Co je okenní Špaleta?

Jak se dělají špalety u oken

Na hranu okenního rámu nalepíme APU lištu. Kolmé špalety docílíme tak, že nejdříve nalepíme APU lištu na okno a podle ní potom osadíme rohovou lištu (doporučujeme pozinkovaný rohový profil). Chceme-li špaletu otevřenou, nejdříve osadíme rohovou lištu proti okennímu rámu.
Archiv

Jak opravit Špaletu

Postup opravy je jednoduchý:Naměřte potřebnou délku pásky pro oblé rohy.Na porušená místa naneste přiměřené množství sádrového tmelu.Pásku přiložte na tmel.Pomocí špachtle pásku Straitflex přitlačte na špaletu a vytlačte přebytečný tmel.Povrch pásky a okolí překryjte vhodnou barvou případně ještě sádrou.
Archiv

Jak opravit špalety po výměně oken

Do špalety naneste omítku a pomocí nerezového hladítka srovnejte povrch s rohovým profilem a okenní omítací lištou. Stejným způsobem naneste rovnoměrnou vrstvu omítky na stěny. Povrch zarovnejte pomocí stahovací latě. Omítku lze nanášet ve vrstvě až do 5cm.
Archiv

Co je to ostění oken

Ostění okna je postranní plocha otvoru ve stěně, kde je okno vsazeno. Existují tři základní typy. Šikmé ostění se kuželovitě sbíhá zevnitř k samotnému oknu. Výhodou je možnost otevřít okno více, než u rovného ostění.

Co to jsou špaletová okna

Špaletové okno je okno s vnějšími a vnitřními křídly, mezi nimiž je část špalety. U starších staveb se vnější a vnitřní okno zazdívalo zvlášť a spojovala se železnými pásky. Později byla obě okna zasazena ve společné dřevěné zárubni a zasazovala se najednou (kastlové okno).

Jak zateplit špaletová okna

Ke zlepšení tepelněizolačních vlastností starších oken s jednoduchými skly můžete využít speciální průhledná termoizolační fólie. Po jejím nalepení na sklo získáte další izolační vrstvu – mezi sklem a fólií se vytvoří vzduchový izolační polštář. Při využití fólie lze ušetřit přibližně 6 až 8 procent nákladů za energie.

Jak vybourat špaletová okna

Okna se vysunují z pantů směrem vzhůru tak, že křídlem okna lehce pohybujeme ze strany na stranu, a přitom tlačíme na dolní okraj směrem nahoru. Vysazená okna pak odneseme na bezpečné místo, kde se nerozbijí. Než budeme vybourávat samotný rám, je dobré vyříznout vertikálně umístěné spojnice oken.

Jak zateplit špalety

Vhodným řešením je zateplení celé plochy ostění tepelným izolantem (ideálně tloušťky 4 cm). Špaleta se dá pak zevnitř obložit sádrokartonem nebo omítnout, z vnější strany se špaleta doteplí polystyrenem EPS.

Jak vypadá Špaletové okno

Špaletová okna můžeme považovat za předchůce dnešních eurooken. Mezi vnějším a vnitřním křídlem mají tato okna část špalety, tedy okenního výklenku. Tuto mezeru lidé dříve využívali například pro pěstování květin nebo bylinek. Prostor mezi okny byl ale příliš široký, a tak docházelo k tepelným ztrátám.

Jaká skla do špaletových oken

Ten je často hliníkový s výplní silikagelem, plastový, laminátový nebo nerezový. U skel, která nejsou alespoň tři centimetry zapuštěná do rámu, což je případ renovovaných kastlových oken, je zapotřebí volit rámeček nejlépe laminátový nebo nerezový.

Jak utěsnit okna na zimu

Kvalitní těsnění do oken

K utěsnění několikamilimetrové mezery dobře poslouží například samolepící gumové těsnění. K dispozici jsou v různých profilech a délkách. Využít lze rovněž nalepovací pěnové těsnění z PUR pěny. Tato těsnění můžete využít také k utěsnění balkonových či vchodových dveří.

Jak Zacistit okna po vymene

Pečlivé zednické začištění kolem oken

U oken s rovným ostěním (většinou okna zdvojená nebo "rekordky") se obvykle jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem srovnají větší nerovnosti ostění a na závěr se provede finální začištění kvalitní sádrovou omítkou.

Jak dlouho trva vymena oken v bytě

Záleží na velikosti domu či bytu, ale obecně výměna oken zabere celý den, někdy dva i více dní. Na konkrétní časovou náročnost se zeptejte přímo obchodního konzultanta, který u vás okna měří, respektive se kterým podepisujete smlouvu. Práce probíhají vždy tak, aby se nestalo, že bude váš byt či dům přes noc bez oken.

