Jak se zbavit čpavku?

Jak snížit dusičnany

Použitím správné filtrační techniky docílíte účinného snižování dusičnanů (výkonný odpěňovač, denitrifikační a sírový filtr, řasové refugium, peletový filtr, zeolitový filtr…). U odbourávání dusíkatých látek je také důležité hlídat optimální poměr dusíku, uhlíku a fosforu.

Jak se zbavit amoniaku

Odstraňování amonných iontů z vody

Odstranění amonných iontů (čpavku) z vody se provádí ve speciálních filtrech AquaEmix pomocí filtrační směsi ECOMIX. Ta kromě redukce amoniaku zbaví vodu i organických nečistot, redukuje obsah železa a manganu, vápníku a hořčíku. Snižuje tak i celkovou tvrdost vody.
Archiv

Jak se zbavit hnědé řasy v akváriu

Ruční odstraňování – Hnědou řasu lze z pevných podkladů (listy rostlin, dekorace) jednoduše setřít hadříkem nebo houbičkou a ze dna odstranit odkalovačem. Většinou však vymizí sama po zaběhnutí akvária. Tomu můžeme pomoct přidáním přípravku obsahující násady bakterií.

Jak snížit dusičnany v akváriu

Výskytu dusíkatých látek v akváriu se snažíme předcházet tím, že nepřekrmujeme ryby. Zároveň používáme kvalitní krmení, které neznečišťuje vodu. Dále 1x týdně odkalujeme nečistoty ze dna akvária a vyměníme 1/3 vody, 1x měsíčně vypereme filtr v odstáté akvarijní vodě a pravidelně doplňujeme bakteriální kmeny.
ArchivPodobné

Jak filtrovat dusičnany

Na odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů se dají použít kuchyňské filtry (reverzní osmóza, nanofiltrace, nebo jiný filtr na dusičnany pro malý průtok), pokud vám stačí takto upravit vodu pouze v kuchyni pro pití, vaření, oplach ovoce, zeleniny apod. Tyto filtry najdete v kategorii kuchyňských filtrů.

Co způsobují dusičnany ve vodě

Dusičnany ve vodě nejsou samy o sobě významně jedovaté. Mohou způsobit snad jen významnější tvorbu moči, kterou jsou u těla vyloučeny. Jejich případné nebezpečí spočívá v tom, že mohou být v zažívacím ústrojí redukovány na toxické dusitany.

Co způsobuje čpavek

Amoniak je vysoce toxický pro vodní organizmy. Při nízkých koncentracích dochází k podráždění horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích pak k rozvoji zánětů kůže, očí a plic. Dlouhodobé působení amoniaku vede k chronickým onemocněním dýchacích cest a očí.

Jak voní čpavek

Amoniak má ostrý, dráždivý, štiplavý zápach, který varuje před potenciálně nebezpečnou expozicí.

Jak na černou řasu v akváriu

Pro zlepšení cirkulace vody je možné použít přídavná čerpadla. V akváriích s menším osvětlením pomohou parmičky siamské, které jsou známé jako konzumenti této řasy. Použitím přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) řasu jednoduše odstraníte. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví.

Kdo se živí řasami

Tři nejčastěji používaní živočichové jsou:krevetka Caridina japonica. Efektivně likviduje všechny druhy řas kromě řasy na skle a sinice.Otocinclus. Tato rybka pojídá přisedlé řasy na sklech akvária a povrchu listů.Parmička černopruhá (Crossocheilus siamensis)Černá štětičková řasa.

Jak rychle rostou akvarijní ryby

V průměru bych řekla 2 roky. Pokud mají neadekvátní podmínky, tak míň. Pokud jsou v malém prostoru (menší akva), rostou méně, než se udává v atlasech.

Co je KH vody

Uhlíková tvrdost KH – jak jsme se již zmínili o solích vápníku a hořčíku, téměř všechny typy vody obsahují nějaké soli. Například bikarbonáty – jejich obsah v vodě je určen právě hladinou KH. Bikarbonát plní důležitou úlohu v akváriu, tlumí drastické nebo náhlé změny pH, např. v případě kyselinového kolapsu.

Jak odstranit dusitany

Na odstranění dusičnanů, dusitanů a síranů se dají použít kuchyňské filtry (reverzní osmóza, nanofiltrace, nebo jiný filtr na dusičnany pro malý průtok), pokud vám stačí takto upravit vodu pouze v kuchyni pro pití, vaření, oplach ovoce, zeleniny apod.

