Co je to ISSN?

Kde najdu ISSN zákona

Databáze českých periodik spravovaná Českým národním střediskem ISSN (Národní technická knihovna) je volně dostupná zde. Mezinárodní registr je dostupný pouze po přihlášení ve studovně KNAV. Přihlašovací údaje jsou k dispozici u pracovníků Oddělení výpůjčních služeb.
ArchivPodobné

Jaký je rozdíl mezi ISBN a ISSN

ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISSN je obdobou ISBN používaného pro knihy, je však oproti tomu identifikátorem periodické publikace, jako jsou noviny, časopisy, a to i těch vycházející online.
Archiv

Co znamená zkratka ISSN

ISSN (International Standard Serial Number, mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) je jednoznačný osmiciferný identifikátor periodické publikace (noviny, časopisy, včetně těch vycházejících online).

Kdo vydává ISBN

Číslo ISBN přiděluje Národní agentura ISBN v ČR. O přidělení ISBN lze požádat osobně v Národní agentuře, nebo online.

Jak zjistit ISSN webové stránky

Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje. U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži. Uvádí se jako poslední a samostatný údaj na stránce, resp.

Co je to časopis

Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů.

Co je ISBN u knih

ISBN jsou začáteční písmena pro anglický výraz „International Standard Book Numer“ (Mezinárodní standardní číslo knihy). Stejná zkratka označuje i vlastní proces číslování knih – „International Standard Book Numbering“ (Mezinárodní standardní číslování knih).

Co je to ISBN kód

Kód ISBN (International Standard Book Number) je jedinečný identifikátor knihy vydaný registrační agenturou ISBN. Pokud jste u knihy zadali kód ISBN, bude se zobrazovat v katalogu knih a na kartě metadat knihy. U tištěných knih: Označení P je zahrnuto za kódem ISBN pro brožované a vázané knihy.

Proč některé knihy nemají ISBN

skenem obálky apod. Spousta zajímavých knížek vychází v malých nákladech případně regionálními institucemi (spolky, muzea) a bohužel ISBN nedisponují. Určitě by bylo možné to udělat tak, aby existence příslušné knihy mohla být ověřena.

Jak najít ISBN

Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje. U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži.

Jak se přiděluje ISBN

Zájemce o jednorázové přidělení ISBN o číslo požádá prostřednictvím online formuláře a získané ISBN následně musí v publikaci uvést. Žádosti doručené e-mailem z organizačních důvodů nevyřizujeme. Od července 2010 se přidělují čísla ISBN i online publikacím (e-knihám).

Jaký je rozdíl mezi novinami a časopisem

ČASOPIS, NEBO NOVINY Hlavní rozdíl mezi novinami a časopisy, mají-li společnou cílovku, je v tom, že noviny obsahují relativně krátké články o aktuálních zprávách, zatímco časopisy obsahují delší a propracovanější články.

Jak casto vychází ABC

ABC (časopis)

ABC
Periodicita čtrnáctideník
Země původu Česko
Čtenost 155 000 (1.+2. Q 2020)
Klíčové osoby

Jak citovat knihu která nemá ISBN

Edice, číslo edice. ISBN. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.

Co je to periodik

Periodika jsou dokumenty vydávané postupně v samostatných částech spojených společným názvem, označením posloupnosti (např. průběžným číslováním), jednotnou úpravou a obsahovým zaměřením v pravidelných intervalech se záměrem stálého pokračování, např. noviny, časopisy, periodické sborníky.

Co je to periodický tisk

Tiskový zákon zmiňuje, že periodický tisk jsou tiskoviny jako noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce.

Jak zjistit ISBN u starých knih

U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži. Uvádí se jako poslední a samostatný údaj na stránce, resp. v tiráži. Číslo ISBN lze rovněž opakovat na zadní straně obálky, desky nebo přebalu.

Jak citovat bez autora

Pokud není autor uvedený, uvádíme odpovědnou organizaci. Pokud není uveden rok vydání či poslední aktualizace, uvádíme do závorky (nedatováno). V ostatních případech se jako rok vydání uvádí deklarovaný rok vložení, případně rok poslední aktualizace.

Jak citovat ISSN

Místo: nakladatel, číslování, strany [cit. datum citování]. ISSN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Co to jsou časopisy

Časopis je periodická publikace (opakovaně vycházející tiskovina) určená pro skupinu čtenářů, kteří mají určitý společný zájem nebo více takových zájmů.

Co je to elektronické periodikum

Elektronické periodikum čili internetové periodikum je v oborové terminologii „periodická publikace, často odborná, která je přístupná v elektronické podobě a obvykle distribuovaná v síti internet. Může mít souběžné vydání nebo historického předchůdce v tištěné podobě.

Jak poznat vzácnou knihu

Hodnota starých knih – kde ji určit/ověřit si ji S určením hodnoty knih vám pomohou jejich vášniví sběratelé, nejčastěji je naleznete mezi provozovateli antikvariátů. Přehled o cenách knihy si můžete ověřit v seznamech již prodaných knih, které mají antikvariáty většinou k dispozici na svých stránkách.

Jak citovat když není uveden rok

Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010]. Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.].

Jak citovat když není ISBN

Pokud některý údaj chybí, např. není uvedeno místo vydání nebo nakladatel, mám k tomu udělat poznámku nebo to stačí nechat tak Chybí-li autor, pak citace začíná prvním slovem názvu, namísto ostatních údajů je třeba uvádět „neuveden“ apod. (vyjma ISBN).

Jak má vypadat poznámka pod čarou

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky.