Jak hoří pelety?

Co je potřeba na výrobu pelet

95 % pořezu na domácích pilách tvoří jehličnatá kulatina. Během dřevařské výroby se kmeny poražených stromů zbaví kůry a následně rozřežou na truhlářské rozměry trámů, fošen a prken. Až 30 % původního kmene zůstává coby dřevěná vedlejší surovina- štěpka a piliny. A právě ty jsou výchozím materiálem k výrobě pelet.

Jaká je spotřeba kotle na pelety

Průměrný rodinný dům spotřebuje 4-5 tun pelet ročně. U nízkoenergetického domu může být spotřeba až třetinová. Dvě tuny vás vyjdou okolo 12 tis. Kč Spotřebu pelet lze vždy také snížit správným nastavením celého topného systému a jeho automatizací, kdy si kotel vždy volí nejúčinnější způsob spalování.

Jak si doma vyrobit pelety

Pelety se většinou vyrábějí ze zbytků zpracovaného surového dřeva, které má obsah vody na úrovni 40 až 60 %. Je tedy nutné je kvalitně vysušit. Když se pilina vysuší, jde do míchacího zařízení, kde získá stabilní vlhkost, jelikož i v sušárně jsou jisté výkyvy vlhkosti. Následně je třeba pilinu rozdrtit.

Jak dlouho vydrzi zasobnik na pelety

Pelety a další okolnosti

U nás se prodávají peletová kamna se zásobníky na ruční plnění, například kamna Almeria mají zásobník na 17 kg pelet, což vydrží podle způsobu topení na 10 až 30 hodin.

Jak vyrobit pelety ze slámy

Možná trochu teorie pro neznalé: slámu, případně seno je potřeba nejprve nadrtit na požadovanou frakci a tu potom můžeme peletovat. Materiál se sype shora na matrici, po které se točí rolny. Ty mačkají materiál při ohromném tlaku a teplotě a protlačují ho přes matrici.

Jak Peletovat piliny

Pro výrobu pelet o průměru 6 nebo 8 mm jsou proto piliny zpracovávány v kladívkovém drtiči (mlýnu s malými kladívky) na rozměr maximálně 3,5 mm. Dále putuje pilina do míchacího zásobníku/zařízení, kde získá stabilní vlhkost a někdy je do ní přimícháno kvůli lepší odolnosti pelet asi 1% krmné mouky nebo škrobu.

Jak dlouho lze skladovat pelety

Pelety se nejčastěji skladují v 15 kg pytlích z PE, která jsou perforované mohou takto skladovat 2-4 roky. Sklad je výhodné vytvořit blízko kotle .

Jak topit s kotlem na pelety

Kotle na dřevní pelety

Dřevní peletky se spalují ve speciálních automatických kotlech nebo kamnech určených pro tento druh topiva. V nich je zaručeno ideální spalování, kdy nedochází téměř k žádnému vzniku kouře.

Jak se vyrábí pelety na topení

Dřevní pelety jsou vyráběny z pilin vznikajících zpracováním odkorněného dřeva. Piliny se následně lisují v prstencovém granulovacím lisu do válečků o průměru nejčastěji 6 mm. Vysušením vstupní suroviny a jejím následným zpracováním peleta získává správné vlastnosti, jako je vysoká výhřevnost a mechanická stálost.

Jak správně topit peletami

Pro spalování pelet existují kromě kotlů i kamna a krby vhodné do místnosti. I tato kamna jsou plně automatizovaná. Sami se zapálí a umožňují automaticky regulovat výkon podle potřeby. Palivo do násypky s dávkovačem stačí doplnit zhruba jednou za tři dny.

Kde skladovat pelety

Pokud nemáte možnost uložit pelety do sklepa, můžete je skladovat například v pytlích v garáži. Pro uskladnění jedné tuny je zapotřebí 1,5 metru krychlového, postačující bude místnost 2 x 2 x 2,3 metrů. Důležité je, aby prostor byl absolutně suchý. Jinak hrozí riziko, že pelety nabobtnají a rozloží se.

Co lze peletovat

Lisy mohou peletovat celou řadu materiálů od pilin a hoblin (a to jak z měkkých tak tvrdých dřev), až po různé druhy biomasy: slámu, seno, řepkovou slámu, slunečnicovou slámu, plevy z posklizňových linek, pokrutiny, dále například vysušený zvířecí trus, nebo třeba papír, letáky, noviny, kartonové krabice.

