Jak vyplnit OTE?

Co znamená zkratka OTE

Operátor trhu s elektřinou je akciová společnost, která zajišťuje fungování trhu s elektřinou a plynem. Vlastní ji stát a možná ji znáte spíš pod zkratkou OTE.

Jak se přihlásit do OTE

Do CS OTE se přihlásíte buď přímo z internetových stránek https://portal.ote-cr.cz/, případně přes hlavní stránku společnosti OTE, a.s. http://www.ote-cr.cz (v pravém horním rohu „Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE").
Archiv

Jak funguje OTE

OTE & statistiky o dodavatelích elektřiny

Na starosti má i zpracovávání podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem či obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství. V součinnosti s provozovateli distribučních soustav OTE zpracovává typové diagramy dodávek.

Co je poplatek OTE

Tento poplatek odráží náklady společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s., (dále jen OTE), která trh s elektřinou v ČR organizuje. Poplatek závisí na množství elektřiny dodané zákazníkům do odběrných míst. Cenu za činnost OTE reguluje stát a její výši pevně stanovuje Energetický regulační úřad.

Jaký certifikát pro OTE

Pro aplikaci OTE-COM musí účastník trhu pro přihlášení k aplikaci použít komerční certifikát. Pro elektronický podpis dat platí stejná pravidla jako v případě webového portálu, tzn.

Jak obchodovat na OTE

Obchodování a přístup na trhy VDT a VT je možný buď prostřednictvím tzv. Klientské aplikace, nebo prostřednictvím automatické komunikace v případě účastníků trhu, kte- ří preferují pro obchodování na VDT/VT nadále využívat své interní IT systémy. Klientská aplikace je spustitelná jako sa- mostatný klient (tzv.

Jak funguje Denní trh OTE

Na denním trhu je možné anonymně nabízet nebo poptávat elektřinu pro libovolné hodiny dne dodávky. Výsledkem jsou uzavřené obchody na stanovené množství elektřiny a jednotná cena obchodů pro jednotlivé hodiny dne dodávky. V roce 2020 bylo na tomto trhu zobchodováno 22,41 TWh elektřiny.

Co má vliv na cenu elektřiny

Výši ceny silové elektřiny ovlivňuje několik hlavních faktorů: Poptávka a nabídka na trhu. Poměry na trhu pro domácnosti a pro maloodběratele. Hospodářský růst nebo naopak útlum.

Na jakou dobu má ČR zásoby zemního plynu

Těžbě se věnuje 5 společností a těžba kryje přibližně 2 % domácí spotřeby. Zásoby zemního plynu na využívaných ložiskách se odhadují na 2 842 mil. m3 s životností 21 let. V České republice je více jak 2,8 milionů odběratelů zemního plynu, z toho 2,6 mil.

Jak zjistit zda mám elektronický podpis

Vlastnosti certifikátu lze zobrazit také v úložišti certifikátů. V aplikaci Internet Explorer klikněte na ozubené kolečko NÁSTROJE a dále na MOŽNOSTI INTERNETU. V zobrazeném okně klikněte na záložku OBSAH, dále pak na tlačítko CERTIFIKÁTY. Vlastnosti certifikátu zobrazíte dvojím kliknutím myši na daný certifikát.

Jak na spotové ceny elektřiny

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Kdy je elektřina nejdražší

Na jaře a na podzim (konkrétně v dubnu, září a říjnu) je spotřeba elektřiny vyšší než v letních měsících.

Jak vzrostla cena elektřiny

Ceny energií v EU pro výrobce a spotřebitele

Graf znázorňující ceny energií v EU v období od ledna 2021 do ledna 2023: ceny energií pro domácí průmyslové výrobce vzrostly ze 106,2 na 241,3. spotřebitelské ceny elektřiny, plynu a jiných paliv vzrostly ze 105,4 na 172,3.

Kdo prodal zásobníky na plyn

Většina zásobníků plynu v Česku přechází ode dneška zpět pod německý koncern RWE. Firma to oznámila ČTK. Krok podle ní souvisí s dohodou o výměně aktivit obnovitelných zdrojů mezi skupinami RWE a E.

