo správných bez či do 50 procent a podobně.

Jak popřát k narozeninám SMS

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať Tě život stále baví. Ať Tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Vše o čem Tvé srdce sní, ať se Ti vždy vyplní! Krásné narozeniny Ti přeje…

Jak vtipné popřát k narozeninám

Nedovol nikomu, aby o Tobě prohlašoval, že jsi starý, zvlášť když nepotřebuješ naslouchátko, abys ho slyšel. Krásné narozeniny. To, že už nejsi zrovna nejmladší, poznáš podle toho, že svíčky na dort stály víc než ten dort. Všechno nejlepší!

Jak originalne popřát

Ať je Tvůj život jako násobilka, která bude násobit tvou radost a štěstí, dělit problémy a starosti, umocňovat lásku a pohodu, odčítat zlobu a nenávist a všechno dobré sčítat dohromady. Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích! Vše nejlepší k narozeninám.

Jak napsat tříletý

Další případy. Číslovku píšeme dohromady s jiným výrazem v následujících případech: Přídavné jméno: 3m = třímetrový, 3% = tříprocentní, 3letý = tříletý (v případě podstatného jména píšeme s mezerou: 3 m = 3 metry nebo 3 % = tři procenta )

Jak psát mezery mezi čísly

Mezeru píšeme:

mezi číslem a jednotkami či počítanými předměty/bytostmi: 100 km, 4 kg, 5 let, 15 kJ, 13 členů mezi číslem a %, ‰, °C: 12 %, 3 ‰, 25 °C (pozor, jiné je 25°) v zápise matematických příkladů: 5 + 2 = 7; 20 : 5 = 4; 3 × 5 = 15; 8 − 6 = 2.

Jak se píše 25

Bez mezery píšeme:

desetinná čísla: 0,5; 5,25; 0,125; 9,567 32. znaménka + nebo − vyjadřující kladnou/zápornou hodnotu čísla: +5 °C, −15 °C.

Jak se píše 3 měsíční

Doufejme jenom, že se do češtiny nevloudí nový německý pravopis s povinným uváděním spojovníku, divisu čili tiré – podle 3-mal a 3-monatlich například v podobě 3-krát, 3-měsíční.

Jak se píší číslice

Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý.

Jak se správně píše datum

Pokud píšeme datum vzestupně (den, měsíc, rok), je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo vypsat slovem (1. března 2013).

Jak se spravne píše datum

Pokud chceme uvádět rozmezí, tedy „od–⁠do“, píšeme tato čísla s pomlčkou. Jakmile pomlčku použijeme mezi jednoslovnými výrazy, nebude oddělena mezerami, např. 1930–⁠1950, 10–⁠18. 6.

Jak se zapisuje datum

Zápis data v češtině V České republice se nejčastěji datum zapisuje v pořadí den týdne (názvem, pokud se uvede), den měsíce (číslem), měsíc (číslem nebo názvem) a rok (letopočtem). Datum se v češtině zapisuje ve tvaru podle vzoru „15. srpna 2000“ nebo zkráceně s číslem měsíce „15.

Jaké máme čísla

Přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, iracionální čísla, reálná čísla, komplexní čísla.

Jak psát pomlčku mezi roky

Správně tedy zápis letopočtu vypadá takto: 1950-12-02. Pokud chceme uvádět rozmezí, tedy „od–⁠do“, píšeme tato čísla s pomlčkou. Jakmile pomlčku použijeme mezi jednoslovnými výrazy, nebude oddělena mezerami, např. 1930–⁠1950, 10–⁠18.