Jak nejlépe zateplit podkroví?

Jak silnou izolaci do podkroví

Chcete-li mít v obytném podkroví tepelnou pohodu a komfort, musíte počítat s tloušťkou tepelné izolace minimálně 200 mm, a to ve dvou vrstvách. Hlavní vrstva by neměla mít méně než 160 mm a druhá vrstva by neměla být tenčí než 4 cm – a to je jen minimum.

Jak se zatepluje podkroví

Dnes se běžně vkládají izolační materiály mezi krokve, pak se dává zespoda parotěsná zábrana a třeba obklad dřevem, shora přijde pověstná hydroizolace a krytiny. Rosný bod, kde kondenzuje voda, je právě v tepelné izolaci, z níž se dostane velmi těžko právě vzhledem k obalu z fólií (dovnitř vstupuje jako pára).

Čím nejlépe zateplit střechu

Materiály skelných izolací jsou oproti kamenným měkčí, díky tomu ideálně kopírují nerovnosti a minimalizují tak tepelné mosty vlivem netěsností mezi izolací a krokví. Jako další vrstvu izolace pod krokve můžeme použít opět materiály Isover (Orsik, Orset, Uni). Modul zde volíme dle rozměru materiálu, a to 600 či 625 mm.
Archiv

Čím se zatepluje střecha

Izolace mezi krokve a pod krokve se vkládá se mezi dřevěnou konstrukci krovu a následně i pod krokve v jedné nebo ve dvou vrstvách. Mezi nejoblíbenější patří minerální vaty: tedy skelná anebo kamenná vlna. Do střechy se doporučuje aplikovat minimálně 30 cm izolantu. V případě novostaveb dokonce více než 40 centimetrů.
Archiv

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Jaký typ zateplení je nejlepší pro šikmou střechu

Zvoleným tepelně izolačním materiálem je pěnový polyuretan. Pěnový polyuretan má nejlepší tepelně-izolační vlastnosti ze všech používaných materiálů a již při relativně malých tloušťkách izolační vrstvy lze vyhovět současným požadavkům na zateplení šikmých střech. Polyuretan však nabízí velkorysá řešení i do budoucna.

Jak zateplit střechu bez sundání střechy

Instalace izolace z podkroví je dokonalým řešením, když je potřebná další vrstva tepelné izolace, bez nutnosti zásahu do střešní krytiny. Velmi nízký koeficient lambda desek Thermano (λ=0,023 W/mK – čím nižší, tím lepší izolace) umožňuje výrazně zvýšit tepelnou izolaci budovy použitím nejtenčí možné vrstvy izolace.

Jak správně zateplit půdu

Jako izolaci doporučujeme v tomto případě použít rolovaná minerální vlákna s předem nakašírovanou ochranou proti prachu, ze sortimentu Isover např. Domo Comfort. Zajímavějším řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je ale kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem.

Proč zateplit střechu

Zateplení střechy snižuje náklady na vytápění, vyžaduje však projekt. Teplo tvoří více jak polovinu veškeré spotřeby energií každé domácnosti. Proto se snažíme snižovat náklady na vytápění, ale též úniky tepla z budov.

Jakou zvolit tloušťku izolace do šikmé střechy

Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně. Podívejte se na postup zateplení energeticky mimořádně úsporné střechy.

Jak zateplit střechu zevnitř

Vnitřní izolace střechy pomocí PIR tepelné izolace PAMAtherm a UNILIN U-therm. Tento typ tepelně izolačního systému je vhodný pro zateplování podkroví rodinných a bytových domů ve fázi již hotové střešní krytiny. Základní princip je vložení izolantu mezi krovy a následné doizolování v celé ploš pod krovy.

Jak zateplit střechu svépomocí

Nejúčinnějším a nejpoužívanějším způsobem izolace střechy patří zateplení minerální vlnou mezi a pod krokve. Přidaná izolace pod krokvemi díky překrytí spár vrstvy mezi krokvemi zlepšuje tepelně izolační vlastnosti celé střechy.

Jak vyrovnat podlahu v podkroví

Pro dosažení stabilní podlahy se doporučuje desky vzájemně slepit jednosložkovým nízkoexpanzním polyuretanovým lepidlem vhodným na lepení tepelněizolačních desek na bázi EPS a XPS. Lepidlo se nanáší na svislé plochy desek v místě jejich vzájemného styku.