Kde se těží nejvíce ropy na světě

Největší světová naleziště jsou ve Venezuele

Mezi státy s největšími nalezišti ropy patří Venezuela, Saudská Arábie, Kanada, Írán, Irák a Kuvajt. Přibližně tři čtvrtiny světových nalezišť se nachází ve 14 státech sdružených do organizace zemí vyvážejících ropu OPEC.

Jak otevřít elektronický podpis

Otevřete soubor obsahující certifikát, který chcete zobrazit. Klikněte na Soubor > Informace > Zobrazit podpisy. V seznamu klikněte na šipku dolů u názvu podpisu a poté na položku Podrobnosti podpisu. V dialogovém okně Podrobnosti podpisu klikněte na tlačítko Zobrazit.

Jak má vypadat podpis

5. Jak vypadá správný podpisový vzorNeměl by vypadat jako váš běžný podpis.Nesmí to být „šifra“, ze které nejde poznat žádná písmena a čísla.Nesmí být HŮLKOVÝM (VELKÝM TISKACÍM) písmem.Měl by s vámi být spojený – obsahovat jméno a příjmení + třeba datum narozeníMůžete přidat zvláštní heslo, obrázek a grafické prvky.

Jaká je aktuální spotová cena elektřiny

V turbulentním roce 2022 byla totiž průměrná spotová cena elektřiny 6,04 Kč/kWh a během nočních hodin cena klesala ke 3 Kč/kWh. Spotová cena elektřiny se může v některých hodinách pohybovat kolem nuly a na konci roku 2022 byly dokonce momenty, kdy byla cena záporná. Během noci se cena elektřiny dostává až ke 3 Kč/kWh.

Jak se počítá spotová cena

Obchodník účtuje zákazníkům ceny takové, jaké jsou na spotovém trhu, cenu přepočítává podle okamžité spotřeby jednotlivých časových úseků pomocí přepočítaného typového diagramu dodávek (TDD). To proto, aby se zohlednily okamžité podmínky při odběru energie (třeba je teplo a netopí se).

Jaká bude cena elektřiny v roce 2023

Jaká bude cena elektřiny v roce 2023 Cenový strop na elektřinu je stanoven na 6 050 Kč za MWh, včetně DPH.

Jak se bude vyvíjet cena elektřiny v roce 2023

Podstatnou informací, která z grafu vyplývá, je odhadovaný pokles cen elektřiny z přibližně 335 eur (8 150 Kč) za MWh v roce 2023 na hodnoty pod 120 eur (2 900 Kč) za MWh po roce 2028.

Kdo prodal zásobníky plynu RWE

„V mrazivých dnech zásobníky pokrývají více než polovinu dodávek plynu pro celou Českou republiku,“ uvedl dnes Veleba. Zásobníky plynu provozuje v ČR také společnost MND. V rámci složité dohody o výměně majetku se společností RWE koupila skupina E. ON majetek firmy innogy, která dříve patřila právě RWE.

Kde jsou zásobníky plynu

Vlastnictví plynových zásobníků v České republice

Jsou to zásobníky v Hájích, v Třanovicích, v Lobodicích, ve Štramberku, v Tvrdonicích a v Dolních Dunajovicích, zisk z transakce firma očekává ve výši 12 miliard korun.

Kdo je největší producent ropy

Země s největší roční produkcí ropy

Pořadí Země Roční produkce ropy za rok 2019 ve vytěžených barelech za den
1. Spojené státy americké 15 043 000
2. Saúdská Arábie 12 000 000
3. Ruská federace 10 800 000
4. Irák 4 451 516

Kde se v ČR těží ropa a zemní plyn

V České republice se těží konvenční zemní plyn na jižní Moravě, karbonský zemní plyn a degazační plyn na severní Moravě. Těžbě se věnuje 5 společností a těžba kryje přibližně 2 % domácí spotřeby.