Jak se člověk cítí po epileptickém záchvatu?

Jak se clovek cítí po epileptickém záchvatu

Může i mluvit, většinou nesrozumitelně, nesmyslně. Někdy je naopak pohybová aktivita minimální a pacient ustrne. Po záchvatu není výjimkou zmatenost, neklid ani agresivita. Pacient si na záchvat většinou nepamatuje.
Archiv

Co dělat po epileptickém záchvatu

Pokud je pacient po záchvatu zmatený či agresivní, uklidňujeme ho slovně, ale ne fyzicky. Pokud se jednalo o léčeného pacienta, který měl jeden obvyklý záchvat, z kterého se probral, komunikuje a je orientovaný a neporanil si hlavu či páteř, není potřeba volat záchranku ani pacienta transportovat do nemocnice.

Co se děje v mozku při epileptickém záchvatu

Při epileptickém záchvatu seskupení nervových buněk vytváří nadměrné elektrické impulzy, které se nekontrolovaně šíří a ochromují normální činnost mozku. Postiženy mohou být smysly, hybnost, chování nebo vědomí. Záchvaty pozorované u epilepsie jsou způsobené problémy s elektrickou a chemickou aktivitou mozku.

Co všechno může vyvolat epileptický záchvat

Epileptický záchvat mohou způsobit také další podněty, které příliš zatěžují lidský mozek. Jedná se například o nedostatek spánku, stres, vyčerpání nebo fotostimulaci (světelné efekty). Dalšími rizikovými faktory jsou látky, které způsobují změny psychiky, tedy všechny drogy, některé léky a alkohol.

Jak dlouho může trvat epileptický záchvat

Různé typy epileptických záchvatů trvají různě dlouho, od vteřin po desítky minut. Generalizovaný tonicko-klonický záchvat (velký záchvat s bezvědomím, pádem a křečemi) zpravidla trvá kolem dvou až tří minut.

Co nejíst při epilepsii

Měla jsem i na míru řečeno, čemu se v jídelníčku vyhýbat (kravskému mléku, mléčným výrobkům kromě zakysaných a pařených, bílé mouce a výrobkům z ní, cukru, červenému masu, s ostatním to nepřehánět, stejně tak jako s brambory a rajčaty). Jíst jsem měla ideálně mezi 11. a 18. hod.

Co nejíst při epilepsií

Měla jsem i na míru řečeno, čemu se v jídelníčku vyhýbat (kravskému mléku, mléčným výrobkům kromě zakysaných a pařených, bílé mouce a výrobkům z ní, cukru, červenému masu, s ostatním to nepřehánět, stejně tak jako s brambory a rajčaty). Jíst jsem měla ideálně mezi 11. a 18. hod.

Co předchází epileptickému záchvatu

Je třeba se zcela vyvarovat alkoholu či jiným návykovým látkám, dodržovat pravidelný spánkový režim, nepřetěžovat se ani fyzicky. Právě nedostatek spánku či alkohol jsou spouštěči epileptických záchvatů.

Jak poznat že se blíží epileptický záchvat

Epilepsie se nemusí projevovat jen záchvaty. Poznáte ji i podle motorických, smyslových a psychických změn. Epileptik se potýká s mravenčením různých částí těla, zrakovými vjemy, výpadky zrakového pole, sluchovými a čichovými halucinacemi, závratěmi i psychotickým chováním.

Jak se vyléčit z epilepsie

Jaké jsou možnosti léčby epilepsie Pokud jde o vlastní léčbu epilepsie, v případě, že příčinu známe pak se ji snažíme odstranit – operací, ozářením, či jinými léčebnými postupy. Jestliže příčinu neznáme, léčíme pomocí antiepileptik, t.j. léků proti epilepsii.

Jak žít s epilepsií

Většina osob s epilepsií musí dodržovat režimová opatření a zároveň užívat léky. Mezi režimová opatření patří pravidelný a dostatečný spánek, omezení alkoholu, vyloučení jiných návykových látek, pravidelné a dostatečné pití tekutin, vyhýbání se stresu a přizpůsobení si náplně dne.