Jak peletovat seno

Možná trochu teorie pro neznalé: slámu, případně seno je potřeba nejprve nadrtit na požadovanou frakci a tu potom můžeme peletovat. Materiál se sype shora na matrici, po které se točí rolny. Ty mačkají materiál při ohromném tlaku a teplotě a protlačují ho přes matrici.

Jak funguje stroj na pelety

V důsledku tlaku a teploty se v peletovacím lisu tvoří tyto pelety, tedy biopalivo ve formě válcových granulí. Dochází zde k uvolňování ligninů, což zlepšuje spojování částic materiálu. Granulační matrice má speciální otvory – kanály, kterými je lisovaný materiál lisován.

Jak Peletovat seno

Možná trochu teorie pro neznalé: slámu, případně seno je potřeba nejprve nadrtit na požadovanou frakci a tu potom můžeme peletovat. Materiál se sype shora na matrici, po které se točí rolny. Ty mačkají materiál při ohromném tlaku a teplotě a protlačují ho přes matrici.

Proč topit peletami

Dřevěné pelety je ideální spalovat v automatických kotlích nebo kamnech na pelety. Dosáhne se tak ideálního poměru množství paliva k množství vzduchu a tím i ideálního spalování. Pokud spalujeme pelety v takovémto zařízení, nedochází téměř k žádnému vývinu kouře. Současně je splněn vysoký komfort obsluhy vytápění.

Jak zatopit v kotli na pelety

Je třeba nechat dopravit palivo, uhlí (nebo pelety) do hořáku tak, aby se vytvořila malá čepička. Na ní se položí například dřevěné třísky, ale lze použít i různé pevné podpalovače. Zvolí se režim roztopení a podpalovač se zapálí.

Jak udělat brikety z pilin

Výroba dřevěných briket v kostce:

usušené piliny a hobliny se následně lisují pod vysokým tlakem a bez chemických pojiv, jsou vylisovány do válců či kvádrů dlouhých až 30 cm, čím intenzivnější tlak při lisování, tím hustší a výhřevnější dřevěné brikety, kvalitní dřevěné brikety mají výhřevnost cca 18–20 MJ/kg.

Jak vypočítat spotřebu pelet

Spotřeba – můžeme uvést jeden údaj jako příklad, ale je zřejmé, že spotřeba se odvíjí od velikosti domu, účinnosti konkrétního typu kotle a kvalitě izolace. Pro průměrný rodinný dům můžeme počítat se spotřebou 4–5 tun dřevěných pelet za rok, což je něco přes 20 tisíc korun.

Jak funguje lis na pelety

Před dodáním materiálu do lisu musí být surovina řádně zpracována – rozdrcena, očištěna a vysušena. V důsledku tlaku a teploty se v peletovacím lisu tvoří tyto pelety, tedy biopalivo ve formě válcových granulí. Dochází zde k uvolňování ligninů, což zlepšuje spojování částic materiálu.

Jak správně peletovat

Prvním krokem je nadrcení na kladívkovém drtiči. Jemné materiály jako piliny se již drtit nemusí. Pro peletování je optimální vlhkost materiálu v rozmezí od 10 % do 19 %, a to vždy podle druhu materiálu. Agro materiály se peletují často přímo po sklizni nebo uložené volně pod přístřeškem.

Jak často přikládat do kotle

O tom, jak často budete muset do kotle přikládat, rozhoduje mimo jiné druh paliva a velikost zásobníku. „Zásobník běžného kotle na pelety či kusové uhlí je nutné doplňovat zhruba jednou za týden. V největších mrazech pak jednou za dva až tři dny.

Jak hoří papírové brikety

Délka sušení je závislá na teplotě. V letních měsících trvá zhruba 14 dnů. Výhřevnost brikety: Cca 4100 kcal; doba hoření je 1 až 1,5 hod., zbytkový popel = 2 až 5 % původní hmotnosti. Popel lze využít při kompostování.

Jak zpracovat piliny

Přidávejte piliny do kompostu, ale ne po velkých vrstvách

Napomohou vytvořit dokonalý kompost, ale pozor, nevrstvit, nýbrž smíchávat. A dokonce to lze i v případě kompostu již prosátého, určeného k finálnímu použití na záhony. Piliny vždy rozsypáváme rovnoměrně v tenké vrstvičce a další přisypeme až zase později.

Na jakou teplotu topit v kotli

Velmi důležitá je teplota vody v otopné soustavě. Teplota vratné vody by měla dosahovat maximálně 45 °C, optimální teplota je 32 °C. Ve chvíli, kdy voda překročí hranici 45 °C, přestává kotel kondenzovat a tím pádem ztrácí svoji výhodu.