Co položit na starou venkovní dlažbu?

Co dát na starou dlažbu

Pokud je stávající dlažba položená kvalitně, stačí použít penetrační nátěr, který zabezpečí správné spojení mezi starou a novou dlažbou. "Pak se nanese flexibilní lepidlo jak na dlažbu slim, tak i na stávající podlahu, a položí se dlaždice.

Jak položit dlažbu na starý beton

I když bude venku bezprostředně pod zámkovou dlažbou nebo silnými dlaždicemi beton nebo podobný materiál, je nutné dlažbu usadit do vrstvy štěrkové drti náležité tloušťky. Zámkovou dlažbu ani kameninové dlaždice není vhodné pokládat na betonový podklad, protože by nevsakoval vodu.

Co dát pod venkovní dlažbu

Za podkladní vrstvu nám poslouží betonová deska. Vyžadujeme-li mimořádnou pevnost dlážděné plochy, můžeme dlažbu položit na podkladní betonovou desku nebo do suchého betonu. Nesmíme zapomenout vytvořit správný sklon plochy, protože podkladní vrstvy v tomto případě povrchovou vodu nemohou odvádět.
Archiv

Jak srovnat štěrk pod dlažbu

Na výběr máte dva způsoby – kladecí vrstvu můžete srovnat pomocí trubek, které si na vyrovnanou plochu položíte – štěrk takto srovnáte do roviny, respektive s malým spádem tak, aby voda odtékala na trávník a mimo dům. Další možností je rozprostřít si do plochy terčce v podobně jednotlivých kusů dlažby.
Archiv

Jak oživit starou dlažbu

Pro vyčištění staré dlažby je třeba začít alkalickým čističem, například CL 810 s pH 8,5 až 9 (podle ředění). Byl vyvinutý k odstraňování organických nečistot, jako jsou různé tuky, mastnoty a oleje, ale také třeba guma nebo černé šmouhy od podrážek bot.

Jak renovovat starou dlažbu

Nejčastějším způsobem renovace je zbroušení povrchu (mnohdy stačí i překartáčovat „rejžákem“), vysátí dřevního prachu a následný šetrný nátěr. Na staré podlahy se doporučují přírodní oleje, s vosky, které jsou pro dřevo též velmi vhodné, bývá u podlah potíž, jelikož se na povrchu vytvářejí při styku s tekutinami fleky.

Čím vyrovnat venkovní beton

Pro menší opravy betonových ploch lze použít epoxidy nebo dvousložková cementová lepidla případně tmel. K dispozici je i univerzální opravná malta, vhodná jak pro venkovní, tak vnitřní použití. K větším opravám je vhodnější použití různých speciálních vysprávkových malt.

Jak lepit venkovní dlažbu

Lepení disperzním lepidlem

Jen se nehodí pro lepení dlaždic v exteriéru. Na lepení dlažby z přírodního kamene, kameniny i keramiky, na podklady, které se snadno deformují nebo jsou jinak neobvyklé, je vhodné použít cementový flexibilní tmel.

Jak polozit venkovni dlažbu

Při pokládání poklepejte gumovou palicí od nejnižšího místa dlaždice směrem k nejvyššímu. Spodní vrstvu pod dlažbou přitom nesmíte nijak porušit. Proto po ní nešlapejte ani ničím nepřejíždějte. Na závěr je nutné dlaždice vyspárovat pomocí křemičitého písku o zrnitosti 0–4 mm.

Jak obnovit starou dlažbu

Jako první má přijít alkalický čistič

Pro vyčištění staré dlažby je třeba začít alkalickým čističem, například CL 810 s pH 8,5 až 9 (podle ředění). Byl vyvinutý k odstraňování organických nečistot, jako jsou různé tuky, mastnoty a oleje, ale také třeba guma nebo černé šmouhy od podrážek bot.

Jak opravit venkovní dlažbu

Pokud se v podkladu nacházejí trhliny a praskliny, je nutné je slepit dvousložkovým epoxidovým konstrukčním lepidlem nebo dvousložkovou polyesterovou pryskyřicí a sponkami. V případě obnažené ocelové výztuže je třeba ji zbavit zkorodovaných částí a opatřit antikorozním nátěrem.

Čím natřít venkovní dlažbu

Mezi nejtvrdší a nejodolnější nátěrové hmoty vhodné i pro aplikace v exteriéru patří dvousložkové polyuretanové nátěrové hmoty jako jsou Telpur S200 nebo Telpur T300, které Vám v našich prodejnách mohou namíchat na různé odstíny podle ČSN i RAL . Podkald musíbý dobře očištěn, odmaštěn a suchý.

