Jak škodí freony?

Co způsobují freony

Freony uvolňují v ozonové vrstvě chlor, který ničí ozonovou vrstvu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země, kvůli čemuž vznikají nemoci, jako je třeba zánět spojivek, rakovina kůže a poškození očí. Freony se taktéž řadí mezi skleníkové plyny.

Co ničí ozón

Mezi ty nejškodlivější patří sloučeniny s obsahem chloru a bromu, známé také pod názvem halony a freony. Jejich destrukční působení je znázorněno na následujícím obrázku. Navíc mají tyto látky dlouhou životnost. Pokud se tedy jednou dostanou do atmosféry, některé z nich mohou ničit molekuly ozonu až 100 let.
ArchivPodobné

Kde se nachází freony

tvrdé freony. CFC se v přírodě přirozeně nevyskytují, ale díky svým vhodným chemickým vlastnostem se staly bohužel její běžnou součástí. Uplatnění CFC našly jako chladící média, hnací plyny v aerosolových sprejích, čisticí prostředky a rozpouštědla.

Na co se používají freony

Freony se vyznačují nehořlavostí, chemickou stabilitou a nízkou toxicitou. Použití: chladící média do ledniček, nosná média pro aerosolové použití v parfémech, insekticidní a čistící prostředky a některé druhy freonů se používaly k výrobě fluoroplastů.

Čím se nahradily freony

století se drtivá většina států světa zavázala k postupnému utlumování výroby a užívání chemických látek, které mají na svědomí poškozování ozonové vrstvy, mimo jiné freonů, jež se využívaly v chladicích systémech ledniček nebo v klimatizacích. Místo freonů se začaly používat částečně fluorované uhlovodíky (HFC).

Jak dlouho vydrží v atmosféře freony

„Tím, že vydrží déle v atmosféře, působí také déle svým skleníkovým efektem. Ty nejstálejší F-plyny vydrží v atmosféře i 22 800 let,“ vysvětluje Eva Krtková z Českého hydrometeorologického ústavu.

Jak je cítit ozón

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině „vonět“. Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka.

Co dělá ozón

Za běžných podmínek je ozón (O3) plynná látka modré barvy s velmi silnými oxidačními účinky. Ničí všechny běžně se vyskytující viry, bakterie a různé druhy patogenních mikroorganismů, které jsou k chemickým desinfekčním prostředkům imunní. Má charakteristickou vůni, kterou můžeme cítit ve vzduchu po letní bouřce.

Kdo vynalezl freony

Thomas Midgley, Jr.

(18. května, 1889 Beaver Falls – 2. listopadu, 1944 Worthington) byl americký strojní inženýr a chemik. Vynalezl aditivum tetraethylolovo, které se přidávalo do benzínu, nebo halogenderiváty (CFC, Freony).

Jak často používat ozón

Pro začínajícího majitele ozonového generátoru je dobré vědět nejen jak ozon funguje, ale hlavně jak ozon efektivně používat. Obecným pravidlem, které doporučujeme při “šokovém” čištění s dezinfekčním účinkem, je výkon asi 5-10000 mg za hodinu na každých 100 až 150 m², které chcete čistit.

Jak se projevuje Otrava ozónem

Ozón může už po několika hodinách působení dráždit dýchací cesty, zapříčinit dýchací potíže a poškozovat plíce. Lidé mohou pozorovat překrvení nosní sliznice, dušnost, tlak za hrudní kostí, kašel, dráždění očí, bolesti hlavy, únavu nebo nespavost.

Jak dlouho Ozonovat místnost

Zapněte generátor a opusťte místnost. Na dveře umístěte cedulku Nevstupovat, probíhá ozonizace (můžete využít připravený vzor v PDF). Po dokončení ozonizace nechte působit a nevstupujte dalších 40 minut. Následně důkladně místnost vyvětrejte cca 5-10 minut.

Jak je cítit ozon

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině „vonět“. Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka.

Kde se nachází ozón

Ozón (O3) je přírodní plyn a přirozeně se vyskytuje ve stratosféře ve výšce 25-35 km nad hladinou moře, kde tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi před dopadem ultrafialového záření.

Co dělá ozon

Za běžných podmínek je ozón (O3) plynná látka modré barvy s velmi silnými oxidačními účinky. Ničí všechny běžně se vyskytující viry, bakterie a různé druhy patogenních mikroorganismů, které jsou k chemickým desinfekčním prostředkům imunní. Má charakteristickou vůni, kterou můžeme cítit ve vzduchu po letní bouřce.

Jak se projevuje Otrava ozonem

Ozón může už po několika hodinách působení dráždit dýchací cesty, zapříčinit dýchací potíže a poškozovat plíce. Lidé mohou pozorovat překrvení nosní sliznice, dušnost, tlak za hrudní kostí, kašel, dráždění očí, bolesti hlavy, únavu nebo nespavost.