Jak řezat izolační vatu

Nařezat ji lze pilkou na železo, příp. na dřevo, jednodušší provedení řez nabízí k tomu určený nůž. Pokud řežete desky z minerální vaty, či vatu v rolích, kterou jste již vybalili z obalu, podložte izolaci v místě řezu dřevěnou deskou.

Jak nejlépe zateplit půdu

V případě izolace z EPS na stávající strop například asfaltový pás, spoje přelepit, utěsnit po obvodu u zdí. V případě vaty to není nutné, skladba je difúzně otevřená. Lze zvolit samozřejmě i jinak kombinaci tlouštěk izolace. Nebo použít i jinou technologii – foukanou izolaci, nebo systém step cross a jiné.

Jak nejlevněji zateplit půdu

Jako izolaci doporučujeme v tomto případě použít rolovaná minerální vlákna s předem nakašírovanou ochranou proti prachu, ze sortimentu Isover např. Domo Comfort. Zajímavějším řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je ale kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem.

Jak srovnat Nivelaci

Ideální bude, když se budete řídit technickým listem konkrétní stěrky. Samonivelační stěrka se rovnoměrně rozlévá po celé místnosti. Následně se nivelační hmota vyrovná a pomocí speciálního válečku odvzdušní. Nivelační váleček má namísto hladké plochy drobné štětinky, které ze stěrky odstraní všechny vzduchové bubliny.

Jak srovnat podlahu bez betonu

Místo betonu se pro vyrovnání nerovností používá vrstva lehkého keramického kameniva Liapor – malých keramických kuliček s průměrem zrn 1-4 mm. Zhutnělé kamenivo se překryje podlahovými deskami a je hotovo. Na podlahové desky může přijít finální povrch (koberec, dlažba, lamino…).

Jakou tloušťku minerální vaty

Obecně lze ale konstatovat, že zateplovat izolací o tloušťce menší než 15 centimetrů se prakticky nevyplatí. V případě fasády se proto doporučuje 20–28 cm ověřeného izolantu, do střechy se doporučuje dát 30–40 cm.

Jak zateplit být zevnitř

Jako tepelná izolace se pro vnitřní zateplení nejlépe osvědčila paroproustná minerální vata. Pořizujeme desky minerální vaty odpovídající tloušťky a lepíme je na stěnu a ostění oken celoplošně vysoce nasákavou lepicí maltou. Dosáhneme tak nasákavé izolační skladby.

Co na zateplení půdy

Jako izolaci doporučujeme v tomto případě použít rolovaná minerální vlákna s předem nakašírovanou ochranou proti prachu, ze sortimentu Isover např. Domo Comfort. Zajímavějším řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je ale kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem.

Proč se brousí nivelace

Dalším argumentem pro nutnost broušení potěru nebo anhydritu jsou nečistoty z povrchu, např. po sádrokartonážích nebo malířích. Proces broušení s následným důkladným vysáváním umožňuje vytvoření vhodné spojovací vrstvy pro lepidla. Ukázka, co se stane, pokud podceníte broušeni anhydritu.

Co je Samonivelacni hmota

Samonivelační stěrka zajišťuje dokonale rovné, hladké a pevné povrchy. Slouží především pro opravu špatně realizovaných nebo poškozených podlah, vyrovnává nerovnosti, vyplňuje praskliny.

Co dát místo betonu

Pokud přemýšlíte, čím tedy podklad vyrovnat, když ne betonem, pak vězte, že místo něj můžete použít vyrovnávací podsyp z lehkého keramického kameniva. Jsou to vlastně malá keramická zrna s průměrem 1-4 mm, která perfektně vyplní každou skulinu či nerovnost.

Jak silné zateplení

Správná tloušťka izolace je alespoň 18 cm

Investory preferovaných 13 cm pro 30cm zeď je ale chybná volba. Normou stanovená optimální tloušťka izolace pro novostavby s 30 cm tlustými zdmi se liší podle použitého materiálu: pro keramické tvárnice to je 18 cm a pro pórobetonové tvárnice 16 cm.