Jak zakrýt starou dlažbu

Protože mají staré obklady zpravidla hladký, nesavý povrch, nanese se základní penetrační nátěr. Dobře vám poslouží váleček na penetrační nátěr. Pro zaručenou přilnavost nových obkladů, především u větších formátů, se na staré obklady nanese vrstva lepidla na obklady. Lepidlo můžete uhladit pomocí hladící lžíce.

Jak oživit starý beton

Pro menší opravy betonových ploch lze použít epoxidy nebo dvousložková cementová lepidla případně tmel. K dispozici je i univerzální opravná malta, vhodná jak pro venkovní, tak vnitřní použití. K větším opravám je vhodnější použití různých speciálních vysprávkových malt.

Jak obnovit Stary beton

Pro obnovu betonu použijte předpřipravenou mikro-vyztuženou reprofilační maltu BETONPROTEKT RT. Pro vyplnění lokálního poškození může být aplikována v jednom kroku až do tloušťky 40 mm. Minimální tloušťka je 5 mm.

Jak položit venkovní kamennou dlažbu

Před pokládkou kamenné dlažby je vhodné zpracovat kladečský plán dlažby, který ušetří materiál i čas. Následně použijte flexibilní lepidlo Stonelep a výšku zubu 10mm. Po položení dlažby se zaspáruje – částečně nebo celoplošně a po kompletním očistění a odstranění nečistot se dlažba impregnuje proti vodě a mastnotě.

Jaké lepidlo na venkovní dlažbu

Produkt Třída Speciální vlastnosti
weberfor profiflex R C2TF S1 Rychleschnoucí
weberfor superflex C2TE S2 Vysoce flexibilní
weberxerm 862 C2TE Lepidlo pro přírodní kámen a fasádní pásky
weberfix sol D1T Lepidlo k přímému použití bez přimíchávání vody

Jak položit venkovní keramickou dlažbu

Do výšky 20 cm nasypeme štěrk o velikosti 8–16 mm a vrstvu opět zhutníme. Druhá vrstva podloží: V druhé vrstvě nasypeme jemnější štěrk o velikosti 4–8 mm do výšky cca 5 cm. Vrstvy štěrku by měly mít stejnou výšku. Příprava podkladu: Štěrk rovnoměrně rozhrneme stahovací latí a již nehutníme.

Jak opravit starou dlažbu

Jejich oprava je poměrně jednoduchá. Trhlinky se navlhčí a stěrkou se do nich vetře řídká cementová kaše, případně epoxidový tmel, kterým lze dosáhnout větší pevnosti. Tmel i cementová kaše se můžou přibarvit vhodným plnivem, aby získaly původní vzhled a nerušily celkový dojem dlážděné plochy.

Čím natřít venkovní cihly

pro krycí nátěr cihlového zdiva ( pokud není vlhké ) můžete použít fasádní barvy jako jsou v4014 barlet akrylát nebo velmi kvalitní v4018 barlet silikon vč. příslušných penetrací.

Jak nejlépe umýt dlažbu

V závislosti na druhu dlaždic a stupni jejich znečištění lze dlažbu vyčistit i jednoduchými domácími prostředky, jako je soda a ocet. Tyto metody jsou vhodné zejména pro betonové dlažby. Tvrdou dlažbu je také vhodné čistit strojem, například tlakovou myčkou.

Jak ošetřit starý beton

Jinou možností je vylití výtluků či prasklin prostředkem Duvilax BD–20. Po vyzrání penetrace se širší trhliny a výtluky vyplní běžnou betonovou mazaninou či samonivelační stěrkou. Drobnější trhliny lze opravovat i epoxidy nebo dvousložkovými cementovými lepidly.

Jak opravit venkovní betonovou podlahu

Oprava popraskaného betonu se dá vyřešit opravným tmelem od firmy Chemos. Praskliny v betonové podlaze se dají opravit zálivkou Chemos ZH. Opravný tmel se používá v těchto případech bez penetrace. Penetrace na podlahy není nutná, naopak je v takových případech spíše nežádoucí.

Jak spárovat venkovní dlažbu

Spárování dlažby se provádí spárovacími tmely pro široké spáry. Spárování je možné až po vytvrzení lepicího tmelu. Spáry mezi dlaždicemi mají být stejnoměrné, musí být suché nebo mírně vlhké a musí z nich být odstraněny zbytky lepícího tmelu a jiné nečistoty (viz pokládka dlažby). Podle návodu výrobce.

Jak přilepit venkovní dlažbu

V případě, že máme dlaždice nebo kameny o menší síle, je vhodnější pokládka tzv. mokrou cestou a to většinou lepením na betonový armovaný podklad. Ten by ale měl být bezvadně rovný. Pokud není, musíme ho nejdříve vyrovnat stavebním lepidlem či venkovní cementovou stěrkou a až poté lepit jednotlivé dlaždice.