Jak odstranit z vody dusičnany

Existují dva způsoby, jak dusičnany z vody odstranit, a to reverzní osmózou nebo specializovanými filtry na dusičnany, které obsahují iontovou pryskyřici, a ta na sebe dusičnany plně váže.

Co je E 250

Dusitany se používají jako stabilizátory a konzervanty především v masných výrobcích. Vyrábí se synteticky tepelným rozkladem dusičnanu sodného. Dusitan sodný se používá v solicích směsích do uzenin a masných výrobků, kde zabraňuje možnému růstu škodlivých bakterií Clostridium botulinum.

Jak je cítit čpavek

Čistý amoniak se za normálních podmínek vyskytuje jako bezbarvý plyn, který silně čpí. Má zásaditou povahu, je žíravý a dráždivý. Za vysokého tlaku se dá amoniak skladovat jako kapalina s vlastnostmi ne nepodobnými alkalickým kovům. Dobře se rozpouští ve vodě a reaguje s kyselinami za vzniku amonné soli.

Jaký je rozdíl mezi amoniakem a čpavkem

Amoniak (systematický název azan, triviální název čpavek, vzorec NH3) je bezbarvý, velmi štiplavý plyn. Je to toxická, nebezpečná látka zásadité povahy, lehčí než vzduch. Při vdechování poškozuje sliznici.

Proč se dělají řasy v akváriu

Příčina vzniku: Nejčastějším příčinou je přítomnost amoniaku v akváriu. Další příčinou může být nedostatek CO2 či nepoměr dodávaných živin. Způsob odstranění: Ve většině případů výměny vody nepomáhají. Pokud se jedná o nepoměr živin, tak řasa po čase odezní sama.

Jak dlouho svítit v akváriu

Jak dlouho svítit v akváriu Nejlépe 7-10 hodin denně. Někteří akvaristé mají světlo 5 hodin zapnuté, 2 hodiny vypnuté a opět 5 hodin zapnuté. Světlo by mělo být zapnuto mezi 8-10 hodinami denně.

Jak na černou rasu v akváriu

Pro zlepšení cirkulace vody je možné použít přídavná čerpadla. V akváriích s menším osvětlením pomohou parmičky siamské, které jsou známé jako konzumenti této řasy. Použitím přípravku Tekutý uhlík (Flourish Excel) řasu jednoduše odstraníte. Pokud ovšem neodstraníme příčinu, tak se znovu objeví.

Jak často krmit Krunýřovce

Všežraví: V akváriu je stačí krmit jednou až dvakrát denně rozmanitou potravou. Krmit můžeme zeleninou, různými druhy ovoce např.

Jak poznat že ryba bude rodit

Mohutnější samička ale jikry neklade, nýbrž rodí již živá mláďata schopná samostatného života, v počtu od 10-70 kusů. Že se blíží porod mláďat poznáte podle velkého břicha a více ztmavlé skvrny na zadní straně břicha. Z jednoho oplození může samička porodit mláďata vícekrát bez další přítomnosti samečka.

Jak dlouho žijí akvarijní ryby

Obyčejná neonka je schopna se dožít deseti let, stejně jako tetra konžská nebo černá. Pozadu nezůstává ani oblíbená tetra císařská, dožívající se až 9 let. Ancistrus sp. Menší parmičky, tetry či rasbory se ideálně dožívají v průměru pěti let, podobně většina živorodek.

Jak snížit KH

Existuje v podstatě jen jediná možnost, jak snížit tvrdost a sice při výměnách vody používat měkkou vodu. Můžete si ji buď někde sehnat – např. nákupem destilované vody (ta má totiž GH a KH 0 – neobsahuje totiž žádné soli) nebo používáním vody dešťové, která sice tvrdost nemá 0, ale vždy to bude určitě do 5 stupňů.

Proč se snižuje pH v akváriu

Hodnota pH v akváriu během dne kolísá a to o 1-2 stupně. Je to díky asimilační činnosti rostlin. Během dne přijímají ve vodě rozpuštěný oxid uhličitý (CO2) a vydávají kyslík, hodnota pH se zvyšuje. V noci přijímají rostliny kyslík a obsah CO2 ve vodě se opět zvyšuje, tím hodnota pH klesá.