Jak zateplit okna na zimu

Chcete-li zateplit stará okna, je možné jako první a nejjednodušší pomoc použít nalepovací pěnové těsnění. Je možné je použít u oken jednoduchých, dvojitých i zdvojených. Těsnění se vyrábí z pěnového polyethylenu nebo silikonu a je vhodné ho nalepit na tu nejvnitřnější hranu křídel oken.

Jaký polystyren do oken

Dobrý den, kolem rámů oken by vám měl bohatě stačit klasický fasádní polystyren EPS 70F nebo 100F. Jestli jste někde viděl kolem oken růžový, pak to byl asi extrudovaný polystyren, ale ten není nutné kolem oken dávat, je pro tyto účely zbytečně drahý.

Jak opravit špaletová okna

Pro zlepšení těsnosti oken používáme dva druhy těsnění. Těsnění pro špaletová okna je frézované s drážkou pro lepší vedení a držení těsnění. Silikonové těsnění špaletových oken je nejvhodnější. Takzvané švédské těsnění je pouze nalepovací používá se jen v případech kdy není možné použít těsnění frézované.

Jak se pozná že okna netěsní

Jestliže si nejste jisti, zdali oknem skutečně někudy proudí vzduch, zapalte čajovou svíčku a umístěte ji na okenní parapet. Jestliže se začne plamínek mihotat, okna netěsní. Budete-li posunovat svíčku podél rámu, můžete najít přesné místo, kudy uniká nejvíce tepla.

Jak dlouho trvá výměna oken

Záleží na velikosti domu či bytu, ale obecně výměna oken zabere celý den, někdy dva i více dní. Na konkrétní časovou náročnost se zeptejte přímo obchodního konzultanta, který u vás okna měří, respektive se kterým podepisujete smlouvu. Práce probíhají vždy tak, aby se nestalo, že bude váš byt či dům přes noc bez oken.

Co obnáší výměna oken

Jak probíhá výměna oken Nejprve je nutné odstranit stará okna – vysadit křídla oken, vyjmout jejich rám a demontovat parapet. Když jsou všechny části starých oken odstraněny, přijde na řadu úprava vzniklého otvoru podle parametrů nového okna. Pak následuje usazení nového okna, jeho fixace a ukotvení.

Kam se dává těsnění do oken

Těsnění dáváme pokud možno do vnitřní drážky okenních křídel (vnitřní křídlo špaletového okna), abychom zabránili průniku vlhkého vzduchu z místnosti do chladnějších částí okna, kde by mohla vlhkost kondenzovat. Zatěsnění není příliš drahé a má tudíž celkem dobrou dobu návratnosti.

Co se starými okny

Montážní firma většinou zajistí odvoz starých a už nepotřebných oken i dveří na firemní shromaždiště odpadů. Na tomto místě jsou všechny odpady důsledně tříděny a dále zpracovávány tak, jak to vyžaduje obsáhlý Zákon o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb.). Určitě tuto službu doporučujeme využít.

Jak dotáhnout okna na zimu

Otevřete okno a najděte kování (zpravidla se nachází na hraně u kličky). Při přechodu na zimní režim je zapotřebí šroub na boční straně otočit inbusovým klíčem přesně o 90°, což se vám nemusí povést jedním tahem. Hlavní roli zde hraje ryska, která vám bude ukazovat, na kolik stupňů je ještě potřeba pootočit.

Jak získat dotaci na výměnu oken

Jak zažádat o dotaciO dotaci z programu Nová zelená úsporám je nově možné požádat pouze online, a to na stránkách AIS SFŽP ČR.Pro vyplnění žádosti o dotaci na výměnu oken, budete potřebovat odborný posudek, je tedy nutné si najít spolehlivého odborníka, který tento posudek zpracuje.

Jak casto se mění okna

Tepelně-izolační i konstrukční vlastnosti dnešních plastových oken jsou tak o mnoho lepší než třeba před deseti lety. Proto pokud provádíte větší stavební úpravy v domě či bytě, kde jsou plastová okna starší než zhruba deset let, doporučujeme zvážit jejich výměnu.

Na co si dát pozor při výměně oken

Nejdůležitějším parametrem nových oken je součinitel prostupu tepla, který charakterizuje tepelně izolační vlastnosti okna. Součinitel prostupu tepla se označuje velkým písmenem U s dolním indexem malým písmenem w – čím je tato hodnota nižší, tím jsou teplně izolační vlastnosti okna lepší.